Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Biotec Vegetation Strips® - systém stabilizace svahů

Základní informace

Biotec Vegetation Strips® je mezinárodně patentovaný systém stabilizace svahů, které je nutné trvale zajistit. Dnešní podobu vegetačních pásů vyvinul Franc Šubic, akademicky vyškolený technik, uvedením teorie do praxe. Biotec Vegetation Strips® není jenom speciální síť zabraňující erozi, protože bere v potaz specificky důležité prvky oblasti, která má být zajištěna. Každé koneční provedení zakázky může být proto odlišné.

Faktory ovlivňující konečnou podobu provedení zakázky:

  • Geologické podmínky
  • Stabilita svahu
  • Složení půdy
  • Možnost vzniku povrchové vody
  • Stupeň zvětralosti půdy
  • Prudkost svahu
  • Expozice vůči slunci
  • Expozice vůči větru
  • Ekologické požadavky území
  • Spodní vrstva vegetace

Realizace projektu

Samotný projekt bude nejdříve analyzován společně se zadavatelem. Na základě konzultace s námi se rozhodnete, jestli je Vegetační pásy tím správným rozhodnutím. Stabilita svahu musí být dopředu vyhodnocena, jinak se dá případně objednat u nás.

V případě pozitivního vyhodnocení vám zpracujeme nabídku zakázky. V případě negativního vyhodnocení vám zpracujeme návrh s použitím jiné technologie.

Přesný průzkum bude vyhotoven tak aby na jeho základě mohly být vytvořeny sítě přesně určené přesně pro dané území a správně se překrývali.

Jakmile bude nabídka přijata a určen začátek výstavby se schváleným stavebním plánem, může začít výroba sítě. Dodávka je garantována do tří týdnů. Jakmile začne práce na stabilizaci svahu, bude dovezen materiál Biotec Vegetation Strips® a velmi rychle nainstalován speciálním týmem.

Na základě analýzy půdy v dané oblasti bude namíchána správná směs půdy, která zajistí rychlý růst nové vegetace. Díky tomu, že je síť navržena přímo pro daný svah, probíhá instalace velmi rychle a dále se pečlivě plní připravenou směsí zeminy hned po instalaci sítě nebo později.

Následné sázení vegetace proběhne okamžitě po vyplnění půdou, bez přerušení práce.

Tímto způsobem je zajištěna optimální počáteční fáze výstavby a inspekce s protokolem SIA (SIA = Swiss Construction Standards of Architects and Engineers) dokončí konstrukční fázi.

Fotogalerie

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.