Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

nalézáte se: ÚvodHledáte práci

Spolupráce s námi

Naše činnost

Hlavní náplní naší činnosti jsou výškové práce využívané zejména v oblasti sanací skal. Spolupráce je možná také v oblastech stavebních a zemních pracích, které souvisejí s nasazením naší společnosti. Podrobně je zaměření společnosti popsáno v části "Naše činnost" na těchto internetových stránkách.

Pracovní sezóna

Charakter prací naší společnosti je z valné většiny sezónní. Pracovníky proto přijímáme průběžně podle potřeby dané sezóny. Obvykle začínáme na přelomu měsíce března a dubna. Končíme v závislosti na počasí v prosinci. Největší pracovní nápor probíhá od července do října.

Kariéra

Všichni pracovníci včetně pracovníků pro řídící funkce, začínají u naší společnosti od základu, aby poznali specifika provozu a je pouze na nich, jak využijí svých schopností a jak rychle se propracují na požadované místo.

Formy spolupráce

Spolupráce je možná výhradně na základě uzavření nějakého oficiálního pracovně-právního vztahu:

  • hlavní pracovní poměr
  • vedlejší pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti)

Každý z uvedených pracovně-právních vztahů je vhodný pro jiný typ spolupráce; je na každém, aby zvážil nejvíce vyhovující možnost. Kritéria pro spolupráci i odměňování jsou stejná.

Požadavky

  • Výpis z rejstříku trestů, který není starší tří měsíců a lze jej získat na počkání na kontaktních místech CZECH POINT (např. Česká pošta, Policie ČR, magistrát).
  • Kladné vyjádření podnikového závodního lékaře se zaměřením na schopnost vykonávat výškové práce.
  • Negativní výsledek testu na dlouhodobou přítomnost THC v moči.
  • Ochota pracovat podle potřeb zakázek, které jsou realizovány po celé ČR i v zahraničí. Toto s sebou přináší i nepravidelné turnusy, odloučení od rodiny a negativa spojená s prací v terénu.
  • Ochota absolvovat požadovaná školení.

Co nabízíme

  • možnost spolupráce s naší společností v regulérním pracovně-právním vztahu,
  • slušné výdělky, pravidelné platby

Formulář pro zařazení do registru

Pokud chcete být zařazeni do registru zájemců o spolupráci, je třeba vyplnit registrační formulář. Při vlastním vyplňování je vhodné uvádět pokud možno všechny požadované informace. Po vyplnění formuláře budete automaticky do registru zařazeni.

Po uveřejnění požadavku naší společnosti na nové pracovní místo na ÚP budete o možnosti ucházet se o toto místo neprodleně informováni.

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.