popis)):?> alt="Nadace ZDRAVÍ DĚTEM - článek v Chomutovském deníku ze dne 2.7.2010" />
popis)):?>

Nadace ZDRAVÍ DĚTEM - článek v Chomutovském deníku ze dne 2.7.2010

0 ORDER BY $id ASC "; if (!($result = @ mysql_query ($query))){showerror();} while($nahledy = mysql_fetch_row($result)) { $count=$count+1;//pocitadlo// //zmena kraje -barvy aktivniho fota// if($_GET[foto_id]==$nahledy[1]) {$aktivni=' class="aktivni"';}else {$aktivni='';} //novy radek// if($count==1){echo '';} //vypis// echo ''; //ukonceni radku// if($count==$foto_radek) {echo '';$count=0;} } ?>
'; echo ''; echo '