Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Injektáže

STRIX®Chomutov, a.s. se již od roku 1997 zabývá speciálním stavitelstvím v oboru sanačních prací staticky narušených objektů, zejména skalních. Tato oblast přímo souvisí s nutností využití celé škály technologických postupů spojených s injektážemi nízkotlakými - středotlakými. Použití materiálů a injektážích systémů se odvíjí od díla které má být injektováno. Poskytujeme úplný sortiment injektážních prací s použitím cementu, mikrocementu, polyuretanových a epoxidových pryskyřic, akrylátových gelů, přičemž veškeré materiály a systémy použité na stavbách prováděných firmou STRIX®Chomutov, a.s. odpovídají normám a technologickým postupům platným v České republice. Zárukou na kvalitní provedení injektáží jsou reference firmy STRIX®Chomutov, a.s. a systém řízení kvality ISO.

Druhy injektáží :

 • Nízkotlaké - těsnící, zpevňovací, výplňové,
 • Středotlaké - těsnící, zpevňovací, injektážní těsnící clony

Oblasti použití :

 • Injektáže - skalní objekty
 • Injektáže - stavební objekty (zdivo, základy, stěny, protihlukové stěny)
 • Injektáže - výškové objekty (mosty, komíny, stožáry)

Princip systému :

 • Průzkum a odhalení poškození objektu.( Před rozhodnutím o způsobu injektáže je třeba provést důkladný rozbor příčin poruchy, vzniku trhlin, popis jejich šířky, hloubky, vlhkosti a charakterizovat změnu šířky trhliny v závislosti na čase)
 • Návrh vhodného systému injektáže - u složitějších objektů konzultace s odborníky. Výsledkem rozboru je pak návrh řešení, který musí obsahovat charakteristiku poruchy (trhlin),výběr injekční směsi, technologický postup provádění injektáže a kritéria kvality provedené práce.
 • Provedení injektáže

Cenová nabídka :

S ohledem na šíři oblasti a technologických postupů není možno cenu předem konkretizovat. Nabídka je řešena vždy dle přesné specifikace. Nemáme však žádnou zkušenost se špatnou reakcí na naše cenové požadavky.

Hlavní výhody systému :

 1. Zastavení eroze a zabránění dalšímu rozrušování a poškozování objektů
 2. Zlepšení stavu objektu (nejsou nutné opravy z důvodu působení trhlin - další rozpraskávání nosných konstrukcí, omítek)

Příklady zakázek dle oblasti injektáže

Injektáže - skalních objektů

Injektáže skalních objektů v Třebíči

Odvrtání 5m vrtů pod úhlem 35° v počtu 42 ks. Výroba injektážní směsi přímo na stavbě dle projektu investora. Provedení nízkotlaké injektáže. Na výstupech vrtů provedené plomby.

Injektáže - stavebních objektů ( zdivo, základy, stěny)

Injektáž stěny Nového spojení Praha střed

Odvrtání 3500 m2 vrtů v opěrné stěně nádrží Praha - Střed. Provedení nízkotlaké injektáže od spodních vrtů až ke koruně stěny. Výstupy jednotlivých vrtů opatřeny plombami. Injektážní směs dodaná odbornou firmou.

Injektáže - výškových objektů ( mosty,komíny, stožáry)

Injektáž mostových ložisek spodního líce na mostě přes Labe v Děčíně

U připravených otvorů v mostovce byla provedena vysokotlaká injektáž.Po provedení okamžitě zaplombováno. Injektážní směs dodaná odbornou firmou.Práce cca 25m nad vodní hladinou.

Reference:

| Posledních 20 akcí | Kompletní přehled (91) |
 • zajištění havarijního stavu opěrné zdi pod hradem Krupka (Krupka - pod hradem) - Město Krupka [od 08/2016]
 • Oprava propustku v km 39,795 (trať Čerčany - Světlá nad Sázavou) - Skanska a.s. Divize Železniční stavitelství [od 03/2014]
 • Oprava zárubní zdi v km 26,394-26,480 (trať Liberec - Harachov) - Chládek a Tintěra a.s. - Pardubice [od 08/2013]
 • Kalvárie tři kříže (Trať Všestaty - Prostřední Žleb km 415,700-415,970) - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), s.o. [od 05/2013]
 • Wellness hotel Rajská zahrada (Nové Město nad Metují) - Zahrada Harta s.r.o. [od 02/2013]
 • I/13 Propad vozovky Teplice, OK u Intersparu (OK v Teplicích Trnovanech, ul. Nákladní a Novosedlická) - Ředitelství silnic a dálnic ČR - Správa Chomutov [od 11/2012]
 • Rekonstrukce stezky Zakázanka a skalního masivu (Praha Trója - ZOO) - Swietelsky stavební s.r.o. - Praha [od 09/2011]
 • Vrty pro injektáž - JEZ DOKSANY (JEZ DOKSANY 10 08 02) - Kosper a.s., Podzemní stavby [od 06/2011]
 • Očista skal. masívu, instalace mac matu (Mlýny - Jedlová) - Chládek a Tintěra [od 04/2011]
 • Síťování skalního svahu (Votice - Benešov) - Viamont DSP a.s. [od 04/2011]
 • Havárie skalní stěny (Davle) - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [od 01/2011]
 • OMV - sanace skalní stěny (Liberec) - OMV Česká republika, s.r.o. [od 11/2010]
 • Zajištění parkánu (Český Štenberk) - Gedos s.r.o. [od 11/2010]
 • Mosty Svojšín (Svojšín) - SMS Simosta s.r.o. [od 09/2010]
 • sanace štoly (Praha - Prosek) - Reastav Group s.r.o. [od 04/2010]
 • Injektáž propustku (trať Zbiroh - Rokycany) - PRAGIS a.s. [od 03/2010]
 • Likvidace propadu v areálu MŠ speciální (Praha 8 Štíbrova 1691) - ARCADIS Geotechnika a.s. [od 09/2009]
 • Sanace štoly pro odvod vod Stříbrnického potoka (Ústí nad Labem) - Arcadis [od 08/2009]
 • konstrukce lanovky Žleb (Žleb) - AZ Sanace, a. s. [od 08/2009]
 • Sanace skalního masívu - vodní dílo (Kadaň) - AZ sanace a.s. [od 08/2009]

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.