Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Drenážní geokompozity

Drenážní geokompozity zabezpečují spolehlivou plošnou drenáž použitím kombinace speciálních propustných geosyntetických materiálů. Používají se především jako náhrada drenážní vrstvyz přírodních materiálů (např. štěrk). Mohou zabezpečit plynovou, nebo kapalnou drenáž. Drenážní geokompozity jsou tvořené tužším drenážním jádrem z polypropylenu (PP), nebo polyetylenu (PE) a filtrační netkanou polypropylenovou (PP) geotextilií z jedné, nebo z obou stran jádra. Jedna vrstva může být nahrazena nepropustnou izolační membránou (folií).

MACDRAIN® 1W,1L, 1S

Drenážní geokompozit s jádrem z PP monofilamentu a jednostrannou geotextilií.

MACDRAIN® M1181, M1201,W1061,W1071,W1081,W1091,W1101

Drenážní geokompozit s jádrem z PP monofilamentu a oboustrannou geotextilií.

MACDRAIN® N1050,1080,1450,1451,1751

Drenážní geokompozit s tuhým PE drenážním jádrem a oboustrannou geotextilií.

MACDRAIN® N 105M

Drenážní geokompozit s tuhým PE drenážním jádrem, jednostrannou geotextilií a izolační folií.


Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.