Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Projekt Mobilní ochranná bariéra

Základní informace

  • Projekt „Výzkum a vývoj mobilní ochranné a balistické bariéry tvořené kompozitní deskou a vodní náplní“ vzniká za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky v rámci programu TRIO (ID projektu FV10506)
  • Projekt je řešen v období 09/2016 - 09/2019
  • Partnery projektu jsou PREFA KOMPOZITY, a.s. ČVUT v Praze
  • Hlavním cílem projektu je výzkum záchytných možností kompozitní desky a vaku naplněného vodou, který bude základem pro vývoj mobilní ochranné a balistické bariéry

Popis projektu

Hlavním cílem projektu vývoj konstrukce ochranné bariéry tvořené kompozitní deskou a vodní náplní. Koncepce kompozitních desek a vhodného objemu vody umožňuje vývoj mobilní modulární bariéry využitelné jak v civilním sektoru (stavebnictví, průmysl) tak v bezpečnostní oblasti (minimalizaci účinků výbuchů a dalších nebezpečných situací např. působení osamělého střelce). Aktuálně v ČR neexistuje mobilní systém pro zvýšení bezpečnosti obyvatel, zasahujících složek nebo majetku v krizových situacích. Požadovaných vlastností bariéry bude dosaženo po rozložení bariéry a jejím naplněním vodou. Vodní náplní bariéra získá hmotnost k dostatečnému pohlcení energie uvolněné například výbuchem, pádem skalních objektů, působení zemito-kamenitých proudů.

Sekundárním průmyslovým cílem projektu je vývoj nového výrobku – funkční kompozitní desky zajišťující balistickou ochranu. Balistické kompozitní desky například umožní zvýšení ochrany klíčových objektů infrastruktury - rozvodny, datová úložiště, řídící centra dopravy, energetiky a bezpečnostních složek. Kompozitní desky bude možno využít i samostatně mimo systém modulární mobilní bariéry.

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.