Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

nalézáte se: ÚvodVýzkum a vývoj

Výzkum a vývoj

Zkušenosti z praxe ověřujeme a rozšiřujeme výzkumnými aktivitami

Od roku 2009 se naše společnost věnuje také výzkumným činnostem. V současnosti realizujeme celkem čtyři projekty podpořené ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. Společným cílem všech našich projektů je propojování každodenních zkušeností z praxe, s teoretickými poznatky a systematizací těchto informací dosazovat zvyšování efektivity našich činností a šetření nákladů investorů.

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.