Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

nalézáte se: ÚvodSlužby

Služby

Profesionální služby a časem prověřená kvalita

Naše společnost úspěšně působí v mnoha více či méně na sobě závislých primárních oblastech. Pro ilustraci jmenujme například hlavní stavební výrobu, samostatné nasazení specializovaných technologií, obchodní činnost, inženýring v oblasti BOZP výškových prací, projektování, zahraniční kooperace a mnoho dalších oblastí, které se vzájemně doplňují a podporují. Každá oblast samostatně však potřebuje své specifické zajištění a podporu. Vzhledem k tomu, že tyto podpůrné a zajišťující provozy dosáhly vysokého stupně profesionality a efektivity, jsou často zákazníky užívány jako samostatné služby.

Pro přehlednost jsme vybrali a zpracovali nabídku nejpoužívanějších služeb jako je autodoprava, překladatelská činnost, půjčovna OOPP, půjčovna techniky a stavební mechanizace, účetní služby nebo půjčovna nářadí.

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.