Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Vodohospodářské stavby

Vodohospodářské stavby jsou dlouhodobně tradičním směrem našeho působení ve stavebnictví. V porovnání s primárním zaměřením na geotechnické stavby se ale jedná nepochybně ekonomicky méně rentabilní oblast (nedoufáme, že zrovna naše společnost dostaví Gabčíkovo – Nagymros). Přesto se můžeme i v této oblasti stavitelství pochlubit výsledky své práce, použitými technologiemi a výslednou kvalitou provedení.

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.