Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

nalézáte se: ÚvodNovinky

Přehled novinek

Olšanka 2011

24. 11. 2011 se v Praze v hotelu Olšanka konalo každoroční setkání investorů, projektantů a správců s mezinárodní účastí pod názvem ŽELEZNICE 2011. Toto setkání pořádali společnosti SUDOP Praha, a.s., SŽDC a generálním partnerem byla společnost Subterra, a.s.. Této akce jsme se jak je to naším zvykem co by vystavovatelé aktivně účastnili. Tentokrát jsme představovali nejen materiály Maccaferri, naší realizaci, havarijní službu, program NEMETON 2013 a ostatní záležitosti, které se prvoplánově týkají sanací skal a svahů, ale tentokrát představoval kolega Pavel Fořt materiály potřebné k výstavbě lešení a bednění různého druhu od společnosti HARSKO, na jehož distribuci jsme před nedávnem získali zastoupení. Pro kolegu to byla první akce tohoto druhu a myslím, že rozhodně ne poslední. Za celý den jsme potkali celou ředu starých známých tváří, ale i kolegů se kterými spolupracovat teprve začneme. Vzhledem k počtu různých pracovních kontaktů které jsme získali a k počtu informací, které jsme si stihli vyměnit, můžu hodnotit setkání jako úspěšné. Pasecký Vít
vloženo: 28.11.2011
Další fotky

Vrané nad Vltavou

Videoprezentace shrnuje nejdůležitější momenty a informace o sérii havárií skalního řícení na silnici II/102 Vrané nad Vltavou – Štěchovice, o kterém je možné si přečíst v informaci níže.RŽ
vloženo: 19.11.2011

Zakládání staveb Brno

Ve dnech 7. - 8. 11. 2011 se aktivně, jako vystavující, účastníme další z řady geotechnických konferencí. Tentokrát se konference, která je pod záštitou České geotechnické společnosti a Českého svazu stavebních inženýrů, odehrává v reprezentativních prostorech kongresového sálu Brněnského hotelu Voroněž. Během dvou jednacích dní účastníci nejen z České republiky prodiskutují témata vedoucí ke snížení geotechnických rizik při výstavbě. Svojí trochou do mlýna přispíváme nejen propagací naší společnosti, materiálů potřebných k speciálnímu zakládaní a sanacím skal a svahů, ale i propagací výzkumně vývojovému programu, který je námi zpracováván v rámci projektu Nemeton 2013. Opět se těšíme zájmu směřovanému k naší společnosti, našim realizacím a k produktům společnosti Maccaferri. Vít Pasecký
vloženo: 07.11.2011
Další fotky

Sezona finišuje

I když se sezona stavebních prací pomalu, ale jistě chýlí ke svému konci, obchodní oddělení naší společnosti má stále plné ruce práce s pokrytím požadavků svých i našich partnerů a zákazníků. V rámci výhradního zastoupení pro prodej produktů Maccaferri neustále poskytujeme kompletní servis spojený se sanačními materiály, včetně autodopravy, technické a projektové podpory. Vít Pasecký
vloženo: 01.11.2011

Iveco Tracker 450

Stále rostoucí objemy prací, které se na nás valí, spolu s dalšími požadavky na nasazení těžké techniky nás přivedlo k tomu, abychom pořídili další přírustek do našeho autoparku. Naší novou hračkou v pravém slova smyslu je Iveco Tracker 450 8x6. Jedná se o osmikolové třístranně sklápěcí nákladní vozidlo, které má užitečnou hmotnost úctyhodných 17 100kg. Vzhledem k typu tohoto vozidla se nabízejí i jiné možnosti využití. Od dopravy materiálů, vlečení podvalníku s těžkou technikou až po zimní údržbu komunikací, nebo odtahy vozidel. Po vyřízení nezbytných formalit bude nasazeno do stavebních akcí, které právě probíhají. Vít Pasecký
vloženo: 14.10.2011
Další fotky

Dozorové audity úspěšně ukončeny

V minulém týdnu skončilo období příprav na každoroční audity. Jakostní, environmentální i bezpečnostní prověrky prokázaly vysoké standardy držené jakosti. Bohužel přezkoumáním prověrkové úsilí nekončí. Zjištěný stav je potřeba udržet po celý rok. Navíc se blíží neméně náročný audit finanční a audity spojené s výzkumnými úkoly. Administrativě třikrát zdar ! ZDAR, ZDAR, ZDAR ! DD
vloženo: 19.09.2011

Další designově vystailovaná grafika vozu.

Tak jako v jiných rozvinutých společnostech je i u nás dbáno na využití korporátního designu jako marketingové podpory. To se dnes již neodráží pouze v logotypizaci na komunikativních médiích či nosičích nebo na jednotném ústrojním stylu, ale v neposlední řadě i v užití designu na vozidlech. Již od počátků jsme užívali a dodnes užíváme tzv. firemní přiznání formou loga na dveřích. To však stačí tak na osobní vozy v osobním užívání. Provoz (dodávkové vozy) si vyžádaly poněkud akčnější design více odpovídající akcím, v nichž jsou nasazovány, a také akčnějšímu naturelu jejich posádek. Postupem času však vznikla potřeba propojení korporátní grafiky užívané pro vozový park s konkrétní individualitou uživatele a provozu, v němž je obvykle daný vůz nasazován. Takto vzniklo grafické vystailování pro vůz NISSAN PATHFINDER nasazovaný zejména pro průzkumné činnosti v terénu. Následoval HUMMER H3 určený pro využití havarijní službou. Posledním čerstvě graficky vystailovaným vozem je MITSUBISHI PAJERO užívané při školeních a výcvicích instruktorem výškových specialistů. Tyto úpravy výrazně zvýšily koeficient očumovatelnosti. Vždyť marketingová potřeba je především o zaujmutí pozornosti. Na fotografiích můžete zhodnotit řádění grafiků.
vloženo: 19.09.2011
Další fotky

Deset nových vozů ŠKODA posílilo flotilu

Velmi výhodné podmínky poskytované společností ŠKODA AUTO umožnily rozšířit flotilu firemních vozidel. Během dvou týdnů jsme si od dealera PŘEROST A ŠVORC AUTO přivezli celkem deset vozidel. Jedná se především o modely Škoda OCTAVIA a Škoda YETI. DD
vloženo: 12.09.2011
Další fotky

Prezentace pro ČVUT.

Byli jsme osloveni panem RNDr. Schröfelem z ČVUT - katedry geotechniky a 07.09.2011 jsme se sešli s ním a jeho žáky, budoucími geology, na jedné z velice zajímavých námi sanovaných lokalit. Spolu s kolegou panem Mgr. Tichým jsme ve Vraném nad Vltavou prezentovali sanační zásahy, preventivní opatření a sanační materiály společnosti Maccaferri. Námi prováděné terénní prezentace mají kladné ohlasy a ani tato akce ve Vraném nad Vltavou nebyla vyjímkou. Vít Pasecký
vloženo: 07.09.2011
Další fotky

Rozsáhlé sanace skály nad silnicí I/39 v Českém Krumlově ukončeny

Návštěvník přijíždějící do Českého Krumlova od Českých Budějovic si nemůže nevšimnout v ulici Pod Kamenem monumentálních sanačních zásahů. Kombinace dynamických bariér, pevnostních plotů, síťování, instalovaných heapanelů, kotvení, stříkaného betonu, podezdívek, gabionových konstrukcí a dalších opatření, užitých ve vzájemné technické harmonii konečně zabezpečily geotechnická rizika skály a provoz na silnici. Přinášíme několik fotografií z realizace i výsledného stavu a také videozáznam z TV Nova. DD

vloženo: 31.08.2011
Další fotky

Skála pod hradní věží v Českém Krumlově

Jednou z turisty fotografovaných kuriozit Českého Krumlova se v posledním prázdninovém týdnu stali naši lezci při sanačním zásahu na skále v centru města. Ve spolupráci s příslušnými odborníky archeologické, památkové, botanické a všech jiných příslušných péčí :-) správy Státního hradu a zámku v Českém Krumlově a Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích, pod geotechnickým dozorem ČVUT katedry geotechniky, ve spolupráci se společností ARCADIS GT, provedli naši lezci průzkum stavu skalního masívu pod věží. Byly odstraněny náletové dřeviny a sneseny rizikové bloky. Jedinou komplikací byla vlna veder a padajících teplotních rekordů, které během zásahu panovaly. DD
vloženo: 31.08.2011
Další fotky

Cvičení integrovaných záchranných složek za účasti STRIXu

V pátek 13. května proběhlo na Labi v blízkosti obce Vaňov cvičení integrovaných záchranných složek. Cílem byl nácvik součinnosti jednotlivých složek při využití vrtulníků při záchraně z vodní plochy. Vzhledem k faktu, že letecké záchranáře v jejich činnosti školíme, byli jsme k akci přizváni. Počasí přálo, všichni si to užili. Snad nebude získaných zkušenností v blížící se sezóně potřeba často využívat. Pokud ano, snad pomohou zachránit lidské životy. DD
vloženo: 14.06.2011
Další fotky

VUT FAST v Brně

Dne 25. 05. 2011 jsme se zůčastnili další zajímavé akce a to 7. ročníku konference "Svahové deformace a pseudokras", která se konala v Ústavu geotechniky VUT FAST v Brně. Tuto zajímavou akci spojenou s terénními prezentacemi v okolí Brna a na jižní Moravě pořádali organizace Ústav geotechniky VUT FAST v Brně, Svahovky o.s., Česká geologická služba, ÚGN AV ČR a ÚSMH AV ČR. Akce se zúčastnilo bezmála padesát odborníků z řad projektantů, zhotovitelů a investorů. Opět jsme zaznamenali kladné odezvy na námi prezentované materiály a získali další hodnotné pracovní kontakty. Vít Pasecký
vloženo: 25.05.2011
Další fotky

Univerzitní exkurze

Dne 10. 5. 2011 jsme se jako spolupořadatelé a průvodci účastnili společné univerzitní exkurze, kterou organizovalo ČVUT - katedra geotechniky v Praze, pod vedením pana profesora RNDr. Schröfela. Exkurze se týkala jednotlivých sanačních technologií a použití sanačních materiálů výrobce MACCAFERRI a zúčastnilo se jí na čtyři desítky studentů a pedagogů z přírodovědecké fakulty Ostravské univerizy v Ostravě, Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě, přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a ČVUT - katedry geotechniky v Praze. Během dne se nám podařilo přestavit různé sanační technologie a sanační materiály na několika velice zajímavých lokalitách v Litochovicích, Děčíně, Ústí nad Labem atd. Věřím, že si nejenom studenti z této akce odnesli mnoho potřebných poznatků. Vít Pasecký
vloženo: 17.05.2011
Další fotky

Pražské geotechnické dny

Ve dnech 9. - 10. května 2011 jsme se jako vystavovatelé účastnili devatenáctého ročníku Pražských geotechnických dnů, které pořádaly společnosti ARCADIS Geotechnika a.s, Česko - Slovenská společnost pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství ve spolupráci s Českou geotechnickou společností ČSSI. Semináře se konaly v krásných a reprezentativních prostorech Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. Vít Pasecký
vloženo: 10.05.2011
Další fotky

Prezentace v Hradci Králové

Dne 27. 04. 2011 proběhla další z řady prezentací, tentokrát v Hradci Králové za nemalé podpory projekční kanceláře JIP v čele s panem ing. Jiřím Peterou a stavební společnosti BAK. Setkání se zúčastnilo na dvě desítky odborníků z řad projektantů a zástupců organizací, kteří se starají o správu a údržbu silnic. Úvodního slova se ujal Ing. Petera a pokračoval poutavě pojatou prezentací, která se týkala skalního řícení s názvem Když skály padají. Po malé přestávce pan Dušan Dufka krátce představil naší společnost a následně poté pan Pasecký Vít všem zůčastněným přiblížil kompletní výrobní program společnosti MACCAFERRI central Europe. Největší pozornost všichni věnovali problematice záchytných barier a videím pořízeným při certifikačních testech. Jako poslední v řadě pan Mgr. Tichý pomocí zajímavých fotografií a videí informoval zůčastněné o námi realizované sanaci havarijního stavu svahu ve Vraném nad Vltavou. V samotném závěru jsme měli prostor pro diskuzi, při které snad všichni našli odpovědi na své otázky. Vít Pasecký
vloženo: 28.04.2011
Další fotky

1. pracovní setkání projektových týmů

Dnes proběhla v Praze pracovní jednání projektových týmů - projektu FR-TI3/513 a projektu FR-TI3/519. Jednání se zúčastnili zástupci firem STRIX Chomutov, a.s. (Dušan Dufka, Jan Halla, Mgr. Ondřej Marek a Eva Armstark), ARCADIS Geotechnika a.s. (Pavel Lidmila), ČVUT v Praze, fakulta stavební (Ing. Martin Lidmila, Ph.D., Ing. Bc. Lenka Štulíková, Ph. D. a RNDr. Jan Schröfel), SG-Geoinženýring s.r.o. (Ing. Jiří Hájovský, CSc. a Jana Baumgärtnerová). Zástupce firmy SG-GEOPROJEKT, spol. s r. o. Ing. Stanislav Štábl byl omluven. Dušan Dufka nás seznámil se základními cíly projektu, proběhla diskuze k postupu technického řešení projektů a rozdělení konkrétních úkolů pro jednotlivé spoluřešitele. Dále byli účastníci seznámeni s administrativními požadavky projektu a stavu smluvních závazků. V současné době čekáme na podepsané smlouvy z MPO. Eva Armstark
vloženo: 28.03.2011
Další fotky

Máme radost z nové hračky

Je jím nové 8,07 tunové JCB rýpadlo - nakladač 3CX se spoustou doplňků a širokou možností využití. Pořízení si vyžádaly požadavky stále většího počtu a rozsahu námi prováděných staveb v oblasti geotechnických konstrukcí a s tím souvisejících zemních prací. Jedná se o vhodné a účelné doplnění doposud užívaných strojů BOBCAT 753 SA a pásového bagru CAT 307 B. V současné době je nasazen na stavbě opěrné zdi v km 0,5 - 0,7 při výstavbě rychlostní komunikace R7 z Prahy do Chomutova. DD
vloženo: 26.03.2011
Další fotky

STRIX pomohl při organizaci masopustu v Roztokách

Skupina pracovníků naší společnosti se v sobotu 5. března podílela na organizaci masopustu v Roztokách u Prahy. Roztocký masopust je významnou lokální akcí, na které se pravidelně účastní tisíce účastníků. Masopustní průvod prochází celou obcí a přes pole míří do vedlejší vesnice Únětice. Pracovníci STRIXu fungovali jako pořadatelská služba a ve spolupráci s městskou i dopravní policicí zajištovali regulaci dopravy. Zapsal Mgr. Ondřej Marek
vloženo: 09.03.2011
Další fotky

Oťukávání možností Česko - Mongolské spolupráce

Koncem minulého roku jsme se dostali do kontaktu se společností, která v Čechách vyhledává společnosti středních velikostí pro potřeby vládních zakázek v Mongolsku. I přes dobré reference jsme k prvotním jednáním přistupovali spíše jako ke kuriozitě bez ambicí na reálnou spolupráci. Mongolské partnery jsme asi hned v počátku zklamali, že je daleko za našimi reálnými možnostmi stavět několikasetkilometrové dálnice a to i za předpokladu, že u nich jsou na stavby tohoto typu kladeny jiné požadavky. Jediné, čím jsme v této oblasti mohli být užiteční, byla práce která se zabývala vyhledáním, vyhodnocením a zjištěním cen dodávek technologických celků jako jsou obalovny a stavební stroje pro tamní výběrová řízení a také zjištění možností spolupráce s ministerstvem zahraničí a příslušnými agenturami. Mysleli jsme, že tím možnosti spolupráce končí, ale mýlili jsme se. V krátké době jsme obdrželi překlady seznamů vládních zakázek, které odpovídají rozsahy i zaměřením našim možnostem. Na některé vybrané zakázky v současné době připravujeme cenové kalkulace, logistické a právní zajištění. Pro začátek jsme si dali spíše menší, jednoduché a hlavně nerizikově realizovatelné cíle. V dohledné době začneme připravovat průzkumnou cestu, bez které se asi do akce nelze zodpovědně vrhnout. I kdyby akce nakonec nedopadla, byla spolupráce s mongolskými partnery ( kteří velice dobře ovládají náš jazyk ) zajímavá zkušenost. DD
vloženo: 14.02.2011

Série havárií skalního řícení na silnici II/102 Vrané nad Vltavou – Štěchovice

V loňském roce jsme pro SÚS Kladno realizovali instalaci pevnostního plotu pro ochranu silnice před opadem drobných úlomků kamene řítících se na silnici po šikmé skalní stěně v blízkosti elektrárny Vrané nad Vltavou. Nezávisle na naší činnosti došlo v nedalekém bývalém lomu dne 16.6.2010 k řícení několika tisíc m3 skalních bloků, které jen náhodou nedopadly až na silnici. Ve spolupráci se správcem komunikace jsme okamžitě zahájili prvotní sanační zásah. V kooperaci se znalci ze společností ARCADIS Geotechnika a.s. a ČVUT byly provedeny i aktivní opatření pro zajištění komunikace před dalšími cca 2000 m3, které rovněž hrozí zřícením. Z již napadaného materiálu byl u paty pomocí těžké techniky vybudován mocný val. Pro případ impaktu valu utrženým masívem a následnému odletu menších bloků z ochranného valu je komunikace dále chráněna instalací betonových svodidel. Nestabilní bloky jsou monitorovány přístroji s dálkovým přenosem dat a okamžitým vyhodnocením. V případě pohybu se automaticky spustí signalizace pro uzavření komunikace. Pro tento případ byl přijat havarijní plán, který počítá s nasazením lezeckých skupin do 120 minut po zpuštění poplachu a uzavření komunikace. Služba našich havarijních skupin a okamžité nasazení se hodila a byla využita ve čtvrtek 13. ledna 2011, kdy kolem 17. hod došlo ke skalnímu řícení na komunikaci v oblasti Davle. Geolog byl na místě do 30 minut a lezecké skupiny začali terén nasvětlovat kolem 19. hodiny. I přes intenzivní déšť byl do půlnoci na lokalitě zpřístupněn výstup do vrcholových partií a okamžitě byla zahájena geologická rekognoskace a odstraňování volných bloků. Po rozednění v 8 hodin se na lokalitu v souladu s havarijním plánem dostavili znalci Ing. Jiří Růžička, CSc. ze společnosti ARCADIS Geotechnika a.s. a RNDr. Jan Schröfel z ČVUT - katedry geotechniky. V tu dobu již byla komunikace kompletně zavalena kamením. Na světle bylo patrné, že situace je horší, než všichni mysleli. Partie vrcholových věží (řádově stovky m3) jsou bezprostředně nestabilní a lze je shodit pouhou rukou. Bylo jasné, že v pátek silnice otevřena nebude. Skupiny, které se účastnily nočního zásahu, byly vystřídány čerstvými, které plynule pokračovaly v práci. Znalci ve spolupráci s provozovatelem komunikace, policií a zástupci obcí stanovili další postup zajištění, nezbytný pro otevření silnice. Rozsah prací i při nasazení maximálního počtu lezců, kteří se na lokalitu „vejdou“ tak, aby neohrožovali sami sebe, neumožní nejnutnější opatření dokončit dříve než v úterý 18. 2. 2010. Věděli jsme, jaké dopravní obtíže uzavřená silnice přináší, a proto jsme udělali maximum. Při nasazení cca 35 lezců pracujících „od nevidím do nevidím“, pochopitelně i v sobotu a v neděli, byl termín splněn jen s velkým nasazením a prací i v noci. Nejzajímavějším momentem bylo shození cca 80 - 100 m3 skalní věže, k němuž došlo již za tmy kolem 20. hodiny v sobotu 15. 1. 2011. Dvě provizorní linie bezpečnostních plotů budou cca do měsíce nahrazeny speciální dynamickou bariérou Maccaferri, na které jsme zvyklí z alpských oblastí. V pondělí 17. 1. 2011 kolem 7:15 hod. došlo o několik kilometrů dále, u elektrárny Vrané, k dalšímu skalnímu řícení. Na komunikaci dopadl blok cca 1 m3, ostatní zůstaly u paty skály. Došlo k uzavření silnice i v tomto úseku a opět k postupu podle havarijního plánu. Geologové vystoupali do prostoru, odkud se bloky utrhly. Na místě našli cca 100 – 150 m3 skalních bloků o kubaturách 1 – 20 m3, které jsou na sobě volně a nestabilně ložené, bezprostředně nestabilní. Znalci rozhodli o nutnosti jejich odstranění a doprůzkumu přilehlých oblastí. Při tomto byl nalezen další vysoce rizikový blok v části nad elektrárnou o kubatuře cca 100m3. Vzhledem k tomu, že tento blok již bezprostředně postupoval a kdykoliv se mohl sám zřítit na elektrárnu, nastal boj s časem. Čtyři záchytné linie byly posíleny o ochranu komunikace násypem recyklátu, který slouží rovněž jako „plastický polštář“, který zamezí odrazu a sníží kinetickou energii řítícího se bloku. Další linií byl val konstruovaný betonovými svodidly a násypem recyklátu. K řízenému odtržení došlo v pátek 21.1.2011 kolem 16. hod. O špatném stavu masívu svědčí fakt, že odtržení vedlo po puklině hluboko do masívu a odpadlo téměř třikrát více materiálu (260 – 300 m3). Původně kompaktní blok se po odtrhu rozpadl na jednotlivé kusy většinou o velikosti do 1 m3. Díky tomu většinu zachytila již první záchytná linie. Požadované pasivní opatření – shození pouze toho bezprostředně volného, bylo dokončeno v pondělí 24. 1. 2011. Po odklizení byla v odpoledních hodinách zprovozněna i tato komunikace. Radost obyvatel postižených dopravními opatřeními je však předčasná. Došlo k zajištění relativní míry bezpečnosti v uvedených třech lokalitách, kde již k řícení došlo. V celém údolí je však situace obdobná a kdykoliv může kdekoliv dojít k podobným jevům, které se jen shodou okolností doposud obešly bez ztrát na životech a zdraví. Proto pod vlivem událostí minulých dnů proběhlo na Krajském úřadě Středočeského kraje, který je správcem komunikace, setkání nezávislých odborníků. K již zmiňovaným znalcům byli přizváni i zástupci České geologické služby pod vedením Ing. Kycla. Byl přijat plán postupu rozdělený na okamžitá / krátkodobá a příprava střednědobých bezpečnostních opatření. Okamžitým / krátkodobým opatřením je masívní lezecko-geologický průzkum s identifikací bezprostředních rizik + jejich eliminace. K první etapě nastoupila dvacítka lezců ze STRIX Chomutov, a.s., která pod technickým dozorem investora z firmy ARCADIS Geotechnika a.s. systematicky proslaňovává celé údolí. K řešení (odstranění) je na místě přítomna další desítka lezců s technikou. Zájem všech je postupovat bez nutnosti uzavírat komunikaci. V případě potřeby rozsáhlejšího zásahu operuje v lokalitě Davle další desítka lezců, kteří mohou být operativně přesunuti do několika desítek minut tak, aby uzávěry byly eliminovány na co možná nejkratší dobu. Své práce zahájili i odborníci z ČGS (Česká geologická služba) a ČVUT, jejichž cílem je nalézt možná technická řešení, která by optimalizovala míru rizika ve vztahu k možným investicím. V první fázi je uvažováno s kombinací jednotlivých sanačních opatření, zejména s využitím dynamických bariér. Tyto sice nejsou jediným samospásným řešením, ale na mnoha místech by mohly být velice účelné a jistě by z medializované miliardové částky na řešení dokázaly velmi podstatnou část chybějících financí ušetřit. Vidozáznam byl pořízen ze studia 6 vysílaného Českou televizí Dušan Dufka

vloženo: 26.01.2011
Další fotky

Iveco ML130 E 18 K

V rámci příprav na další pracovní sezonu jsme se rozhodli, že posílíme náš vozový park. Po zvážení všech možností jsme odprodali již nedostačující nákladní vozidlo Avia D75, které svými parametry a přepravní kapacitou už nedokázalo pokrýt potřeby našeho pracovního nasazení. Počátkem ledna jsme si převzali plnokrevné nákladní auto Iveco ML130 E 18 K s nosičem kontejnerů o nosnosti 6tun s hydraulickou rukou s dosahem úctyhodných 12,5m a nosností 10tun, které určitě zastane hodně těžké práce. Okamžitě jsme ho vybavili všemi potřebnými doklady a vybavením, aby bylo v pracovní pohotovosti pro potřeby naší společnosti a samozřejmě i našich zákazníků. Pasecký Vít
vloženo: 13.01.2011
Další fotky

Nové projekty 2011

Dnes publikovalo MPO na svým www stránkách seznam podporovaných projektů ve výzkumu a vývoji na rok 2011 ve veřejné soutěži TIP - resortního programu Ministerstva průmyslu a obchodu. Do této soutěže jsme se přihlásili a oba naše projekty byly vybrány. Eva Armstark
vloženo: 12.01.2011

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.