Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Odprodej náhradních dílů PERMON


V případě zájmu o odkup nevyužívaného majetku nebo nadbytečných zásob naší společnosti nás kontaktujte na tel. číslech +420.602.476.158, +420.602.473.239 nebo na e-mailove adrese strix@strixchomutov.cz.

Náhradní díly pro výrobky společnosti PERMON

Katalog náhradních dílů
Katalogové číslo Název dílu Prodejní cena

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.