Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Projekt
Dálkový monitoring fyzikálních veličin [GEMON]

 

Základní informace

  • Projekt GEMON vzniká na základě programového projektu "Výzkum a vývoj progresivních metod dálkového monitoringu fyzikálně-mechanických veličin včetně bezdrátového přenosu a zpracování dat"
  • Projekt vzniká za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (ID projektu FR-TI2/237)
  • vývoj a budování projektu je stanoveno na období 2010 - 02/2013
  • plánovaná hodnota projektu je 23 700 000,- Kč
  • samostatné internetové stránky projektu jsou na adrese www.gemon.cz

Popis projektu

Pro jednotlivé fyzikální veličiny existují v praxi různé měřící systémy. Potřeby geologického monitoringu jsou specifické a v současné době neexistuje systém umožňující komplexní sledování potřebných fyzikálních veličin dovolující uživatelsky nenáročné on-line sledování a vyhodnocování.

Systém GEMON, vyvíjený v rámci výzkumného úkolu Ministerstva průmyslu a obchodu firmou STRIX Chomutov a jejími partnery, reaguje na potřeby subjektů řešící zemní sesuvy, skalní řícení, nebo důlní závaly. Přináší integrované řešení pro měření různých fyzikálních veličin s možností jejich on-line sledování a základního vyhodnocování s cílem zajištění kvalitního geologického monitoringu.

Výstupy projektu

Výsledkem projektu je systém monitoringu fyzikálně mechanických veličin GEMON a robotické vozítko pro měření těchto veličin v nebezpečném prostředí. Bližší informace o možnostech nasazení systému GEMON naleznete zde.

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.