Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Zvukově pohltivé desky

Základní informace

Zvukově pohltivé desky VELOX jsou štěpkocementové desky se zvukově pohltivou povrchovou strukturou. Jsou odolné proti odletu kamenů, odolné proti plísni a mrazuvzdorné.

Základní typy

1.a WSD 35 - Zvukově pohltivá deska s hladkou povrchovou strukturou

VELOX WSD
Název desky WSD
Tloušťka 35 mm
Hmotnost 29 kg/m²
Rozměry 2000×500 mm
Zvuk. pohltivost 2 dB
Rozvinutá plocha 1,00 m²

1.b WSA 50 - Zvukově pohltivá deska s hladkou povrchovou strukturou

VELOX WSA
Název desky WSA
Tloušťka 50 mm
Hmotnost 42 kg/m²
Rozměry 2000×500 mm
Zvuk. pohltivost 4 dB
Rozvinutá plocha 1,00 m²

2. WSR 50 - Zvukově pohltivá deska s vlnitou povrchovou strukturou

VELOX WSR
Název desky WSR
Tloušťka 50 mm
Hmotnost 30 kg/m²
Rozměry 2000×500 mm
Zvuk. pohltivost 4 dB
Rozvinutá plocha 1,10 m²

3. WSW 75 - Zvukově pohltivá deska s vaflovou povrchovou strukturou

VELOX WSW
Název desky WSW
Tloušťka 75 mm
Hmotnost 52 kg/m²
Rozměry 2000×500 mm
Zvuk. pohltivost 7 dB
Rozvinutá plocha 1,13 m²

4. WSO 80 - Zvukově pohltivá deska s vlnitou povrchovou strukturou

VELOX WSO
Název desky WSO
Tloušťka 80 mm
Hmotnost 45 kg/m²
Rozměry 2000×500 mm
Zvuk. pohltivost 8 dB
Rozvinutá plocha 1,58 m²

5. WSZ 100 - Zvukově pohltivá deska s trapézovou povrchovou strukturou

VELOX WSZ
Název desky WSZ
Tloušťka 100 mm
Hmotnost 63 kg/m²
Rozměry 2000×500 mm
Zvuk. pohltivost 8 dB
Rozvinutá plocha 1,78 m²

6. WSO 115 - Zvukově pohltivá deska s vlnitou povrchovou strukturou

VELOX WSO
Název desky WSO
Tloušťka 115 mm
Hmotnost 69 kg/m²
Rozměry 2000×500 mm
Zvuk. pohltivost 11 dB
Rozvinutá plocha 1,58 m²

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.