Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Dopravní stavby

Dopravní stavby jsou dynamicky se rozvíjejícím směrem v portfoliu společnosti tradičně orientovaném spíše na geotechnické stavitelství. Oborová a technologická příbuznost a vzájemná kooperace těchto směrů na samotných stavbách vedla k postupnému propojování, které vyústilo v samostatnou oborovou orientaci na dopravní stavitelství. Dnes již v tomto oboru poskytujeme komplexní služby. Dobré výsledky, kterých v oboru dosahujeme, zákazníci oceňují i v dílčích specializacích a technologiích jakými jsou například:

 • monolitické konstrukce
 • tahové zkoušky a předpínání kotev
 • gabionové konstrukce
 • hydroizolace
 • injektáže
 • dálniční ochranné ploty
 • kácení rizikových dřevin
 • odstraňování staveb, řízené demolice
 • pískování a tryskání
 • potápění
 • protihlukové stěny
 • sanace betonu
 • strojní zemní práce
 • stříkaný beton
 • technologie závěsných lávek
 • vrtací práce
 • výškové práce
 • záchytné sítě
 • zajišťování statiky
 • kovovýroba

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.