Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

nalézáte se: ÚvodNovinky

Přehled novinek

Andělé ze STRIXU

Po loňském úspěchu našich andělů na chomutovském náměstí 1. máje byl v letošním roce projeven o akci veliký zájem. V letních měsících jsme v rámci výcviku lezeckých evakuačních technik odzkoušeli novou metodiku Jiřího Sochora. Prakticky jsme nacvičili, že andělé mohou létat nejen horizontálně a pak přistát, ale dokáží i jako správní nebeští poslové po přistání opět odletět zpět do oblak. Režiséra a produkci akce tato možnost zaujala natolik, že se již letos jedná o jejím využití při oficiálním rozsvěcení vánočního stromu v příštím roce na Staroměstském náměstí v Praze. Tam by metoda vzletu andělů byla představena jako novinka, kterou by jako součást oslav přenášela televize Nova. V letošním roce jako první žádost o spolupráci podali pořadatelé z Litoměřic, kde se akce koná 4.12. To se bohužel kryje s možností vysoupit na domácí chomutovské půdě. Tak snad příští rok a již s popisovanou novinkou. DD
vloženo: 27.11.2009
Další fotky

Doplnění autoparku

V minulých dnech byl do prvozu předán další devítimístný Ford Transit 300L. Rozšířil tak flotilu devíti dodávkových vozů určených pro dopravu pracovníků na pracoviště. Mimo rozšiřování bude v blízké době nezbytné přistoupit i k obměnění několika starších dosluhujících kusů. K tomu bude přistoupeno ihned, kdy se nám sejdou nějaké finance ze současných pohledávek naší společnosti, které v současné době přesahují více jak 47 mil. Kč.
vloženo: 26.10.2009
Další fotky

Nové vybavení pro zámečnickou dílnu

Naše společnost má snahu o trvalý rozvoj nejen ve sféře primárního zájmu, tedy oblasti sanací skal a svahů, ale i v přidružených provozech. Jedním z takových je i naše zámečnicko-kovářská výroba. V plánu je rekonstrukce a rozříření samotného areálu pracoviště. K realizaci tohoto záměru však bude přistoupeno až po odprodeji areálu dosavadním majitelem, který se však již několik let protahuje, ale snad je již vidět " světlo na konci tunelu". Do té doby jsme dílnu dovybavili alespoň těžkým ( a to doslova ) soustruhem a vysokozdvižným vozíkem DESTA. DD
vloženo: 06.10.2009

Podepsána smlouva na Ministerstvu průmyslu a obchodu

V tomto týdnu jsme z Ministerstva průmyslu a obchodu obdrželi podepsanou smlouvu na poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj. Ve spolupráci se společnostmi : - Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, ARCADIS - Geotechnika a.s., a SG - Geoprojekt, spol. s.r.o. hodláme vytvořit sofrware systematizace bezpečných, spolehlivých a ekonomicky optimálních opatření pro sanace skal a skalních svahů. Výzkum a vývoj již začal a bude probíhat do roku 2012. Celková hodnota projektu přesahuje 24 mil Kč. DD
vloženo: 23.09.2009

Září - hektické období

Konec prázdnin a začátek školního roku je obvykle období s velikým pracovním vypětím, nejinak tomu bylo i letos. Snížené personální obsazení, způsobené dobíranýma dovolenýma, se potkalo s vrcholícím třetím kvartálem. Jen díky zvýšenému pracovnímu vypětí se podařilo včas podat jednu nabídku na sanace skály francouzké správě národního parku Alpy, podat dvanáct nabídek na práce u nás, zdárně dokončit a předat čtyči rozsáhlejší stavby, čtyři probíhající stavby udržet v chodu, převzít staveniště a zahájit další tři poměrně velké stavby, v Ústí nad Labem urychleně řešit havarijní situaci na propadu vozovky, k podpisu připravit podklady smlouvy o podpoře Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na vědecko-výzkumný úkol, připravit opět pro MPO přihlášky na dva nové výzkumné úkoly, bez ztráty "květinky" projít dozorovým auditem na systém řízení jakosti, bezpečnosti práce i enviromentálních aspektů. Snahou následujících dní a týdnů bude využití posledního pěkného počasí k odvedení maxima stavební výroby do doby, než na stavbách zamrzneme. DD
vloženo: 09.09.2009

Hygienická měření na pracovištích

Již několik let má naše společnost certifikovány systémy řízení jakosti, enviromentu i bezpečnosti práce. Obecným předpokladem takovéhoto prokazování kvality a zodpovědnosti je další zdokonalování jednotlivých systémů. Jedním z nich je péče o pracovníky v oblasti hygieny práce. Z tohoto důvodu proběhlo v minulém měsíci ve spolupráci se specializovaným zdravotním ústavem - centrem hygienických laboratoří měření na pracovištích. Cílem bylo zjištění vlivu prováděných prací ve skalní stěně, zejména při vrtání ( hluk, otřesy a pod ). Měření potvrdila správnost doposud užívaných typů OOPP, přijata byla pouze režimová opatření. Podle informací laboratorních pracovníků jsme jediná společnost v ČR, zaměřená na sanace skal, která došla v péči o své pracovníky až takto daleko. DD
vloženo: 19.08.2009

Za odměnu bungee jumping

Je u naší společnosti zvykem, že za úspěšně provedeou akci je kolektiv odměněn tembuldingovou aktivitou dle vlastního výběru. " Společné pivo" , grilovačky a podobně jsou poslední dobou nahrazovány adrenalinovějšími aktivitami. Velmi oblíben je například paintbal. Novinkou u nás však je bungee jumping. Nejvyšší seskok z mostu Hačky za Chomutovem opravdu prověří a posílí morál a to i výškového specialisty. Proto budeme tuto aktivitu i nadále podporovat, neboť je dobře, když se výškový specialista cítí ve výšce "jako doma". Prvními jumpisty jsou : Šimek, Hanisch, Řehák, Teplý, Kunrt, Sochor, Grunert. Blahopřejeme. DD
vloženo: 18.08.2009

Zpřísnění bezpečnosti práce

Bezpečnost práce je u naší společnosti vzhledem k zaměření jedna ze stěžijních priorit. I přes vysokou propracovanost, vybavení a kvalitní přípravu jsme však v letošním roce zaznamenali již druhý úraz. Vyšetřovací složky bezpečnosti práce nekonstatovaly žádné porušení předpisů. Jednalo se o nešťastnou náhodu. I tak proběhlo přezkoumání systému řízení BOZP a nařízením ředitele byl z preventivních důvodů zadán úkol k ještě častějším a důkladnějším kontrolám. Zraněnému Dolfimu přejeme brzké uzdravení a všichni děkujeme Bohu, že z potyčky s jedoucím vlakem vyvázl takto "lacino" :-). Prostě tvrďák ! DD
vloženo: 18.08.2009

Projekt Nemeton - analýza současného stavu

Průběžně jsou kriticky vyhodnocovány výsledky literární rešerží. Eva Armstark
vloženo: 03.08.2009

Výroční zpráva a výsledky auditu k 30.4.2008.

Plné znění výroční zprávy a výsledků auditu je k nahlédnutí v sekci "Firemní doklady". RZ
vloženo: 12.07.2009

Seznam podporovaných projektů MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu publikovalo na svých www stránkách seznam podporovaných projektů ve výzkumu a vývoji na rok 2009. Náš projekt je mezi nimi. Eva Armstark
vloženo: 30.06.2009

Zvyšování kvalifikace

Po úspěšném kurzu k rozšíření lezeckých dovedností pro stavbyvedoucí a vedoucí lezeckých skupin následoval v minulých dnech kurz svářečský a kurz instalace systémových bednění PERI. DD
vloženo: 25.06.2009

Finanční audit bez výhrad

Představenstvo společnosti přijalo a schválilo auditorskou zprávu a prohlášení, že prověrky účetní uzávěrky, výroční zprávy i zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, vedené v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky, zní : BEZ VÝHRAD. Audit vedla za společnost AUDIT COSULT ABL s.r.o. Ing. Bohumila Lužová. Zpráva auditu v celém znění, jakož i výroční zpráva, budou zveřejněny na našich www stránkách. DD
vloženo: 15.06.2009

Zdokonalovací lezecký výcvik.

V lezeckém výcvikovém prostoru útvaru HZS Teplice, který jsme v minulosti navrhovali a zbudovali proběhlo v minulém týdnu závěrečné praktické cvičení rozšířených lezeckých dovedností pro vedoucí lezeckých skupin naší společnosti. Praktické části předcházely dny věnované společné teoretické přípravě kdy následovala část zaměřená na samostatnou činnost . Každá skupina připravila svůj tématický okruh tak, aby z něj pod odborným dozorem následně vyškolila ostatní členy zúčastněných skupin. Akce se účastnili i členové lezecké-záchranné skupiny hostitelského útvaru. Cíl, jímž bylo nejen zvýšení odbornosti a osvojení náročnějších lezeckých dovedností ale i schopnost tyto znalosti převést do praxe, naučit a umět zkontrolovat byl splněn. Tento výcvik je jedna z aktivit zvyšování odborné připravenosti, v které jsou systematicky plněny. Speciálně tuto lezeckou přípravu si jistě zopakujeme. DD
vloženo: 28.05.2009

Registr zájemců o práci u naší společnosti je v provozu.

Již téměř měsíc se plní registr zájemců o práci v naší společnosti. Umístěn je na našich www stránkýách pod ikonou " Hledáte práci ? ". Po rozkliknutí se zájemci dozví základní informace a do připravených formulářů se zaregistrují podle potřeby buď jako jednotlivci, nebo jako organizované skupiny. V případě plánovaného náboru bude zaregistrovaný zájemce ve spolupráci s Úřadem práce osloven a bude mu nabídnuta pracovní pozice. K výzvám bude přistupováno postupně podle pesonální situace , ale již nyní počet registrovaných převyšuje několikanásobně možnosti náboru. DD u
vloženo: 28.04.2009

Školní pomůcky pro sirotky a chudé v africké Ugandě

V minulých dnech se vrátil náš kolega Pavel Frandofer z africké Ugandy. Nedaleko města Paidha prováděl již třetí etapu prací na výstavbě tamější přehrady pro vodní elektrárnu. Po shlédnutí fotografií přivezených z první etapy Pavlem Grunertem jsme rozhodli o potřebě nějaké pomoci. Jako vhodná byla vybrána materiální pomoc místní škole pro sirotky a chudé. Podmínky jsou podle našich představ o školách naprosto nepředstavitelné, více jak 100 dětí píšících klacíkem do hlíny na zemi a podobně. Zakoupili a předali jsme asi 100 kg sešitů, psacích potřeb a ostatních školních pomůcek. Jsme si vědomi, že se jedná o kapku v moři, která ničemu výrazně neprospěje. DD
vloženo: 24.04.2009

Jaro 2009

Konec zimy a jaro 2009 bylo jako obvykle věnováno obnově všech potřebných školení a kvalifikačních oprávnění. Mezi zajímavější realizované zakázky patří sanace skály v Havlovicích, instalace sanačních opatření v Libochovanech, sanační práce na Větruši v Ústí nad Labem, monolitické železobetonové konstrukce ve Hřensku, záchytné ploty v ZOO Praha, záchytné ploty proti zvěři na dálnici, jádrová vrtání s odběry vzorků na D8 nebo v tunelech + bylo realizováno dalších sedmnáct zakázek. Pěkně se rozvíjí oblast průzkumů a návrhů řešení sanačních opatření od čehož očekáváme přínos dalších zakázek. DD
vloženo: 17.04.2009

Používané sanační metody

K projektu "Výzkumu a vývoje - tvorby systematizace bezpečných, spolehlivých a ekonomicky optimálních opatření pro sanace skal a skalních masívů" začínáme shromažďovat informace o používání jednotlivých sanačních metod nejen u nás, v České republice, ale i v zahraničí. Eva Armstark
vloženo: 02.03.2009

Podaná žádost na Ministerstvo průmyslu a obchodu

Dnes jsme podali žádost o poskytnutí účelové podpory programového projektu výzkumu a vývoje na rok 2009. Náš program se jmenuje "Výzkum a vývoj - tvorby systematizace bezpečných, spolehlivých a ekonomicky optimálních opatření pro sanace skal a skalních svahů". Eva Armstark
vloženo: 27.02.2009

První podklady pro tvořenou výroční zprávu.

Právě připravujeme do tisku výroční zprávu o činnosti naší společnosti v roce 2008. Programy sledující statisticky významné ukazatele vydaly řadu zajímavých informací. Například, že jsme ve sledovaném roce dosáhli historicky nejvyššího obratu 160 mil. Kč. Data hovoří o tom, že úspěšný byl i pro naše dělníky, jimž průměrný měsíční příjem ( bez příjmu stavbyvedoucích a managerů ) dosáhl 43 131, -- Kč. Ostatní data zjistíte v připravované zprávě, kterou zveřejníme na našich www stránkách. DD
vloženo: 21.01.2009

Spolupráce na odstřelu cca 100 m komínu v Kutné Hoře

V sobotu v 11 45 hod byl v Kutné Hoře pod vedení střelmistra p. Šobíška odstřelen cca 100m komín. Jednalo se o dlouhodobě připravovanou akci, která s sebou přinesla nutnost vyřešit spoustu unikátních problémů. Speciální a výškové práce prováděla skupina našich specialistů pod vedením Jiřího Sochora. Akci sledovali stovky lidí i televizní kamery, vše dopadlo na jedničku. Připravujeme zveřejnění vlastního videozáznamu. DD
vloženo: 12.01.2009

Vítěz vánoční tomboly odlétl do Egypta

Na konci roku již tradičně proběhla vánoční besídka. Nikdo z asi stovky zúčastněných neodešel s prázdnou, všichni pod stromečkem nalezli dárek od Ježíška. Jen samotné rozdání trvalo skoro hodinu. Nejvíce obtěžkáni však odešli vítězové zábavných soutěží pro jednotlivá družstva, které zorganizoval Jirka Sochor. Nejspokojenějšími účastníkem besídky se nakonec stal Jarda Dřevikovský, zvaný dědek a jeho žena. V tombole pořádané na podporu Nadace zdraví dětem vyhráli první cenu - desetidenní letecký zájezd all inclusive do Egypta. Obětavému dědkovi to všichni přáli. Snad. Kolem druhé jsme to pomalu rozpustili a každý, kdo se ještě udržel na nohách, byl ještě na cestu vybaven lahvinkou firemní hruškovice. DD
vloženo: 08.01.2009

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.