Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Projekt Inteligentní kompozitní kotevní prvek

Základní informace

  • Projekt „Inteligentní kompozitní kotevní prvek“ vzniká za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky v rámci programu TRIO (ID projektu FV10505)
  • Projekt je řešen v období 09/2016 - 09/2019
  • Partnery projektu jsou PREFA KOMPOZITY, a.s. ČVUT v Praze a VUT Brno
  • Hlavním cílem projektu je výzkum možností a vývoj kompozitního kotevního prvku, který bude integrálně osazen elektronickými čidly

Popis projektu

Cílem projektu je výzkum možností kombinace kompozitních materiálů a elektronických systémů, tak aby vznikl zcela nový typ kotevního prvku využívaného ke kotvení záchytných sítí při sanacích skalních stěn, v oblasti důlního inženýrství a při řešení dalších geotechnických problémů.

Inteligentní kompozitní kotevní prvek bude oproti stávajícím kotevním prvkům umožňovat nedestrukční měření jeho délky i po jeho instalaci. Tato vlastnost je důležitá kvůli dlouhodobému sledování efektivity provedených opatření, ale také k ověření správnosti realizace opatření. Nicméně nepůjde o prostou implementaci měřícího systému do stávajících kompozitních kotevních prvků. Na základě modelování a zkoušek in situ budou optimalizovány i mechanické vlastnosti kotevního prvku. Zejména se řešitelský tým zaměří na zlepšení vrcholového úchytu kotevního prvku.

V současné době jsou pro zmiňovaná opatření využívány především ocelové kotevní prvky, které jsou pomalu nahrazovány kompozitními, bez jakýchkoliv přidaných funkcí. Po instalaci kotevního prvku, které se instalují v daném rastru, do dané hloubky (např. v rastru 1x1m do hloubky 3 m), není možné ověřit, jak dlouhý kotevní prvek skutečně byl nainstalován. Vzhledem k faktické nemožnosti ověření skutečné délky instalovaného kotevního prvku je velkým pokušením některých realizátorů kotevní prvky zkracovat. Investor nemá žádnou spolehlivou možnost tuto skutečnost si nezávisle ověřit. Ani během životnosti geotechnického opatření není možné ověřit, například pro nějaké mimořádné události (např. výskyt nové pukliny v horninovém masivu, iniciace částečného řícení apod.), zda nedošlo k porušení instalovaného kotevního prvku.

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.