Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Hornická činnost

Užívané speciální technologie nás v minulosti zavedly na nejrůznější místa. Svým charakterem mají některé velmi blízko k hornickým činnostem. Po spojení s odborníky v oboru jsme tyto technologie a um specialistů schopni použít v řadě činností, pro které máme příslušná oprávnění, technologie a vybavení.

Oprávění

Oprávnění k hornické činnosti v rozsahu § 2

 • a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů
 • c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů

Oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu ustanovení § 3

 • c) práce k zajištění stability podzemních prostorů ( podzemní sanační práce )
 • d) práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu
 • f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v §2 a 3
 • h) práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu
 • i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny

Využívané technologie

Při provádění prací dle výše uvedených oprávnění nejlépe využijeme technologií, znalostí, a vybavení, které s úspěchem používáme v jiných oblastech speciálního stavitelství, jako jsou například :

Reference:

| Posledních 20 akcí | Kompletní přehled (27) |
 • Zmáhání závalu (Mníšek pod Brdy) - Montánní společnost o.s. [od 01/2015]
 • likvidace SDD Jedová hora (Jedová hora) - Ministestvo životního prostředí [od 01/2015]
 • likvidace SDD Medník (Medník) - Ministestvo životního prostředí [od 01/2015]
 • Sanace podzemí Madeta (Český Krumlov) - ARCADIS CZ a.s. [od 12/2013]
 • Zajištění vstupu do důlního díla (MADETA Český Krumlov) - ARCADIS Geotechnika a.s. - Praha [od 09/2012]
 • Zajištění vstupu do důlního díla (Skalice u České Lípy) - Krajský úřad Libereckého kraje [od 09/2012]
 • sanace štoly (Praha - Prosek) - Reastav Group s.r.o. [od 04/2010]
 • Propad SPŠ (Prosek Praha) - Arcadis [od 11/2009]
 • zaslepení šachty (Praha) - ARCADIS a.s. [od 09/2009]
 • Likvidace propadu v areálu MŠ speciální (Praha 8 Štíbrova 1691) - ARCADIS Geotechnika a.s. [od 09/2009]
 • Sanace štoly pro odvod vod Stříbrnického potoka (Ústí nad Labem) - Arcadis [od 08/2009]
 • Vrtání pomocí LV 70 (Horní Slavkov) - Stavební geologie - Geotechnika a.s. [od 12/2005], obrat XXXXX]
 • Práce na tunelech Malá Huba (Hněvkovský) - Stavební geologie - geotechnika, a.s. [od 11/2005], obrat XXXXXX]
 • Vrtání pomocí LV 70 (Horní Slavkov) - Stavební geologie - Geotechnika a.s. [od 11/2005], obrat XXXXXX]
 • Potápěčský průzkum hlavního odtokového kanálu ČOV (Praha) - Rekom Praha spol. s r.o. [od 08/2005], obrat XXXX]
 • Provedení vyplnění skalní dutiny a zazdění vstupu (Hora sv. Šebestiána) - Stavební geologie - geotechnika, a.s. [od 05/2005], obrat XXXX]
 • Oprava opláštění technologické věže (Chomutov) - Zemědělské zásobování a nákup Rakovník a.s. [od 11/2004], obrat XXXXXX]
 • Vyčištění zásobníku v lomu (Chraberce) - Tarmac Severokámen a.s. [od 03/2004], obrat XXXXX]
 • Oprava a zateplení stropu sila, zaslepení oken uvnitř sila (Chomutov) - Lagris a.s. [od 03/2004], obrat XXXXXX]
 • Vyčištění sila (Lovosice) - Lagris a.s. [od 02/2004], obrat XXXXX]

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.