Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Půjčovna OOPP

Všemi oblastmi odborného směřování společnostmi se ve větší či menší míře prolíná nutnost využívání techniky výškových specialistů. Naplnění této potřeby by nebylo možné bez kvalitního výcviku a kvalitní výstroje.

V souladu s legislativou BOZP jsme na základě identifikace rizik a našich praktických zkušeností s jednotlivými prvky a jejich specifickými vlastnostmi, sestavili univerzální sety výškového specialisty, které jsou vhodné pro nasazení při pracích, na které se naše společnost orientuje. Naším cílem byla zejména efektivnost a univerzálnost nasazení. Že šlo o správný cíl jednoznačně prokazuje i fakt, že většina zodpovědných konkurenčních společností náš model výstrojních setů postupně převzala.

Standardizovaná souprava

Set výškového specialisty - obsah OOPP
Druh Výrobce Typ Množství[ks]
zachycovací postroj Singing Rock RL PROFI 1
přilba PETZL VERTEX A16 1
lano statické Singing Rock STATIC 10.5mm,60m 2
samoblokující brzda PETZL RIG D21 1
blokant PETZL SHUNT B03 1
blokant PETZL Ascension B17 2
smyce šitá Singing Rock Open sling 60cm 1
smyce šitá Singing Rock Open sling 120cm 1
karabina ocelová Singing Rock TWIST LOCK 2
karabina ocelová Singing Rock ovál 2
karabina duralová Singing Rock D LIGHT 2
slaňovací osma Strojmetal 1
chránička na lano Singing Rock 50cm 2
vak na výstroj Strix 50cm 2
reep šňůra Strix 5mm, 5m 1

Standardně držíme 40 výstrojních setů výškového specialisty v celkové hodnotě cca 660tis. Kč bez dph s průměrným stářím nepřesahujících 18 měsíců.

Všechny prvky výstrojního setu jsou periodicky a před každým pronájmem podrobeny revizi osobou pověřenou výrobcem. O každé revizi je veden revizní protokol.

Ceník - pronájem výstrojního setu OOPP
cena
70 Kč/den + jednorázový poplatek z provedení revize osobou pověřenou výrobcem, dle aktuálního ceníku

Podmínky pronájmu:

Výstroj je možné pronajmout výhradně výškovým specialistům s platným osvědčením pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Vzhledem k nesrovnatelné úrovni přípravy akceptujeme pouze osvědčení vystavené našimi instruktory. Upřednostňováni jsou výškoví specialisté participující na zakázkách naší společnosti. Pronajímány jsou výhradně kompletní sety, pronájem jednotlivých prvků výstroje není možný. Podmínky pronájmu se řídí smlouvou o nájmu a následně Občanským zákoníkem. Ukončení pronájmu končí dnem převzetí kompletního setu včetně vystavení kladného revizního protokolu. V případě ztráty či poškození některého z prvků, až po jeho nahrazení novým, nebo uhrazením ztráty.

Objednání:

O požadavku na pronájem informujte asistentku útvaru administrativy Janu Švihlíkovou, tel. 721 236 561, jana@strixchomutov.cz. Bude prověřena oprávněnost požadavku a zjištěn počet volných výstrojí k pronájmu. Po přípravě smlouvy dojde k dohodnutí setkání a převzetí výstroje.

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.