Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Zpracování návrhů na vybavení OOPP

Návrhy na vybavení OOPP (jako dokumenty BOZP) jsou obvykle zpracovány jako součást návrhu eliminace rizik. V případě samostatného zpracování platí následující cenové podmínky:

Ceník
prováděná činnostcena
Průzkum stávajícího stavu, stanovení potřebného rozsahu a zpracování nabídky v případě, že je návrh zpracováván jako doporučení nebo obchodní nabídka pro podporu prodeje OOPP u naší společnostidle dohody
Zpracování dokumentu pro jiné účely – cenová nabídka je dána předem a je kalkulována dle náročnosti a rozsahu300 – 600 Kč/hod
Náklady na dopravu Chomutov–zákazník a zpět10 Kč/km

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.