Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Protihlukový systém 4002

Plotový systém s využitím HEA nosníků (jednoduchá montáž)

Základní informace

Slepené zvukově pohltivé (se strukturou) a zvukově izolační (hladké) desky. Protihlukové desky jsou dodávány připravené k osazení ve formátu 2000×500 mm v šířce max. 115 mm (u WSD 35 + WSO 80).

Oblasti využití

Ochrana proti hluku u rodinných domů a jiných objektů s nízkou hladinou hluku.

Montáž

Nosníky HEA(1)jsou osazeny v osové vzdálenosti 2050 mm. Mezi nosníky se uloží betonové prefabrikované soklové panely(2) nebo se vyzdí základ např. z betonových pohledových tvárnic.

Desky(3) se postupně zasouvají na sokl a spáry mezi nimi se slepí PUR pěnou. Podle potřeby nebo architektonického návrhu můžeme kombinovat desky s různou strukturou povrchu.(4) Na závěr připevníme na hotový plot horní uzavírací rvek doporučený pro panely VELOX.(5)

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.