Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

3D sanační technologie STRIX

Společnost STRIX Chomutov ve spolupráci s ČVUT v letech 2012 - 2015 realizovala projekt "Výzkum a vývoj inovativních 3D stabilizačních prvků pro ochranu svahů ohrožených erozí". Jeho cíle bylo snížení nákladů na velkoplošné sanace erozí ohrožených svahů, především podél liniových staveb.Při zachování, nebo zvýšení účinnosti takových sanačních opatření. Proto projekt hledal řešení, které nejsou materiálově ani instalačně náročná.

Výstupem projektu je několik nových typů sanačních opatření, které můžete využít i vy při realizacích sanačních opatření. Pro blížší informace kontaktujte prosím naše obchodní oddělení nebo přímo pana Dušana Dufku, dufka@strixchomutov.cz

Projekt bylo možno realizovat díky podpoře programu Ministerstva průmyslu a obchodu TIP, konkrétně projektu FR – TI4/330.

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.