Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Revize vybavení a OOPP

Autorizované periodické prohlídky OPP poskytujeme na výrobky výrobců PETZL, SINGING ROCK, KONG, ALPIN BUPEX a LANEX.

Právní úprava:

Požadavek na provádění revizí je v každém návodu na použití prostředku OOPP – všechny prostředky se musí používat v souladu s návodem. Revizní činnost je vyžadována normami ČSN–EN 365.

Výsledky revizí na OOPP proti pádu z výšky jsou jedním z prvních dokumentů, které jsou vyžadovány k předložení při kontrolách bezpečnosti příslušnými úřady, v průběhu různých auditů a obecně při prokazování profesionality a zodpovědnosti společnosti.

Kdo smí revize OOPP provádět:

Revize OOPP proti pádu z výšky smí provádět pouze osoba s odbornou způsobilostí  ke kontrole OOPP, na základě ČSN–EN 365. Toto oprávnění je vystavováno na jméno a je nepřenosné.

Oprávnění technici pro naši společnost:

 • Simona Dufková
 • Evidenční číslo oprávnění: ASP/80
 • Tel : +420 605 291 572
 • E-mail: simona@strixsport.cz

Provádění revizí:

Revize prostředků OOPP provádí oprávněný revizní technik podle metodiky stanovené příslušným výrobcem, který pověřeného technika k revizní činnosti vyškolil a pověřil.

Způsob a místo předání výstroje k revizi OOPP:

Revize OOPP provádíme v sídle naší společnosti (ulice 28. října 1081/19, Chomutov 43001).

Po předchozí telefonické dohodě s revizním technikem je možné výstroj zaslat poštou – zásilkovou službou nebo osobně předat na prodejně STRIX SPORT, s. r. o.

Délka trvání revize:

Obvykle je revize hotova do 3 pracovních dnů, po předchozí telefonické domluvě s revizním technikem lze provést revizi i na počkání.

Požadavky na prostředky OOPP určené k revizi:

Prostředky určené k revizi musí splňovat níže uvedené podmínky:

 • přiložený původní evidenční list
 • přiložený deník použití (alespoň základní informace o použití)
 • předání prostředků v čistém stavu

Kdy je revize OOPP neúspěšná:

 • Stáří OOPP je vyšší než životnost předepsaná výrobcem
 • Poškozené a nečitelné etikety
 • Uvedení jednoho a více tvrdých pádů v deníku
 • Porušení alespoň jedné nitě nosného švu
 • Poškození chemikálií (lokální zabarvení švu, které se neztratí při vyprání ve vlažné mýdlové vodě)
 • Zeslabení některé části kovového prvku o více než 5 % původního rozměru

Pokud prostředky OOPP vykazují některý z výše uvedených nedostatků, nemůže revizní technik vystavit kladný revizní protokol. Provádění revize na tomto prostředku je dále bezpředmětné. Pokud však k revizi dojde (třeba i na žádost majitele/uživatele OPP) a výsledkem revize je negativní posudek, zůstávají uvedené ceníky v platnosti – klient zaplatí i za revizi na prostředku OOPP, který nemůže dále používat.

Co je výstupem revize:

Revizní protokol k OOPP

Platnost revize:

Všechny revize s kladným revizním protokolem mají platnost 1 rok.

Během tohoto roku má majitel/uživatel garantováno, že pokud bude s prostředkem OOPP nakládat v souladu s jeho návodem na použití, bude mít prostředek všechny vlastnosti, které výrobce garantuje. V případě mimořádné události – porušení návodu na použití (například těžký pád) je nezbytné předat prostředek OOPP opět k revizi a to i v případě, že termín jednoho roku doposud nebyl dosažen.

V opačném případě výrobce ani revizní technik neručí za případné škody vzniklé dysfunkcí prostředku OOPP.

Cena:

Jednotný ceník pro revize na OOPP uvedených výrobců:

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Ceník
OOPPcena
Celotělový úvaz150,– Kč/ks
Sedací úvaz80,– Kč/ks
Prsní úvaz70,– Kč/ks
Lano3,– Kč/m
Tlumič pádu50,– Kč/ks
Spojovací prostředek50,– Kč/ks
Ochranná pracovní přilba100,– Kč/ks
Zatahovací zachycovač pádu250,– Kč/ks
Mobilní life line150,– Kč/ks
Karabina20,– Kč/ks
Třídílný kovový prostředek20,– Kč/ks
Čtyř a vícedílný kovový prostředek50,– Kč/ks
Expresní nebo jiná smyčka20,– Kč/ks

Ceník pro revizi sportovního vybavení:

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Ceník
OOPPcena
Celotělový úvaz150,– Kč/ks
Sedací úvaz80,– Kč/ks
Prsní úvaz70,– Kč/ks
Lano3,– Kč/m
Tlumič pádu50,– Kč/ks
Spojovací prostředek50,– Kč/ks
Ochranná pracovní přilba100,– Kč/ks
Zatahovací zachycovač pádu250,– Kč/ks
Karabina20,– Kč/ks
Třídílný kovový prostředek20,– Kč/ks
Čtyř a vícedílný kovový prostředek50,– Kč/ks
Expresní nebo jiná smyčka20,– Kč/ks
Via ferrata set (bez karabin)50,– Kč/ks

Na výrobky zakoupené na prodejnách STRIX SPORT s.r.o. má zákazník nárok na revizi zdarma.

Poštovné a balné jde na vrub majitele OOPP i v případě, že jsou revize prováděny zdarma.

V případě, že klient nemůže uplatnit 100% slevu, se platba provádí předem oproti faktuře na účet č. 43-4942070297/0100, nebo hotovostní platbou při osobním předání prostředků OOPP do revize. Pozor! Ceny se vztahují i na prostředky, které po provedení revize mají negativní revizní protokol a jsou určeny k likvidaci (viz odstavec: “Kdy je revize OOPP neúspěšná“).

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.