Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Stříkaný beton

STRIX®Chomutov, a.s. se již od roku 1997 zabývá speciálním stavitelstvím v oboru sanačních prací staticky narušených objektů, zejména skalních. Tato oblast přímo souvisí s nutností využití celé škály technologických postupů spojených se stříkaným betonem.

Technologie :

Jedná se o nanášení směsí betonu v tenkých vrstvách na podklad v proudu stlačeného vzduchu. Pojem stříkaný beton zahrnuje jak mokrý, tak i suchý postup procesu výroby prostého nebo vyztuženého betonu. Stříkaný beton se připravuje ze stanovených složek betonu tak, aby za očekávaných poměrů na stavbě bylo možné jeho nastříkání odborným způsobem a byly s jistotou dodrženy požadované vlastnosti.

Oblasti použití :

Stříkaný beton může být dělen do kategorií podle účelu použití následujícím způsobem:

 • konstrukční funkce (zvýšení pevnosti stávajících konstrukcí přikotvením ŽB membrány - rubové skořepiny kleneb apod.)
 • zajišťování horniny a výrubu při ražbách (štoly, šachtice apod.)
 • krátkodobé zajištění stability horninového prostředí (stavební jámy apod.)
 • úpravy povrchů
 • opravy

Hlavní výhody :

Obzvlášť výhodně se používá tam, kde se vyžadují zvláštní podmínky jako například:

 • vyloučení bednění
 • nanášení v tenkých vrstvách
 • rychlé tuhnutí a vysoká počáteční pevnost
 • betonáž v místech, kde hrozí zatečení (dřevěné stropy, klenby s malbami na líci ap.)
 • speciální metody výstavby

Metody použití :

Suchý způsob stříkání betonu

Betonová směs pro suchý způsob stříkání betonu se dopravuje stlačeným vzduchem hadicí od stříkacího stroje k trysce, kde se mísí s vodou a nanáší se na podkladní plochu stříkáním.

Mokrý způsob nástřiku betonu

Provádí se buď hutným proudem s pomocí upravených čerpadel na beton, které mají sníženou pulsaci při čerpání směsi nebo řídkým proudem (provzdušněným) ze stříkacího stroje, kde dopravním medie je vzduch.

Suchý způsob je vhodný pro malé a středně velké plochy, popřípadě tam kde je nutné tuto činnost často přerušovat. Mokrým způsobem je možné nanášet vrstvu betonu na velké plochy v relativně krátkém čase.

Reference:

| Posledních 20 akcí | Kompletní přehled (29) |
 • Stříkaný beton (České Buďejovice) - Klaudi Standa [od 01/2013]
 • Stříkaný beton (Demoautoplast Čelákovice) - URBÁNEK Dopravní stavby [od 10/2012]
 • Sanace skal (Velký Ratmírov) - ARCADIS Geotechnika a.s. [od 09/2011]
 • stříkaný beton (Suchdol) - PROCKERT & HYNEK , a.s. [od 01/2011]
 • Stříkaný beton - Praha (Praha 9) - p. Koukal [od 05/2010]
 • sanace štoly (Praha - Prosek) - Reastav Group s.r.o. [od 04/2010]
 • Stříkaný beton 2 (Praha-Náměstí republiky) - Rekom International [od 10/2007]
 • Sanace VN7, ČOV Praha (Praha Troja) - REKOM International [od 03/2007]
 • stříkaný beton (Karlovy Vary) - Metrostav [od 03/2007]
 • Stříkání betonu pro zesílení výškového cihlového komína (Praha) - Rekom Praha spol. s r.o. [od 12/2004], obrat XXXXXX]
 • Stříkání betonu pro zesílení výškového cihlového komína (Praha) - Rekom Praha spol. s r.o. [od 12/2004], obrat XXXXXX]
 • Montážní a stavební práce, oprava fasád, úprava železobetonových stěn sedimentačních nádrží ČDV- Březno u Chomutova - Energie - stavební a báňská a.s. [od 12/2004], obrat XXXXXX]
 • Úprava železobetonových stěn sedimentačních nádrží ČDV (Březno u Chomutova) - Energie - stavební a báňská a.s. [od 12/2004], obrat XXXXXX]
 • Sanační práce (Jakuby) - Stavební geologie - Geotechnika a.s. [od 11/2004], obrat XXXXXX]
 • Rekonstrukce opěrné zdi trati ČD ( Klášterec nad Ohří) - Rekom Praha spol. s r.o. [od 10/2004], obrat XXXXXX]
 • Oprava opěrné betonové stěny (Krasíkov) - Rekom Praha spol. s r.o. [od 07/2004], obrat XXXXXX]
 • Oprava opěrné betonové stěny (Krasíkov) - Rekom Praha spol. s r.o. [od 07/2004], obrat XXXXXX]
 • Oprava opěrné betonové stěny (Krasíkov) - Rekom Praha spol. s r.o. [od 06/2004], obrat XXXXXX]
 • Oprava opěrné betonové stěny (Krasíkov) - Rekom Praha spol. s r.o. [od 06/2004], obrat XXXXXX]
 • Práce na tunelu Dobrovského (Brno) - Stavební geologie - Geotechnika a.s. [od 02/2004], obrat XXXXXX]

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.