Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Překladatelská činnost

S potřebou komunikovat v různých jazycích jsme se setkali již dříve při občasných obchodních kontaktech se zahraničními partnery. Potřebu operativních překladů však s sebou přinesla až orientace společnosti na projekty výzkumu a vývoje , které mnohdy probíhají v mezinárodní kooperaci. Jedním z aktivních partnerů v této činnosti jsou Hannah a Pavel Khodabocusovi z Mauritusu. Jejich lingvistická vybavenost je na české poměry neobvykle rozsáhlá. Požadované překlady jsou dodávány téměř obratem a ceny v porovnání s konkurenčními službami příznivé. Po dohodě můžeme tyto, námi užívané a ověřené služby poskytnout i dalším zájemcům.

Ceník:

Cena je počítána za jednu normostranu (NS=1800 znaků, včetně mezer)

Ceník - překlad anglický jazyk
typ textucena za NS
Netechnický text220 Kč
Technický text250 Kč
Ceník - překlad francouzský jazyk
typ textucena za NS
Netechnický text260 Kč
Technický text300 Kč

Objednání:

Požadavek na překlad a text určený k překladu pošlete mailem asistentce útvaru administrativy Janě Švihlíkové, tel. 721 236 561, jana@strixchomutov.cz.

Po přijetí požadavku dojde k jeho vyhodnocení, nacěnění a stanovení možného termínu dodání. V případě souhlasu s cenou a s termíny dojde k vystavení faktury, která Vám bude zaslána prostřednictvím e-mailu a následně také poštou. U první spolupráce jsou práce na překladu zahájeny po obdržení potvrzení o zaplacení faktury. U dalších kontraktů jsou práce zahájeny neprodleně se splatnost faktury do 30 dnů.

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.