Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Návrh a realizace školení, výcviků a přezkoušení dle identifikace rizik nebo jiného zadání

Výškové práce jsou od vzniku společnosti v roce 1994 základní specializací společnosti, ať již jako součást speciálního stavitelství, či jako samostatně poskytovaná služba. Snaha o profesionalizaci oboru nás přivedla k potřebě zajištění vlastních instruktorů, kteří by tento obor v naší společnosti udržovali na nejvyšší úrovni. Mimo přípravu vlastních pracovníků provádíme také školení pro cizí organizace.

Školení provádí tři instruktoři společnosti s letitou praxí v oboru, kteří jsou členy profesního sdružení instruktorů prací ve výškách.

Důvod školení:

 • Nařízení vlády č. 362/2005 – část II., zákon 262/2006 Sb. 103 odst.2
 • Nařízení vlády č. 362/2005 – část XI. Školení zaměstnanců

Rozsah školení a výcviku pracovníků provádějících práce ve výškách je přizpůsoben odborným předpokladům a náročnosti této práce na fyzickou a psychickou zátěž. Školení provádí oprávněný instruktor dle schválené osnovy, která je vyhotovena na základě podkladů z identifikace rizik nebo na základě konkrétního požadavku.

Pokud nemá pracovník odbornou způsobilost k provádění výškových prací nesmí výškové práce vykonávat.

Délka trvání školení:

Délku trvání kurzu (výcviku) stanoví instruktor podle konkrétního rozsahu a náročnosti výukové (výcvikové) osnovy.

Základní kurz trvá zpravidla tři dny a po jeho zdárném dokončení získají frekventanti Osvědčení odborné způsobilosti pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou“ ve smyslu NV 362/2005 Sb. Po dvanácti měsících je nutno způsobilost obnovit na jednodenním opakovacím kurzu.

Požadavky na uchazeče kurzu:

 • potvrzení o zaplacení kurzu nebo hotovost na úhradu s sebou (u právnických i fyzických subjektů se sjednanou fakturační platbou)–popřípadě musí být na společnosti objednávka
 • zdravotní způsobilost (potvrzuje praktický lékař – potvrzení s sebou!!!)
 • fyzická zdatnost (vlastní uvážení absolventa o schopnosti kurz absolvovat)
 • psychická odolnost (vlastní uvážení absolventa o schopnosti kurz absolvovat)
 • vlastní pracovní nebo sportovní oděv odpovídající aktuálnímu počasí pro praktický výcvik

Ceny, platby:

Cena školení (výcviku) se stanoví v závislosti na rozsahu a náročnosti osnovy a stanovuje ji instruktor. Obvykle se ceny pohybují v níže uvedených rozmezí. Ceny jsou uváděny bez DPH.

Ceník
typ školenícena
Školení (výcvik)500–3000 Kč/osoba
Opakované školení500–1000 Kč/osoba

Platby v hotovosti před zahájením kurzu na místě, popřípadě převodem na účet společnosti 43-4942070297/0100 oproti předem vystavené faktuře na základě objednávky.

Ubytování – návštěvní pokoj v sídle společnosti zdarma (hotely a ubytovny dle aktuálních cen).

V našem systému školení jsme schopni sestavit také specializovaná školení na základě potřeb zákazníků.

Kontaktní osoba pro příjem objednávek:

Je možné dohodnout fakturaci, rezervaci ubytování nebo získat další informace o organizaci kurzu.

Absolvent po zaplacení a splnění požadavků účasti na kurzu získá:

 • možnost účasti na kurzu
 • „Osvědčení odborné způsobilosti pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou “ ve smyslu NV 362/2005 Sb. (získání osvědčení je podmíněno úspěšným absolvováním praktických i teoretických testů)
 • učební materiály
 • zapůjčení cvičné výstroje odpovídající všem předpisům a normám ČSN–EN
 • 10% slevu na prodejnách STRIX SPORT po předložení platného „Osvědčení odborné způsobilosti pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou“ ve smyslu NV 362/2005 Sb.“
 • 100% slevu na revize OOPP zakoupené na prodejnách STRIX SPORT po předložení platného osvědčení odborné způsobilosti nebo potvrzení o absolvování kurzu či výcviku prostřednictvím naší společnosti
 • dobrý pocit, že se výrazně zvýšily šance na přežití při provádění prací ve výškách

Místo konnání:

 • Teoretická část – učebna v sídle společnosti (ulice 28. října 1081, Chomutov)
 • Praktická část – cvičná lezecká věž (ulice Na Průhoně 4800, Chomutov)

Počet účastníků:

Počet absolventů kurzu (školení) závisí na náročnosti a rozsahu osnovy a je plně na zvážení instruktora.

Termíny konnání:

Termíny konání kurzu určeny po dohodě s instruktorem Františkem Hájkem.

 • Hájek František
 • Instruktor ALP/115
 • Tel : +420 608 976 052
 • Fax : +420 474 623 180
 • E-mail: hajek@strixchomutov.cz
 • Dufka Dušan
 • Instruktor ALP/114
 • Tel : +420 602 473 239
 • Fax : +420 474 623 180
 • E-mail: dufka@strixchomutov.cz
 • Antonín Berk
 • Instruktor ALP/186
 • Tel : +420 608 400 481
 • Fax : +420 474 623 180
 • E-mail: berk@strixchomutov.cz

Ubytování:

Vzdálenějším absolventům můžeme nabídnout přespání v návštěvním pokoji v sídle společnosti (1–2 lidé), popřípadě zajistíme ubytování dle přání a možností absolventů v některém z místních hotelů, či ubytoven.

Osnova školení práce ve výškách:

Osnovu tvoří instruktor podle zadání klienta nebo po provedení identifikace rizik.

Ke stažení

Osnova vstupního školení (pdf)

Osnova základního školení (pdf)

Osnova opakovacího školení (pdf)

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.