Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Ekonomický a účetní servis

Nabízené činnosti:

 • kompletní vedení účetnictví a daňové evidence pro FO a PO, obce, příspěvkové i neziskové organizace
 • zpracování mezd a vedení mzdového agendy
 • zpracování přiznání k dani z příjmů, DPH, silniční, spotřební a dani z nemovitosti
 • zpracování žádostí k dotačním titulům a jejich následný účetní management
 • kontroly či rekonstrukce účetnictví před audity nebo kontrolami státní správy
 • daňová optimalizace a zastupování v jednání s orgány státní správy
 • výkaznictví pro ČSÚ

Proč s námi?

 • přátelské ceny a termíny, kterých dosahujeme díky systematizaci i využití nových SW
 • praxe 18 let v oboru bez negativních výsledků při kontrolách a auditech
 • spolupráce s daňovým poradcem i advokátem
 • členství v OHK a SÚ
 • pojištění činnosti ve výši 50 mil. Kč
 • certifikáty jakosti ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN OHSAS 18001:2008, ČSN EN 14001:2005

Kontakty:

Zlatuše Hercingerová

Michaela Némethová

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.