Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Předpínání kotev a tahové zkoušky

Během realizací našeho primárního zaměření na geotechnické stavby jsme zejména při sanacích skal často řešili potřebu doložit doklady o pevnosti kotevních prvků. Snaha o poskytování komplexních služeb nás vedla k zakoupení hydraulické soustavy, která je rovněž vhodná k předpínání kotev. Nyní tuto technologii tahových zkoušek nebo předpínání kotev můžeme jako samostatnou službu nabídnout i externím zájemcům.

Hydraulická soustava firmy ENERPAC (kalibrace ČMI).

Soustava se skládá z:

  • dutý hydraulický válec
  • hydraulické čerpadlo
  • manometr s indikací zatížení
  • hydraulická termoplastická hadice

Další parametry:

  • Maximální tahová síla - 500 KN (50 tun)
  • Tahové zkoušky lze provádět na kotvách do průměru 50 mm.

Tahové zkoušky

Ceník:

Cena zahrnuje vlastní tahovou zkoušku, zpracování zprávy o zkoušce a vystavení zkušebního protokolu. V ceně není zahrnuta doprava. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Ceník - tahová zkouška
počet kotev [ks]Cena
13.000 Kč
37.500 Kč
510.000 Kč
1018.000 Kč
>101.500 Kč/ks

Doprava:

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Ceník - doprava kotev
vzádlenostCena
do 50 kmzdarma
nad 50km9 Kč/km

Předepínání kotev

Podmínky a ceny jsou shodné jako u tahových zkoušek

Odborná garance

Tahové zkoušky i předpínání kotev provádí a více informací poskytne náš geolog, projektant geologických prací, odpovědný řešitel a člen dozorčí rady společnosti Mgr. Pavel Tichý, tel. 603 574 140, tichy@strixchomutov.cz

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.