Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

nalézáte se: ÚvodNovinky

Přehled novinek

Vánoční besídka = konec roku.

Letošní velice úspěšný rok byl v pondělí 18. 12. ukončen tradiční besídkou. O zábavu se postaral Pepa Macík a jeho oblíbené soutěže o nákupní poukazy do STRIX SPORTU. První místo obsadilo družstva ve složení Maďar, Jendina, Hájek, Veselý, Mexbauer. Je nezbytné vyzdvihnout nadlidský výkon Pavla Fořta v kategorii potápění na čas a jeho výkon 3:09:11. Rovněž byla vyhlášena anketa v kategoriích : Nejoblíbenější člen ( Karel Marek ), Největší šikula ( Pavel Kanta ) Nejobětavější člen ( Martin Peterka) a v antikategoriích : zaspávač, špína, šipkař, brzdař a hezounek si jejich vítězové jistě dají pozor aby se v příštím roce polepšili. Besídka se podařila, ve 4 : 00 ji zodpovědně ulkončila skupina "držáků" ve složení Švihlíková, Grunert, Frandofer. Všem VESELÉ VÁNOCE a do 8. 1. 2006 všem hodně klidu a pohody.
vloženo: 21.12.2006

Naši pracovníci zahájili činnost v chorvatském Zagrebu.

V pondělí 27.11.2006 odcestovali tři naši pracovníci vypomoci chorvatské pobočce společnosti ALGON PLUS. V Zagrebu probíhá praktické zaškolování nových bosenských dělníků s výstavbou gabionových staveb.
vloženo: 30.11.2006

Zprovoznění sekce "reference"

Byla zprovozněna sekce "reference", kde je nyní možné nalézt všechny refrence a dobrozdání doručené v písmené formě směrované na společnosti Strix Chomutov, s.r.o. a následně na Strix Chomutov, a.s.
vloženo: 08.11.2006

Úspěšné dozorové audity ISO a certifikace OHSAS u ČLPR..

V minulém týdnu úspěšně absolvovala naše společnost pod akreditovaným certifikačním orgánem Českým lodním a průmyslovým registrem dozorový audit na certifikace o shodě s normou na systém managmentu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 a systém enviromentálního managmentu podniku dle EN ISO 14001:2004. Nově byl certifikován systém bezpečnosti práce dle specifikace OHSAS 18001:1999. Poděkování za příkladnou přípravu společnosti na audity patří Ing. Jiřímu Berkovi a společnosti PRACOVNÍ ZDRAVÍ A BEZPEČNOST, jmenovitě Petru Markolvi a JUDr. Pavlu Hailovi.
vloženo: 10.10.2006

Schváleno členství v Okresní hospodářské komoře Chomutov.

Dne 30.8.2006 schválilo představenstvo OHK CV členství naší společnosti v Okresní hospodářské komoře v Chomutově. Členství je výsledek vzájemných jednání o možnostech spolupráce při koordinaci našich aktivit při získávání cílených dotací na rozvojové projekty a propagace naší činnosti v zahraničí.
vloženo: 05.09.2006

Jednání v Rakousku..

Ve spolupráci se slovenskou společností EUROGABIONS proběhla na stavbách nedaleko Innsbrucku v minulém týdnu jednání s rakouskými společnostmi J. KRISMER a INJEKTA. Rakouští partneři projevili zájem o naše zkušennosti s instalacemi speciálních sanačních systémů italského výrobce Maccaferi - HEA panelů a o naše svařované okové kotvy. V současné době jednáme o možostech spolupráce.
vloženo: 05.09.2006

Zahájeno letošní přezkoumání certifikace ISO

V současné době byla zahájena příprava na přezkoumání certifikace systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 a certifikace enviromentálního managementu EN ISO 14001:2004. Přezkoumání proběhne v říjnu.
vloženo: 15.08.2006

Zavádíme

Maximální snaha o bezpečnost práce, která je vzhledem k našemu profesnímu zaměření naprostou nezbytností, nás přivedla k rozhodnutí certifikovat systém řízení BOZP podle specifikace OHSAS 18001:1999. Pokud se nevyskytnou nečekané komlikace, bude naše společnost, jako jedna z prvních v oboru, certifikována uvedeným systémem do konce měsíce října.
vloženo: 15.08.2006

Jednání v Chorvatsku možná přinesou ovoce

Jarní jednání se zástupci chorvatských společností a zástupci státní správy možná přinesou první výsledky. Naše společnost byla přizvána k řešení problému s " neodtěžitelným " podložím v nově budovaných podzemních garážích v centru města Dubrovnik ( chráněno UNESCO ). V případě nepovolení explosivních trhacích prací by anglický investor přistoupil k nasazení naší technologie trhání pomocí hydraulických klínů DARDA.
vloženo: 15.08.2006

Nabídka potápěčských kurzů

Do sekce "Kurzy a školení" byla nově doplněna nabídka potápěčských kurzů.
vloženo: 09.08.2006

Rekonstrukce zámecké restaurace Červeného Hrádku v Jirkově dokončena

Akce byla financována za podpory dotačního programu SROP ( EU ). Celková investice převýšila 11mil. Kč. Tímto byla dokončena další etapa přeměny Ćerveného Hrádku ( rok 1415 ) na kulturně vzdělávací centrum.
vloženo: 01.08.2006

Sanace sesuvu pro společnost Swietelsky dokončena.

Jednalo se o nestandartní sanaci sesuvu nově budovaného mostního křídla na přeložce silnice 1/7 u obce Křimov. Realizaci ztěžovaly průběžné sesuvy zapříčiněné silnou rozvětralostí masivu podporované občasnými přívalovými dešti. Návrh řešení a dozor za společnost SG Geotechnika a. s. prováděl pan Lidmila.
vloženo: 01.08.2006

Nová sanační technologie v ČR

V rámci sanace sesuvu u tunelu v lokalitě Hřebeč na Moravě právě provádíme instalaci HEA panelů od italského výrobce Maccafferri. Jedná se o novinku v oblasti sanací skal v v ČR. Projektant : SG - Geoprojekt. Stavební a geologický dozor : SG - Geotechnika. Generální dodavatel SKANSKA DS.
vloženo: 27.07.2006

Praha - rekonstrukce lanovky na Petřín

V současné době jsou v plném proudu rekonstrukční stavební práce na spodní části lanovky na Petřín v Praze. Informace o provozu poskytne stavbyvedoucí Ing. Karel Bavorovský -tel. 602476158. Práce provádíme pro společnost Chládek a Tintěra, a. s.
vloženo: 27.07.2006

Sanace skal - Ledeč nad Sázavou

Naši výškoví specialisté pod vedením Josefa Macíka - tel. 608981381 právě provádí velice náročné sanační operace na šeptouchovských skalách v Ledči nad Sázavou. Práce jsou prováděny ve spolupráci s Akademií věd ČR pod vedením RNDr Stenberka. Další informace o této akci i s fotografiemi jsou uvedeny na oficiálních městských stránkách www.ledecns.cz
vloženo: 27.07.2006

Mariánská skála v Ústí nad Labem

V minulých dnech byla dokončena další etapa sanace Mariánské skály v Ústí nad Labem. Práce provedla naše společnost ve sdružení se společností EXPLOSIVE Service, a. s.
vloženo: 27.07.2006

D8 tunel Libouchec

Po předchozím očištění skalního zářezu a zajištění rizikových bloků u tunelu na lokalitě Libouchec - dálnice D8 probíhá v současné době provizorní síťování pro zabezpečení prostor pod skalním zářezem. Zákazník : SKANSKA DS. Geologický dozor : AGE, a. s.
vloženo: 27.07.2006

Dohoda o spolupráci s AV ČR v Praze

Dne 12. června 2006 uzavřela naše společnost dohodu o spolupráci s Ústavem struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR v Praze. Hlavním předmětem dohody je podpora společných cílů v oblasti vědeckovýzkumných prací a jejich následných aplikací týkajících se tématiky stability svahů a skalních masivů.
vloženo: 27.07.2006

Vytvoření českého rekordu v tažení automobilu za přirození

Společností STRIX Chomutov podporovaný borec Karel Marek dokázal na svém přirození odtáhnout v Klášterci nad Ohří vůz Nissan Patrol do vzdálenosti 27 metrů za 1:06:68 min. Do pohybu vůz uvedl chůzí vpřed v postoji typickém pro bojové umění sumo. Nový český rekord zaznamenala agentura Dobrý Den a vydala příslušný certifikát.
vloženo: 04.06.2006

Fotogalerie

Do sekce "Fotogalerie" byly přidány první sady fotografií
vloženo: 02.05.2006

Nové živnostenské oprávnění

Do sekce Firemní doklady byl přidán nový živnostenský list opravňující společnost STRIX, a.s. podnikat v oblasti "Poskytování technických služeb".
vloženo: 15.04.2006

Zkušební verze stránek

Byla zprovozněna zkušební verze těchto stránek. Tato testovací verze v současné době obsahuje pouze základní informace o akciové společnosti a základní přehled naší činnosti. Intenzivně však pro vás připravujeme zejména ucelené informace ze všech klíčových oblastí naší činnosti (sekce Naše činnost) včetně fotogalerie a videozáznamů. Tyto stránky přímo navazují na původní internetové stránky společnosti STRIX Chomutov s.r.o .
vloženo: 14.02.2006

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.