Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Svahová 3D stabilizační rohož

Základní informace

Svahové 3D stabilizační rohože slouží pro sanaci míst ohrožených nadměrnou erozí svrchních zemních vrstev, zejména na velmi strmých zemito-kamenitých svazích, kde ještě není patrná erozní rýha.Oblasti využití

Plošná sanace zemních a kamenitých svahů. Například zářezy liniových staveb, sanace povrchových dolů apod.

Výhody použití

Velmi rychlá instalace při výborné záchytné kapacitě.

Použitý materiál

Stabilizační rohože byly vyrobeny z nekonečně dlouhých fólií, do kterých byly v pravidelném rastru pro každou tloušťku prosekány a prořezány otvory vhodného tvaru. Na místo použití je rohož dopravována jako pás, smotaný do role. Po rozvinutí rohože na místě použití se podélně natáhne, čímž dojde ke zkosení neprosekaných částí rohože a z původní ploché fólie se tímto způsobem stane prostorová 3D rohož, jejíž spodní strana vytvoří kapsy připomínající povrch struhadla.

3D stabilizační rohož k pokrytí sanovaného místa je tvořena z pásů fólie Penafol 750 o šířce 1400 mm při tloušťce 0,6 či 0,8 mm, nebo o šířce 1000 mm při tloušťce 1,0 mm. Stanovení (výpočet) potřebného rozměru rohože, tedy délky pásů a jejich počet se odvíjí od délky a šířky konkrétního svahu a místa, kde má být rohož instalována.

Technické parohozetry

Svahová 3D stabilizační rohož – ZÁKLADNÍ PArohozETRY
Tloušťka folie [mm] Šířka [mm] Velikost průseků [mm] Délka rolí [m]
0,6 /0,8/1,0 1400/1400/1000 100/200 25, 50

Stanovení záchytné kapacity v závislosti na sklonu

Instalace

Součástí stabilizační rohože jsou kotevní prvky sloužící jednak k jejímu upevnění na svahu a jednak k tomu, aby po natažení byl zachován požadovaný 3D profil. Kotevní prvky byly vyrobeny betonářské výztuže o Ø12mm, které byly nařezány na požadovanou délku (délka závisí na struktuře povrchu sanovaného svahu) a ohnuty do tvaru písmena J, resp. U.

Ilustrační způsob umístění kotev

Orientační počet prvků: 1 kotva na 1-5 m² rohože.

Ke stažení

Technologický list (pdf)

Fotogalerie

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.