Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Inženýring v oblasti BOZP

Od zahájení činnosti naší společnosti datované počátkem devadesátých let se soustavně zabýváme pracemi s vysokou mírou rizika plynoucího ze zaměření na výškové práce. Zájem o přežití vlastní a přežití našich kamarádů nás donutilo vypilovat BOZP v této oblasti na špičkovou úroveň, kterou nyní můžeme nabídnout i Vám.

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.