Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Protihlukové panely (PHP)

Základní informace

Protihluková stěna (dále jen PHS) je tvořena jednotlivými protihlukovými panely (dále jen PHP). Při výrobě PHP jsou používány profilované absorpční desky VELOX o rozměrech 2000×500 mm. Tento formát desky je rozhodující pro zařazení PHP do jednotlivých kategoriií.

Základní typy

 • Základní PHP - při výrobě není nutné upravovat rozměry desek
 • Modulové PHP - při výrobě není nutné upravovat rozměry desek
 • Atypické PHP - při výrobě je nutné upravovat rozměry desek řezáním

Technické parametry

Základní rozměr PHP je 4000×2000 mm. V případě, že je výška PHS větší než 2500 mm je nutné zkombinovat více PHP různých výšek na sebe tak, aby se vytvořila požadovaná výška. Maximální rozměr 1 ks PHP je 5000×2500 mm.

Tolerenace v rozměrech PHP

 • Délka ±5 mm
 • Výška ±5 mm
 • Šířka ±5 mm

Rozměry dle typu PHP

 • Základní PHP - rozměry jsou dány celými násobky protihlukových desek VELOX bez nutnosti jejich úprav řezáním.
  Základní PHP - základní rozměr
  Označení (typ) PHP Délka desky
  [mm]
  Výška desky
  [mm]
  Z 40/20 4000 2000
 • Modulové PHP - rozměry modulových PHP jsou celými násobky protihlukových desek VELOX bez nutnosti jejich úprav řezáním, jiných rozměrů než základní PHP.
  Modulové PHP - základní rozměry
  Délka desky
  [mm]
  Výška desky
  [mm]
  500;1000;1500;2000;2500;3000;3500;4500;5000
  (Celé násobky šířky desky 500 mm)
  2000
 • Atypické PHP - rozměry atypických PHP neodpovídají celým násobkům rozměrů protihlukových desek VELOX. Při výrobě je nutné upravovat rozměry desek řezáním. Atypické PHP jsou rozděleny do skupin dle délky a dle výšky panelu.
  Atypické PHP - rozměry dle délky
  do 2500 mm
  (mimo násobky šířky desky 500 mm)
  2510–5000 mm
  (mimo násobky šířky desky 500 mm)
  Atypické PHP - rozměry dle výšky
  do 1500 mm
  1510–2200 mm
  2210–2500 mm

Rozměry dle typu osazení

Rozměry a následně plocha PHP se stanoví dle typu sloupků (svislých nosníků), do kterých se osazují.

 • Osazení do profilů - v případě osazení do profilů HEA/HEB 160 je rozměr PHP dán velikostí pohltivé plochy profilovaných absorpčních desek VELOX.
  • Délka PHP = součet délek jednotlivých desek ve vodorovném směru na 1 ks PHP.
  • Výška PHP = součet délek jednotlivých desek ve svislém směru na 1 ks PHP.

 • Osazení do betonových sloupků - v případě osazení do betonových sloupků je rozměr PHP dán délkou dřevěného rámu a výškou pohltivých profilovaných absorpčních desek VELOX.
  • Délka PHP = délka dřevěného rámu
  • ýška PHP = součet délek jednotlivých desek ve svislém směru na 1 ks PHP

Rozměry dle délky nosného dřevěného rámu

Délka nosného dřevěného rám je dána typem sloupků, do kterých se PHP osazují.

Osová vzdálenost sloupků a dřevěného rámu
Odpočet z jedné strany sloupku
[mm]
Typ sloupku/
L-P strana
Odpočet na celou délku rámu [mm]
Profil HEA/HEB 160 Betonový sloupek 180°(0°) Betonový sloupek 150°(30°) Betonový sloupek 135°(45°) Betonový sloupek 120°(60°) Betonový sloupek 90°(90°)
30 Profil HEA/HEB 160 60 115 130 155 160 235
85 Betonový sloupek 180°(0°) 115 170 185 210 215 290
100 Betonový sloupek 150°(30°) 130 185 200 225 230 305
125 Betonový sloupek 135°(45°) 155 210 225 250 255 330
130 Betonový sloupek 120°(60°) 160 215 230 255 260 335
205 Betonový sloupek 90°(90°) 235 290 305 330 335 410

Betonové sloupky zde uvedené jsou standardizované výrobky ŽPSV. V případě použití jiných typů sloupků je nutné specifikovat rozměry sloupků a od odpočet na délku rámu v objednávce.

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.