Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

nalézáte se: ÚvodNovinky

Přehled novinek

Úspěšné ukončení auditů.

Včera byly úspěšně dokončeny audity všech systémů, tedy systému řízení managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001 : 2001, systém řízení enviromentálního managementu dle EN ISO 14001 : 2004, systém řízení managementu ochrany zdraví a bezpečnosti práce dle OHSAS 18001 : 1999. Od zavedení systémů již uběhly dva audity a v příštím roce nás čeká plánovaný reaudit. Všichni se již ohromně těšíme ! DD
vloženo: 25.09.2007

Exkluzivní zastoupení pro Českou republiku

Dne 7. září 2007 jsme podepsali se společností EUROGABIONS smlouvu o výhradním zastoupení firmy MACCAFERRI pro Českou republiku a stáváme se tek výhradním dodavatelem sanačního programu ROCK FALL PROTECTION. Odkaz na našich www stránkách je zatím ve vývoji. DD
vloženo: 14.09.2007

Výzkumně vývojový úkol.

Řadu let kritizujeme chyby v projektech na sanace skal a různé sounáležící nešvary. Abychom pouze nekritizovali a pokusili se o nápravu, podařilo se nám dát dohromady několik špičových odborníků z Akademie věd ČR, předních projekčních kanceláří i nadnárodní a největší české specializované inženýrské a konzultační společnosti pro geologickou a geotechnickou problematiku. Společným cílem je vytvoření systematizace sanačních opatření pro sanace skal a svahů. Projekt hodláme řešit ve spolupráci a za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Pokud budeme podpořeni vznikne do třech let software, které nemá zatím na světě obdoby. DD
vloženo: 24.07.2007

Nové skály v Chomutově

Výhledem do nové skalní scenérie budou přivítáni při vjezdu návštěvníci ulice 28. října v Chomtově, ve které sídlí i naše společnost. Malovaná panoráma je kulisou k umělé lezecké stěně ve tvaru skalní věže. Zajímavostí těhto " skal " je nejen fakt, že jsou na veřejném prostranství v centru města, ale i jejich nezvyklý hostitel. Vše je totiž umístěno na štítu řadového domu, který je kostelem Farního sboru Československé Církve Evangelické v Chomutově. Jedná se tedy pravděpodobně o jedinou stěnu, na které budou lezci pod ochranou " z hora " :-) . Autorem a realizátorem díla je náš kolega a kamarád, všestraný umělec, zkrátka renesanční člověk Josef Macík, kterému patří za rekonstrukci veliký obdiv a veliké díky. DD
vloženo: 14.07.2007

Sklad přestěhován.

Od 1.6.2007 se rozjíždí nový provoz skladu, který byl přestěhován ze Zadních Vinohrad do nových, větších prostor bývalé skladové haly Českých drah u nádraží v Jirkově. Rovněž probíhá řízení o odkoupení zmíněných prostor, v kterých jsme prozatím pouze v pronájmu. Nyní je na novém vedoucím skladu Pavlu Kantovi, aby v co možná nejkratší době zahájil plný provoz a zajistil soulad s interní dokumentací ISO. Současně se pracuje na softwarovém propojení skladového hospodářství s manažerským systémem a tvorbě inovovaného výpůjčního systému s elektronickým podpisem, který odstraní papírování a zrychlí proces výpůjčky. Po plném zprovoznění a provedení stavební rekonstrukce je dalším cílem zprovoznění půjčovny vybraného nářadí a mechanizace i pro externí zájemce. DD
vloženo: 06.06.2007

Nekompromisně nejlepší školení výškových specialistů !

I když je v současné době trend poněkud opačný a sehnat oprávnění pro práce ve výškách lze od kdejakého bezpečáka nebo rádoby instruktora po teoretickém dvojhodinovém školení nebo dokonce v hospodě za pár piv, naše společnost zvolila opačný směr. Vyučovanou metodiku stanovenou PSIHT ( profesní sdružení instruktorů prací ve výškách ) jsme doplnili, abychom zvýšili pravděpodobnost přežití našich absolventů v terénu. Rovněž jsme zapracovali na samotné pedagogické úrovni. Zavedli jsme praktické představení a nauku o materiálech vedenou autorizovaným revizním technikem. Zdravovědu vyučuje profesionální zdravotní sestra a pro praktické nácviky jsme zakoupili resuscitační panu. Pro promítání instruktážních filmů a fotografií byla školící místnost vybavena velkoplošným televizorem. Pro kurzy byla pořízena řada didaktických pomůcek. Frekventanti budou využívat nové výstroje. Z kurzu budou pro další činnost a pro možnost vlastní přípravy na přezkoušení vybaveni vyhláškami a dalšími studijními materiály. DD
vloženo: 06.06.2007

Nová dozorčí rada

dne 27.3.2007 se sešla nová dozorčí rada ve složení Ing. Josef Kadlec, Václav Klán, Jiří Sochor, Martin Peterka, Ladislav Šmucr, Josef Macík a zvolila ze svého středu předsedu. Předsedou dozorčí rady se stal Ing. Josef Kadlec, daňový poradce společnosti.
vloženo: 13.04.2007

Rozběh prací

První práce se rozběhly v Karlových Varech, kde jsou naši specialisté k vidění při realizaci trhacích prací technologií darda a také při aplikaci stříkaného betonu. V Praze Troji probíhají speciální sanační práce na nádržích ČOV. V nejbližší době se rovněž rozběhnou práce na sanacích skal nad tratí ČD v úseku Benešov – Strančice, také dokončení prací na Mariánské skále v Ústí nad Labem. 19. března zahajujeme sanaci skály v Českém Krumlově.
vloženo: 07.03.2007

Přípravy na sezónu 2007

Počáteční měsíce roku jsme nezaháleli. Vzniklý čas jsme využili k doladění věcí, na které v sezóně nezbývá čas. Firemní dokumenty jsme sladili s legislativními změnami nového zákoníku práce a novým stavebním zákonem. Proběhly tradiční série školení v oblasti BOZP, specializované kurzy na výšky, školení ČD aj. Čtyři kolegové získali osvědčení bezpečnostního technika - odborně způsobilé osoby v prevenci rizik BOZP. Jeden získal instruktorské oprávnění na lešenářskou techniku a také na prevenci rizik v PO. Do konce měsíce budeme mít k dispozici čtyři kvalifikované koordinátory BOZP. Rovněž jsou dokončeny veškeré revize, jak na technice, tak na OOPP. Vše je na sezónu připraveno.
vloženo: 02.02.2007

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.