Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Návrhy a výstavba cvičných věží a lezeckých prostorů

Orientace společnosti na výškové práce se u nás během let vyprofilovala také k poskytování kompletního inženýrigu. Zájem o obor, znalost bezpečnostní legislativy, praktické zkušenosti s postupy užívanými ve sportovním i profesionálním lezení, zkušenosti s výcvikovými programy různých složek a spolupráce s nimi nás postupně přivedla také k návrhům a vlastním výstavbám cvičných věží a lezeckých prostorů.

Profesionální lezecká centra a cvičné věže pro požární sporty

Orientujeme se nejen na návrhy nových profesionálních výcvikově lezeckých center pro složky integrovaného systému, která konstruujeme v souladu s potřebami výcvikových metodik a bezpečnostní legislativy, ale také zajišťujeme revize a následné revitalizace stávajících věží pro požární sporty podle současných potřeb a předpisů - opětovné uvedení do provozuschopného stavu a doplnění zajištění například síťováním. Prostory s těmito konstrukcemi rovněž využíváme k osazení dalších prvků pro lezecký výcvik a další vyžití (stěny osazené chyty, lanové traverzy a pod). Obvyklé je například i osazení stěn budov.

Lezecká centra pro volnočasové a outdoorové aktivity

Oproti zařízením pro výcvik profesionálních složek nejsou tato centra podřízena plánovaným výcvikovým programům, ale přizpůsobena hlavně schopnostem potenciálních uživatelů a jejich kreativní fantazii. Požadavky na bezpečnost však zůstávají stejné jako u profesionálních center. Pro volnočasové aktivity navrhujeme a konstruujeme umělé lezecké stěny do interiéru i exteriéru nebo lanová centra (mnohdy ve vzájemné kombinaci). Mimo trvale osazených center navrhujeme a konstruujeme i příležitostná lanová centra, zábavné traverzy a podobné prvky pro příležitostné využití například na dětských táborech, firemních teambuldingových aktivitách nebo jako atrakce při kulturních festivalech, oslavách a jiných kulturně společenských akcích.

Cena:

Naceňuje se individuálně a výsledná cena se může pohybovat od několika tisícikorun až po milionové částky. Koncová bude zpracována dle přesně definovaného a dohodnutého požadavku.

Objednání:

Dušana Dufku – tel. 602 473 239, mail:dufka@strixchomutov.cz

Na schůzce prokonzultujeme Vaše představy či potřeby s našimi možnostmi. Na dohodnuté řešení bude následně zpracována kalkulace náladů a nabídka realizace.V případě, že Vám návrh, cena, termín a ostatní body nabídky budou vyhovovat, bude přistoupeno k přípravě smlouvy o dílo a zahájení zakázky.

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.