Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Protihlukové stěny (PHS)

Základní informace

Protihlukové panely VELOX jsou vyráběny v jedno nebo oboustranně pohltivém provedení. Zvukově pohltivé a protihlukové desky VELOX jsou upevněny na tlakově impregnované dřevěné konstrukci. Strana obrácená směrem ke zdroji hluku, je osazena deskami VELOX, pohlcujícími hluk podle toho, o jaký systém se jedná, buď horizontálně, vertikálně nebo diagonálně. Na straně, která je od hluku odvrácena, jsou umístěny protihlukové desky VELOX WSD 35 mm. PHP VELOX jsou osazovány do ocelových nebo železobetonových nosníků a uloženy na betonové sokly.

Výhody použití

  • Povrchová struktura panelů - pět různě strukturovaných profilů: hladké, vlnité, žlábkované, vaflové a trapézové panely.
  • Barevné řešení - barevné provedení panelů je možné ve všech odstínech dle stupnic RAL, NCS.
  • Kombinační možnosti - lze harmonicky a flexibilně kombinovat s jinými materiály (průhledné, hliníkové, ...).

Díky těmto výhodám protihlukových systémů VELOX mohou být protihlukové stěny individuálně navrženy dle přání zákazníka a architekta. .

Základní typy

Systém 4002
plotový systém, obklady
Systém 4003S
obchodní centra, parkoviště, hřiště, spec.využití
Systém 4003M
silnice, průmyslové areály
Systém 4003XL
žel. koridory, rychlostní komunikace
Plotový systém
(stavbnice využitím betnonových sloupků)
rodinné domy, soukromé pozemky

Technické parametry

Protihlukové systémy VELOX - základní parametry
Systém 4002 4003 S 4003 M 4003 XL
Rozměry panelu
[mm]
2000×500 4000×2000 4000×2000 4000×2000
Šířka panelu s deskou WSO 80
[mm]
115 145 235 295
Max.délka panelu
[mm]
2000 4000 5000 5000
Max. výška panelu
[mm]
500 2000 2500 2500
Výškové skladování panelů na sebe ANO NE ANO ANO
Max. výška stěny
[mm]
2000 2000 dle statistického výpočtu Dle statistického výpočtu (až 10m)
Max. dynamický tlak
(zatížení větrem)
1,25 kN/m² 2,8 kN/m²
Osazení do svislých nosníků HEA HEA, železobeton HEA, železobeton HEA, HEB, železobeton
Překrytí HEA nosníků NE NE NE ANO
Dřevěný rám NE ANO ANO ANO
-hranoly
[mm]
NE 30×100 120×80 120×80
-prkna
[mm]
NE NE NE 100×30
Gumové těsnění NE NE ANO ANO
Možnost úprav tvaru NE ANO ANO ANO
Rozmístění desek
na panelu
obě strany horizontální přední strana horizontální, zadní strana vertikální obě strany vertikální Obě strany horizontální, vertikální i diagonální
Doporučené použití Plotový systém, obklady Obchodní centra, parkoviště, hřiště, speciální použití Silniční komunikace, průmyslové areály Železniční koridory, rychlostní komunikace

Mimo uvedené systémy, které výrobce zajišťuje s montáží, je možné řešit jednoduché stavby svépomocí - výrobce dodává materiál a samotnou montáž provádí zákazník.

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.