Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Další využití protihlukových desek VELOX

Protihlukový obklad VELOX

Kotvení na betonové stěny

Obklad protihlukovými deskami VELOX se používá k utlumení hluku například v tunelech, pod mosty nebo v místech, která neumožňují použití klasických protihlukových panelů, např. opěrné zdi. Protihlukové desky VELOX se zavěsí na betonové stěny pomocí fasádního kotevního systému SPIDI, který se k betonovým stěnám upevňuje SPIDI kotvami. Tento systém umožňuje odsazení protihlukových desek VELOX od betonové stěny a vyrovnání její nerovnosti. Samotné desky se kotví na vodorovně umístěné nosníky kotevního systému vyrobené z vysokopevnostního hliníku, čímž je dána jejich vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům a trvanlivost.

Před započetím prací se musí provést rozměření z důvodů zjištění případných nerovností. Následně se začnou montovat SPIDI max konzoly ALZN tak, aby nosné L - profily 45/55 mm vytvářely souvislou rovinu. Nosné L - profily se k SPIDI max konzolám uchytávají samořeznými šrouby SBS 4,8×16 mm. SPIDI kotvy se připevňují na betonovou stěnu v počtu 2 ks na běžný metr v osové vzdálenosti 1200 mm. V případě nerovnosti podkladu se používají plastové vyrovnávací podložky. Na L profily se protihlukové desky VELOX upevňují vruty dostatečné délky. Po celkové montáži se může provést nástřik stejným způsobem jako u protihlukových stěn.

Kotvení na ocelové konstrukce

Konkrétní řešení pro danou situaci navrhuje vždy architekt vycházející ze statických výpočtů. Musí se stanovit dimenze svislých a vodorovných konstrukcí vzhledem k jejich zatížení deskami.

Příklad kotvení na ocelové konstrukce (odhlučnění chladicích agregátů):

Na svislé nosníky I200(1) jsou připevněny vodorovné paždíky U80/140/80 tl. 4 mm(2) pomocí kotev a šroubů s matkou a podložkou M12(3). Počet paždíků na 2 m výšku je 3 kusy (na spodní straně, uprostřed a u horní hrany desky (4). Podmínkou pro bezproblémové kotvení deskami je vyrovnání svislých a vodorovných konstrukcí do jedné roviny, tzv. vytvoření roviny. Deska se připevňuje na každý paždík 3 samořeznými vruty nebo speciálními nastřelovacími hřeby. Na ocelové konstrukce je možné připevnit přímo pohltivou desku VELOX nebo nejprve desku WSD 35 jako podkladní a na ni pohltivou desku různých profilů. Ocelové konstrukce se mohou opláštit jednostranně nebo oboustranně. Povrchová úprava desek jako u PHP.

Betnové protihlukové stěny s povrchem VELOX

Protihlukové stěny VELOX jsou dodávány s integrovaným soklem a krytem. Protihlukové panely (PHP) mají zvukovou izolaci o minimální hodnotě 40 dB. Zvukové pohltivosti je dosaženo osazením různě strukturovanými deskami VELOX. Osazovací časy mohou být zkráceny, protože sokl, PHP a horní uzavírací prvky (HUP) jsou dodány v jednom kuse. Různými uspořádáními strukturovaných panelů VELOX lze zabránit vzniku monotónních ploch.

PHS z jiných materiálů (např. dřevo, beton), technicky i opticky zastaralé mohou být pomocí desek VELOX upraveny přímo na místě. Tím se prodlouží jejich použitelnost a zlepší zvukově izolační vlastnosti.

Sanace protihlukových stěn

(Grabenstrasse-Graz)

Stávající PHS z tvarovek byla částečně zvýšena a opláštěna pohltivými deskami VELOX. Prodloužení a nástavba stávající stěny byla provedena systémem 4003 XL.

Oprava a opláštění stěny z tvarovek Sanace PHS

(A9 - Phyrnautibahn - úsek Webling)

Upevnění laťování na stavající PHS z betonových tvarovek Částečně zakrytá PHS.

Absorpce zvuku v pozemních stavbách

Díky užití panelů VELOX, jež pohlcují zvuk, mohou být odstraněny vysoce odrazivé plochy v hlukově zatížených oblastech jako např. v garážích.

Dekorativní - namontované na dřevěné konstrukci

Dekorativní - namontované na lamelovém roštu

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.