Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Kompletní inženýring pro výškové práce

Kompletní inženýring pro výškové práce prováděné s využitím „horolezecké techniky“

Výškové práce jsou činností obecně náročnou a problematickou nejen svými nároky na samotné provedení a vybavení, ale i z hlediska legislativního. Produkty zákonodárců, kterými se výškový pracovník musí řídit silně pokulhávají za náročností dané problematiky a často i za zdravým rozumem. Orgány inspekce BOZP jsou na tom obvykle podobně špatně. Je pravděpodobnější, že nějakou „šťavnatou “ pokutu udělí za špatné razítko nebo formulaci na nějakém dokumentu, který je z hlediska přežití naprosto zbytečný, ale kolem visícího amatérského výškového pracovníka, který balancuje mezi životem a smrtí projdou bez povšimnutí. Náš zájem je sladit vše tak, aby byly všechny legislativní požadavky splněny, lidé vyškoleni a vybaveni tak, aby se po práci mohli vrátit ve zdraví domů. V neposlední řadě také, aby toto sladění přežil i ten, kdo vše platí.

U výškových prací existovaly dva směry vývoje, které se v dnešní době v mnohém podobají a prolínají. Pro zjednodušení si je představíme a nazveme:

 • výškové práce prováděné s využitím speciální techniky
 • výškové práce prováděné s využitím horolezecké techniky

Tato stránka pojednává o směru, který využívá techniku horolezeckou.

Co je horolezecká technika:

Horolezeckou technikou rozumíme práce ve výškách, při kterých pracovník využívá takové postupy, a proti pádu se jistí OOPP, které vznikly vývojem ze sportovního horolezectví nebo speleologie. Se sportem již dnes toto odvětví nemá příliš společného, jednotlivé prvky musí splňovat všechny náležitosti BOZP v profesionální praxi. Mnoho komponentů je dnes u obou technik totožných – horolezecká si zachovala univerzálnost nasazení.

Kdo horolezeckou techniku zejména využívá:

 • živnostníci a společnosti, které nabízí univerzální škálu výškových prací
 • živnostníci a společnosti realizující sanace skal
 • hasičské záchranné složky
 • specializované složky Armády ČR a POLICIE ČR
 • živnostníci a společnosti realizující například nátěry konstrukcí, mytí budov, věšení reklam, instalaci antén apod.

Přední výrobci OOPP pro horolezeckou techniku:

 • SINGING ROCK (ČR)
 • PETZL (Francie)
 • ALPIN BUPEX (ČR)
 • BEAL (Francie)

Výhody a nevýhody:

Nelze říci, že směr provádění výškových prací pomocí horolezecké techniky je výhodnější, než–li směr provádění výškových prací pomocí techniky speciální a naopak. Každý směr má svá specifika, výhody i nevýhody a je vhodný pro určité zaměření. Známe a nabízíme proto školení i vybavení pro oba směry.

Zaměření na provádění prací s využitím horolezecké techniky je vhodné tam, kde jsou pracovníci v denním ohrožení vyplývajícím z problematiky výškových prací a musí aktivně a samostatně řešit nejrůznější situace.

Výhody:

 • možnost univerzálního nasazení ve většině situací
 • obvykle lehčí, pohodlnější a levnější OOPP
 • uživatelsky oblíbenější (subjektivní záležitost)

Nevýhody:

 • dražší a náročnější školení
 • nevhodné (zbytečné) v situacích, kde je opakovaně prováděna například pouze jedna pracovní operace; je zbytečné, aby se učil slaňovat někdo, kdo tuto techniku nikdy podrobně nevyužije

Ceny:

Identifikace rizik /návrh eliminace rizik [ podrobně ]

Ceník - identifikace rizik
prováděná činnostcena
Průzkum stávajícího stavu, stanovení potřebného rozsahu a zpracování nabídky (zaváděcí cena)2500 Kč
Cenová nabídka je dána předem a je kalkulována dle náročnosti a rozsahu v přepočtu300 – 600 Kč
Náklady na dopravu Chomutov–zákazník a zpět7 Kč/km

Školení velké /přezkoušení [ podrobně ]

Školení a výcvik pro získání „Osvědčení odborné způsobilosti pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou “ ve smyslu NV 362/2005 Sb. V našem systému školení jsme schopni sestavit také specializovaná školení na základě potřeb zákazníků. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Ceník - školení výškových prací
prováděná činnostcena
Základní školení3000 Kč/osoba
Opakované školení1000 Kč/osoba

Návrh vybavení OOPP [ podrobně ]

Návrhy na vybavení OOPP (jako dokumenty BOZP) jsou obvykle zpracovány jako součást návrhu eliminace rizik. V případě samostatného zpracování platí následující cenové podmínky:

Ceník - Návrh vybavení OOPP
prováděná činnostcena
Průzkum stávajícího stavu, stanovení potřebného rozsahu a zpracování nabídky v případě, že je návrh zpracováván jako doporučení nebo obchodní nabídka pro podporu prodeje OOPP u naší společnostiZDARMA
Zpracování dokumentu pro jiné účely – cenová nabídka je dána předem a je kalkulována dle náročnosti a rozsahu300 – 600 Kč/hod
Náklady na dopravu Chomutov–zákazník a zpět7 Kč/km

Prodej OOPP

Aktuální nabídku a ceníky naleznete na internetových stránkách STRIX SPORT(www.strixsport.cz). Oproti maloobchodnímu ceníku je možné uplatnit níže uvedené slevy. Slevy se nesčítají.

 • Pracovníci s platným školením od naší společnosti – sleva 10 %
 • Množstevní slevy při nákupu nad 10 tisíc Kč – sleva 5 %
 • Množstevní slevy při nákupu nad 50 tisíc Kč – sleva 10 %

Revize OOPP [ podrobně ]

Autorizované periodické prohlídky poskytujeme na výrobky výrobců: PETZL, SINGING ROCK, KONG, ALPIN BUPEX a LANEX.

Při vhodné spolupráci lze tuto službu využitím slev získat zcela zdarma.

 • Uživatelé s platným školením od naší společnosti – sleva 50 %
 • OOPP zakoupené u naší společnosti – sleva 50 %

Kompletní úprava problematiky dle legislativy

Průzkum stávajícího stavu, stanovení potřebného rozsahu a zpracování nabídky.

Ceník - úprava problematiky dle legislativy
prováděná činnostcena
Průzkum stávajícího stavu, stanovení potřebného rozsahu a zpracování nabídky – zaváděcí cena2500 Kč
Cenová nabídka, daná předem a kalkulovaná dle náročnosti a rozsahu 300 – 600 Kč/hod
Náklady na dopravu Chomutov–zákazník a zpět7 Kč/km

Kompletní inženýring pro výškové práce prováděné s využitím „speciální techniky“

Výškové práce jsou činností obecně náročnou a problematickou nejen svými nároky na samotné provedení a vybavení, ale i z hlediska legislativního. Produkty zákonodárců, kterými se výškový pracovník musí řídit silně pokulhávají za náročností dané problematiky a často i za zdravým rozumem. Orgány inspekce BOZP jsou na tom obvykle podobně špatně. Je pravděpodobnější, že nějakou „šťavnatou “ pokutu udělí za špatné razítko nebo formulaci na nějakém dokumentu, který je z hlediska přežití naprosto zbytečný, ale kolem visícího amatérského výškového pracovníka, který balancuje mezi životem a smrtí projdou bez povšimnutí. Náš zájem je sladit vše tak, aby byly všechny legislativní požadavky splněny, lidé vyškoleni a vybaveni tak, aby se po práci mohli vrátit ve zdraví domů. V neposlední řadě také, aby toto sladění přežil i ten, kdo vše platí.

U výškových prací existovaly dva směry vývoje, které se v dnešní době v mnohém podobají a prolínají. Pro zjednodušení si je představíme a nazveme:

 • výškové práce prováděné s využitím speciální techniky
 • výškové práce prováděné s využitím horolezecké techniky

Tato stránka pojednává o směru, který využívá techniku speciální.

Co je speciální technika:

Speciální technikou rozumíme takové postupy a OOPP, které vznikaly za účelem zajištění bezpečnosti pracovníka ve výšce při provádění konkrétního pracovního úkonu. V nedávné minulosti se prostředky OOPP u speciální techniky vyznačovaly především robustními konstrukcemi, stáčenými lany, ohromnými ocelovými karabinami, různými jednoúčelovými pomůckami a podobně. Dnes je řada prostředků OOPP totožných s prostředky horolezecké techniky. Určitá zkostnatělost přetrvává, je vyvážena jednodušším užitím v případech, pro které je určena.

Kdo horolezeckou techniku zejména využívá:

 • energetické společnosti
 • společnosti, které se zabývají elektrifikací železnic
 • hasičské záchranné složky
 • velké společnosti se specializovanými provozy např. montéři systémových bednění, lešenáři a jiné.

Přední výrobci OOPP pro speciální techniku:

 • KOMET (Francie)
 • Protecta (Francie)
 • Lanex (ČR)

Výhody a nevýhody:

Nelze říci že směr provádění výškových prací pomocí speciální techniky je výhodnější, než-li směr provádění výškových prací pomocí techniky horolezecké a naopak. Každý směr má svá specifika, výhody i nevýhody a je vhodný pro určité zaměření. Známe a nabízíme proto školení i vybavení pro oba směry.

Zaměření na provádění výškových prací s využitím speciální techniky je vhodné zejména tam, kde pracovník provádí stále stejnou činnost a nemusí řešit rozdílnou problematiku v zajištění. Například stále provádí montážní práce na stožárech a vzhledem ke svému zařazení se nesetká s potřebou řešit zajištění a pohyb v jiných situacích. Nebo dokonce tuto svoji činnost provádí pouze občas a mohlo by pro něj být problém vzpomenout si na vhodný postup (třeba na použití vhodného uzlu).

Výhody:

 • systém speciální techniky je celkově jednodušší a obecně„ blbuvzdornější “
 • jednodušší a levnější školení
 • uživatelsky oblíbenější (subjektivní záležitost)

Nevýhody:

 • školení lze sestavit pouze na základě identifikace rizik (schválené eliminace rizik)
 • školení je připraveno pro konkrétní potřeby
 • obvykle výrazně dražší OOPP, vyšší hmotnost OOPP
 • velmi omezené užití – pouze pro pracovní postup, na který byl systém navržen a pro činnost, na kterou byl uživatel vyškolen

Ceny:

Identifikace rizik /návrh eliminace rizik [ podrobně ]

Ceník - identifikace rizik
prováděná činnostcena
Průzkum stávajícího stavu, stanovení potřebného rozsahu a zpracování nabídky (zaváděcí cena)2500 Kč
Cenová nabídka je dána předem a je kalkulována dle náročnosti a rozsahu v přepočtu300– 600 Kč
Náklady na dopravu Chomutov–zákazník a zpět7 Kč/km

Sestavení specializovaných školení a provedení školení /přezkoušení [ podrobně ]

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Ceník -specializovaná školení
prováděná činnostcena
Specializované školení BOZP dle identifikace rizik500–3000 Kč/osoba

Návrh vybavení OOPP [ podrobně ]

Návrhy na vybavení OOPP (jako dokumenty BOZP) jsou obvykle zpracovány jako součást návrhu eliminace rizik. V případě samostatného zpracování platí následující cenové podmínky:

Ceník - návrh vybavení OOPP
prováděná činnostcena
Průzkum stávajícího stavu, stanovení potřebného rozsahu a zpracování nabídky v případě, že je návrh zpracováván jako doporučení nebo obchodní nabídka pro podporu prodeje OOPP u naší společnostiZDARMA
Zpracování dokumentu pro jiné účely – cenová nabídka je dána předem a je kalkulována dle náročnosti a rozsahu300–600 Kč/hod
Náklady na dopravu Chomutov–zákazník a zpět7 Kč/km

Prodej OOPP

Aktuální nabídku a ceníky naleznete na internetových stránkách STRIX SPORT(www.strixsport.cz). Oproti maloobchodnímu ceníku je možné uplatnit níže uvedené slevy. Slevy se nesčítají.

 • Pracovníci s platným školením od naší společnosti – sleva 10 %
 • Množstevní slevy při nákupu nad 10 tisíc Kč – sleva 5 %
 • Množstevní slevy při nákupu nad 50 tisíc Kč – sleva 10 %

Revize OOPP [ podrobně ]

Autorizované periodické prohlídky poskytujeme na výrobky výrobců: PETZL, SINGING ROCK, KONG, ALPIN BUPEX a LANEX.

Při vhodné spolupráci lze tuto službu využitím slev získat zcela zdarma.

 • Uživatelé s platným školením od naší společnosti – sleva 50 %
 • OOPP zakoupené u naší společnosti – sleva 50 %

Kompletní úprava problematiky dle legislativy

Průzkum stávajícího stavu, stanovení potřebného rozsahu a zpracování nabídky.

Ceník - úprava problematiky dle legislativy
prováděná činnostcena
Průzkum stávajícího stavu, stanovení potřebného rozsahu a zpracování nabídky – zaváděcí cena2500 Kč
Cenová nabídka,daná předem a kalkulovaná dle náročnosti a rozsahu 300–600 Kč/hod
Náklady na dopravu Chomutov–zákazník a zpět7 Kč/km

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.