Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Plotový systém s využitím betonových sloupků

(dodávka stavebnice pro výstavbu svépomocí)

Oblasti využití

Ochrana proti hluku u rodinných domů, soukromých pozemků, atd.

Montáž

Na betonových sloupcích(1) jsou upevněny kovové nerezové úhelníky (100×60×60 mm) pro montáž dřevěné konstrukce(2) , která je tlakově impregnována. Úhelníky jsou uchyceny do sloupků pomocí hmoždinek a nerezových vrutů 6 x 60 mm. Svislá vzdálenost mezi jednotlivými dřevěnými díly nesmí překročit 1000 mm.

Při montáži strukturovaných desek VELOX(3) (minimálně tři nerezové vruty 5×60 mm na šířku desky nebo nerezové hřebíky s drážkou 3 x 90 mm) je třeba dbát na těsnost spár sousedních desek. Tyto strukturované desky mohou být jakkoliv kombinovány a na dřevěnou konstrukci připevněny jak svisle, tak vodorovně. Barevné (dekorační) prvky(4) mohou být našroubovány přímo na obložení.

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.