Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Horní uzavírací prvky (HUP)

Horní uzavírací prvek (HUP) z pozinkovaného plechu s okapovou hranou

Montuje se přímo na protihlukovou stěnu typu 4002, 4003 S, dodává se v barvách RAL, NCS dle potřeby objednatele.

HUP z desky CETRIS s okapovou drážkou

Montuje se přímo na panel. Spoje jsou utěsněny silikonem, v případě požadavku zákazníka překryty hliníkovou sponou. Platí pro všechny typy panelů.

HUP z plechu na desku WSA 50

Montuje se na připravenou desku WSA 50, která je přišroubovaná do panelu. Používá se u typu 4003 M a XL. Umožňuje použití různých typů antikorozně upraveného plechu.

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.