Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Hydroizolace

STRIX®Chomutov, a.s. se již od roku 1997 zabývá speciálním stavitelstvím zaměřeným na oblast sanačních prací staticky narušených objektů, zejména pak skal a skalních masivů. Oblast sanačních prací využívá širokou škálu technologických postupů spojených právě s technologií hydroizolací.

Nabídka :

Vlastní použití materiálů a hydroizolačních systémů se následně odvíjí konkrétních projektových požadavků. V rámci naší společnosti zajišťujeme a poskytujeme úplný sortiment hydroizolačních prací s využitím nejmodernějších materiálů. Všechny tyto materiály a systémy odpovídají normám a technologickým postupům platným v České republice. Zárukou na kvalitní provedení hydroizolací je systém řízení kvality ISO a četné reference.

Oblasti použití :

 • hydroizolace skalních objektů a svahů - odvodnění
 • hydroizolace toků
 • hydroizolace betonových základů
 • hydroizolace ocelových a železobetonových konstrukcí
 • hydroizolace stavebních objektů ( sanační omítky, zdivo, základy, balkóny )
 • hydroizolace střech

Hlavní výhody systému :

 • Zastavení eroze a zabránění dalšímu rozrušování a poškozování objektů s vadnou hydroizolací.
  • Průzkum a odhalení poškození objektu špatnou hydroizolací.( Před rozhodnutím o způsobu hydroizolace je třeba provést důkladný rozbor příčin poruchy hydroizolace, vznik a příčina poškození, popis jejich šířky, hloubky, vlhkosti.
  • Návrh vhodného systému hydroizolace - u složitějších objektů konzultace s výrobci, popřípadě projektanty.Výsledkem rozboru je pak návrh řešení, který musí obsahovat charakteristiku poruchy (hydroizolace),výběr hydroizolačního systému, technologický postup provádění a kritéria kvality provedené práce.
 • Zlepšení stavu objektu. ( vysychání )
  • Návratnost investice do hydroizolace. Objekt dál není narušován zatékáním nebo vzlínavostí a nejsou nutné jeho následné opravy, které se vážou k vlhkosti ( opadávající omítka, zatékaní do elektroinstalací apod.)

Technologický postup :

Hydroizolační práce probíhají ve třech základních, na sebe navazujících krocích:

 • průzkum a odhalení poškození objektu a jeho hydroizolace
 • návrh vhodné hydroizolace - u složitějších objektů konzultace s výrobci systému
 • provedení hydroizolace

Cenová nabídka :

S ohledem na široký rozsah použití hydroizolačních technologií a návazně pak na různost technologických postupů není možné určit konkrétní cenu předem. Cena se stanovuje v závislosti na na šetření, které odhaluje poškození objektu a také s ohledem na požadavky zadavatele. Následná cenová nabídka je řešena vždy dle přesné specifikace.

Technologické postupy - příklady :

Hydroizolace toků

Odstranění povodňových škod řeka Chomutovka II - IV. Etapa

 • postupné rozebráním dna koryta řeky a opětovné vyzdění příčnými prahy
 • zlepšení stavu propustnosti dna a zabránění jeho dalšímu rozrušování
 • zabránění zatékání vody do okolí koryta řeky

Hydroizolace střech

Celková hydroizolace střech a opravy stávajících hydroizolací pro správce bytových fondů v Chomutově

 • položení hydroizolačních pásů nebo hydroizolačních nátěrů na ploché střechy
 • položení střešní krytiny - u oprav jsou odkryty místa s poškozenou hydroizolací, následuje montáž nové hydroizolace v návaznosti na stávající hydroizolaci tak, aby byla zaručena jejich součinnost.

Hydroizolace betonových základů

Bytová zástavba v chráněné památkové zóně

 • odkrytí betonových základů a jejich zasanování
 • provedení hydroizolace nátěrem
 • montáž hydroizolačních desek
 • odvodnění okolí základů pomocí drenážního systému

Hydroizolace ocelových a železo-betonových konstrukcí

Ochranné nátěry železobetonových konstrukcí pilíře mostu Palmovka - Ohrada

 • provedení ochranných nátěrů na pilířích mostu za použití horolezecké techniky
 • realizace nátěru s vysokou elasticitou, která zabraňuje jakékoliv vzlínavosti vod

Hydroizolace stavebních objektů

Rodinný dům v Chomutově - 130 m²

 • kompletní dodávka hydroizolačního sytému stavebního objektu
 • provedení odvodnění stavebního pozemku
 • hydroizolace základů v návaznosti na hydroizolace zdí

Hydroizolace skal a svahů

Práce na skalním řícení v lokalitě Sedlec

 • očištění skalního objektu
 • provedení odtokových cest pomocí stříkaného betonu, které brání dalšímu zatékání na skalní stěny
 • vytvoření drenážního systému
 • odvedení vod od paty skalního objektu

Reference:

| Posledních 20 akcí | Kompletní přehled (255) |
 • Monitoring TBD - VD Nechranice (VD Nechranice) - Vodohospodářská stavební spol. s r.o. - Chomutov [od 06/2014]
 • Sanace opěrné zdi v Děčíně SO 031-10e (Děčín) - IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. [od 02/2014]
 • Rekonstrukce domu Střehom (Střehom) - Halla Jan [od 06/2012]
 • Oprava Ještědského tunelu (Ještědský tunel) - IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. [od 07/2011]
 • oprava střechy OC Sever (Ústí nad Labem) - Amádeus s. r. o. [od 10/2009]
 • Likvidace propadu v areálu MŠ speciální (Praha 8 Štíbrova 1691) - ARCADIS Geotechnika a.s. [od 09/2009]
 • Sanace štoly pro odvod vod Stříbrnického potoka (Ústí nad Labem) - Arcadis [od 08/2009]
 • Nástřik sanačního materiálu Porosil -Z (Praha - Písecká brána) - SG - Geotechnika [od 01/2009]
 • rekonstrukce nádraží (hl. nádraží Praha) - Explosive Service a.s. [od 04/2008]
 • Rekonstrukce propustků (trať ČD CV-KV-Cheb) - Chládek a Tintěra [od 11/2007]
 • hydroizolace panelů a spárování (Palackého 3949 Chomutov) - Qark [od 05/2007]
 • vedení sanací ČOV (Praha - ČOV) - Rekom International [od 02/2007]
 • Přespárování dilatačních spár u bytu (Chomutov) - SVJ Dřínovská 4556-4559 [od 12/2005], obrat XXXX]
 • Oprava lícového zdiva ve spodní části hradeb (Cheb) - Město Cheb [od 12/2005], obrat XXXXX]
 • Přespárování spár na domě v ul. Palackého (Chomutov) - Qark spol. s r.o. [od 10/2005], obrat XXXX]
 • Přestěrkování podlah v rodinného domu (Chomutov) - Ing. Petr Buchta [od 09/2005], obrat XXXXX]
 • Oprava zatékání Písecká brána (Praha) - BETVAR a.s. [od 08/2005], obrat XXXXXX]
 • Oprava dilatačních spár bytu V. Talicha (Most) - SPOBYT, a.s. [od 07/2005], obrat XXXX]
 • Přespárování dilatačních spár a oprava střešní krytiny (Chomutov) - SVJ Kamenná 5092 - 5093 [od 07/2005], obrat XXXXX]
 • Přespárování dilatačních spár v ul. Palackého (Chomutov) - Qark spol. s r.o. [od 04/2005], obrat XXXXX]

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.