Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Pronájem a prodej lešení

Společnost STRIX Chomutov, a.s. působí již druhou desítku let na stavebním trhu jako spolehlivý partner pro náročné a nestandardní stavby zejména v oblasti výškových prací či speciálních technických oborů. Rozvoj diverzifikace do oblastí pozemního a dopravního stavitelství s sebou přineslo i interní potřebu užití lešenářské techniky. O toto vybavení a zkušenosti jsme se schopni v současné době podělit s ostatními. Vzhledem k faktu, že tuto oblast využíváme jako podpůrný provoz našemu primárnímu zaměření, známe dobře potřeby uživatelů a tudíž můžeme nabídnout tu správnou a ucelenou nabídku potřebného v příznivých termínech a za férovou cenu.

Pronájem nebo prodej

Standardně držíme skladem dostatečně velké kubatury lešení k okamžitému odběru. Množství jsme po dohodě ještě schopni operativně navýšit podle aktuální potřeby.

 • systémové lešení
 • trubkové lešení
 • hliníkové pojízdné věže do výšky 18 m
 • titanové lávky – pro závěsná lešení
 • plotové dílce – mobilní oplocení a doplňkový sortiment
 • skladové kontejnery
 • shozy na suť
 • stavební vrátky
 • závěsné lávky/kovovýroba
 • sítě, plachty, kotevní technika

Další služby

 • Doprava na místo určení nákladním automobilem Iveco s hydraulickou rukou a kontejnerovým hákem. Lešení může být složeno v transportním kontejneru nebo volně loženém balíku.
 • Montáž a demontáž všech typů lešení prováděná skupinou kvalifikovaných lešenářů školených a pravidelně přezkušovaných dle metodiky Českomoravské komory. lešenářů, o.s.
 • Zpracování projektové dokumentace pro dočasné stavební konstrukce I.stupně ve smyslu NV č. 362/2005 Sb.
 • Školení a přezkoušení lešenářů podle metodiky Českomoravské komory lešenářů, o.s.
 • Prodej OOPP pro lešenáře.
 • Nabídka skladových kontejnerů a plotových dílců pro zázemí vaší stavby.

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.