Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Protihlukový systém 4003 S

Jednoduché a lehké protihlukové panely s max. délkou 4000 mm a max. výškou 2000 mm

Základní informace

Panely tvoří zvukově pohltivé a zvukově izolační desky VELOX připevněné na dřevěném rámu. Protihlukové panely jsou dodávány jako hotové do max. délky 4000 mm a max. výšky 2000 mm s možností různých výšek odstupňovaných po 500 mm. Maximální dynamický tlak (zatížení větrem) je 1,25 KN/m². Protihlukové panely jsou dodávány z výrobního závodu a ukládány pomocí jeřábu mezi antikorozně upravené HEA nosníky s osovou vzdáleností 4050 mm. Na stranu panelu směrem ke zdroji hluku jsou nejčastěji použity zvukově pohltivé desky se strukturou a na zadní stranu desky WSD 35.

Vzhled PHS je dán rozměrem protihlukového panelu (4000×2000 mm). Na zadní stranu panelu je použita deska WSD 35, v případě potřeby je možné na zadní stranu panelu použít pohltivé desky VELOX.

Oblasti využití

Snižování hladiny hluku v okolí objektů s nízkou intenzitou dopravní zátěže (obchodní centra, parkoviště, sportovní areály, psí útulky, atd.) a s požadavkem na nízkou hmotnost protihlukové konstrukce.

Technické parametry

  • Zvuková pohltivost - provedení jedno nebo oboustranně pohltivé
  • Kontrukce - jedno nebo oboustranná úprava
  • Materiál rámové konstrukce - tlakové impregnované dřevo (přípravek WOLMANIT CX-10)

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.