Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Potápění

V roce 2001 firma STRIX poprvé zareagovala na požadavek zákazníka provést stavební průzkum do vody zasahujících pilířů historického mostu v Radošově. V rychlém sledu následovaly opakované stavební průzkumy Karlova mostu v Praze a řada dalších speciálních prací, přímo spojená s využitím potápěčské techniky.

Následné požadavky zákazníků vedly firmu STRIX k dalšímu rozšíření oblasti profesního potápění. Firma začala využívat jak vlastních potápěčských zdrojů, tak úzké spolupráce s potápěčskou firmou HERGET DIVING s.r.o. (Kladno). Spokojení zákazníci a dobré reference jsou pro firmu STRIX signálem, že výběr potápěčské profese byla dobrá volba.

Potápěčské práce :

Poradenství a konzultace

Firma STRIX je schopna zúčastnit se na žádost investora nebo případného zákazníka předprojektových a projektových prací a poté nabídnout nejvhodnější řešení spolu s výběrem nejvhodnější technologie. Součástí nabídky je posouzení stávající situace a vyhotovení technické zprávy. Uvedený postup samozřejmě přináší nemalé úspory. Rčení 2x měř a 1x řež se uplatňuje a osvědčuje i zde.

Průzkum a kontroly

Průzkumná a kontrolní činnost přímo souvisí s poradenstvím a konzultací projektů, plánů a návrhů. Detailní průzkum terénu nebo objektu se stává nedílnou součástí předprojektových prací. V rámci spolupráce zajišťujeme periodické nebo nárazové kontroly stávajících nebo stavebně řešených objektů dle požadavků investora.

Stavební práce

Díky širokému rozsahu činností a technologií, které je firma STRIX Chomutov schopna zajistit a realizovat, jsme schopni nabídnout tyto s potápěčskou činností přímo související práce:

 • odsávání naplavenin
 • svařování, vrtání, řezání, pálení
 • demolice objektů
 • kompletní betonářské práce
 • injektáže
 • sanace betonových konstrukcí, dlažeb a kamenných obkladů
 • asistence potápěčů při hrazení, usazování a montáži zařízení
 • technologie neexplosivního trhání DARDA (hydraulické klíny)

Foto, video, dokumentace, plány

 • možnost zpracování dokumentace pro investora
  • před stavební operací
  • v průběhu stavební operace
  • po ukončení stavební operace
 • formou fotodokumentace a videozáznamu
 • zakreslení situace do plánů
 • situační a schématické plánky
 • technická zpráva

Vyhledávací a zachranářské práce

 • vyhledávání a vyzvedávání potopených předmětů a objektů
 • vyhledávání, vyzvedávání nebo likvidace objektů a předmětů vyskytujících se v plavební dráze
 • provozní kontroly a opravy plavidel
 • potápěčská účast při řešení živelných pohrom

Práce v nedýchatelném prostředí :

Na základě našeho technického vybavení jsme schopni provádět práce v nedýchatelném prostředí nejen pod vodní hladinou,ale i na povrchu. Nedýchatelné prostředí svou povahou znemožňuje přirozené dýchání atmosférického vzduchu.

Nedýchatelným prostředím se rozumí např:

 • sila
 • jímky
 • studny
 • potrubní vedení
 • podzemní kanály pro rozvod energií
 • potrubí vzduchotechniky a klimatizace

Používaný materiál a strojní vybavení :

Potápěčský materiál a vybavení

 • celoobličejové masky "INTERSPIRO"
 • suché neopreny
 • přilbové kamery
 • komunikace OTS a "Dräger"
 • nafukovací člun se závěsným motorem
 • plovoucí pracovní plošina
 • barokomora
 • digitální foto "Sony" + vodotěsné pouzdro
 • videokamera "Sony" + vodotěsné pouzdro + příslušenství

Strojní vybavení

 • vzduchové kompresory různých kategorií
 • elektrocentrály různých výkonů
 • vzduchová zbíjecí a vrtací kladiva
 • vrtačky, flexy, utahovačky
 • sací bagr Ø70mm a Ø200mm
 • jádrové vrtačky
 • řezací a svářecí souprava "BROCO"
 • technologie neexplosivního trhání DARDA pro hydraulické trhání (například betonu)

Možnosti nasazení :

do jednoho dne od požadavku k nasazení:

 • 1 potápěčská skupina (3 - 4 potápěči)
 • Ford Tranzit pro přepravu
 • osobní a skupinové potápěčské vybavení včetně příslušenství

naléhavé případy - možnost nasazení do 4hodin

Čas provedení akce je závislý na vzdálenosti od potápěčské stanice (Kladno)

 • utonutí osob
 • vyzvedávání zatopených aut
 • vyzvedávání vzácných předmětů
 • ekologické havárie
 • protipovodňová opatření

potřeba více potápěčských skupin současně:

V současné době jsme schopni zajistit max. 4 potápěčské skupiny současně

 • nástup do 2 dnů na místo určení

Sportovní potápění :

Pro případné zájemce je firma STRIX připravena organizovat sportovní potápěčský kurz ve výukovém systému asociace SSI pod vedením instruktora s kvalifikací "DIVECON INSTRUCTOR SSI", nebo v systému CMAS SPČR pod vedením instruktorů P**. Zároveň jsme schopni organizovat tuzemské nebo zahraniční sportovně potápěčské zájezdy (Chorvatsko, Egypt, Sardinie, Korsika apod.).

Prodejny a zastoupení :

Součástí společnosti STRIX Chomutov, a.s. je prodejní firma STRIX SPORT s.r.o., v jejímž prodejním programu se již několik let pravidelně objevuje potápěčské zboží např.: neopreny - několik kategorií, vyrovnávací vesty "žakety", masky a šnorchly, tlakové láhve různých objemů (litráže), ploutve a ostatní potápěčské příslušenství. Prodejna má zastoupení těchto výrobců potápěčské techniky: Mares, Technisub, Dacor, Seeman Sub, Aqua Lung.

Reference:

 • Potápěčský průzkum - Podmoráň (Podmoráň) - ALPIQ Generation (CZ) s.r.o. [od 10/2016]
 • Potápěčský průzkum II (VD Fláje) - AZ-Consult [od 05/2010]
 • Odebrání vzorků ze dna Labe (Děčín - přístav) - AZ-Consult [od 03/2010]
 • Sanace štoly pro odvod vod Stříbrnického potoka (Ústí nad Labem) - Arcadis [od 08/2009]
 • Potápěčský průzkum (Praha - Negreliho viadukt) - Arenal [od 10/2006]
 • Oprava komunikace u severní fasády vodní elektrárny Štvanice (Praha) - Povodí Vltavy, s.p. [od 04/2005], obrat XXXXXX]
 • Potápěčský průzkum pilířů na železničním mostě (Praha Výtoň) - Kvadrika s.r.o. [od 01/2005], obrat XXXXX]
 • Návrh a zbudování norné stěny na vodním díle (Vranov nad Dyjí) - Rekom Praha spol. s r.o. [od 06/2003], obrat XXXXXX]
 • Potápěčská pohotovost v metru Praha (záplavy) - Stavební geologie - Geotechnika a.s. [od 10/2002], obrat XXXXX]
 • Průzkum sklepů pivovaru (Děčín) - Stavební geologie - Geotechnika Ústí nad Labem [od 07/2002], obrat XXXX]
 • Horolezecko-potápěčský průzkum Karlův most (Praha) - Rekom Praha spol. s r.o. [od 07/2002], obrat X]
 • Horolezecko potápěčský stav. průzkum Karlův most (Praha) - Rekom Praha spol. s r.o. [od 07/2002], obrat X]
 • Průzkum Karlův most (Praha) - Rekom Praha spol. s r.o. [od 07/2002], obrat X]
 • Návrh a realizace likvidace hráze a zprůtočnění Jáchymovský potok (Jáchymov) - Rekom Praha spol. s r.o. [od 02/2002], obrat XXXXX]
 • Průzkumné a rekonstrukční práce na nejstarším mostě (Radošov) - Rekom Praha spol. s r.o. [od 10/2001], obrat XXXXXX]

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.