Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Mytí sklofasád a očista konstrukcí

Mytí sklofasád a fasád obecně, spolu s očistou konstrukcí je pro naši společnost poměrně často poptávanou činností. Tyto práce, stejně jako ostatní činnosti u nás provádí zkušení výškoví specialisté s platným vyškolením, kteří jsou vybaveni prostředky OOPP podle schválených technologických postupů a předpisů. Vlastní práce jsou obvykle prováděny s využitím lezeckých technik výškových specialistů, čímž jsme limitováni přístupem k ukotvení lan pro následné slanění. Naši technici si díky zkušenostem dovedou poradit i v prostorech, které jiní označí pro požadovanou očistu jako nerealizovatelné . V případě, že je situace v prostoru požadované očisty opravdu lanovou technikou neschůdná, pak úspěšně využíváme plošin a lehkých lešenových konstrukcí.

Vlastní očista:

U vlastního mytí sklofasád je obvyklejší ruční mytí pomocí stěrek, hadrů a běžných čistících prostředků. U čištění fasád, nebo čištění konstrukcí je obvyklejší očista pomocí tlakového vzduchu nebo častěji tlakové vody mnohdy s přídavkem příslušného rozpouštědla.

Ceny:

Ve výběrových řízeních na dodavatele těhto prací obvykle vítězíme díky příznivé ceně, vzhledem k různorodosti podmínek však nelze cenu paušalizovat. Cenová nabídka a možný termín realizace bude zpracována po prohlídce požadované práce a projednání požadavků.

Objednání:

Dušana Dufku – tel. 602 473 239, mail:dufka@strixchomutov.cz

Na schůzce prokonzultujeme Vaše představy či potřeby s našimi možnostmi. Na dohodnuté řešení bude následně zpracována kalkulace náladů a nabídka realizace.V případě, že Vám návrh, cena, termín a ostatní body nabídky budou vyhovovat, bude přistoupeno k přípravě smlouvy o dílo a zahájení zakázky.

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.