Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

nalézáte se: ÚvodNovinky

Přehled novinek

X-Left To Die -natočeno se STRIXEM

Na YouTube můžete shlédnout nový videoklip BANG chomutovské skupiny X-Left To Die, natočený ve spolupráci se STRIXEM

vloženo: 20.12.2013

Vánoční rocková besídka

Rok máme prakticky za sebou. Lze konstatovat, že i když byl počátek letos poněkud tvrdší, tak závěrečné výsledky jsou vcelku úspěšné. Ve stejném duchu jsme se letos pokusili připravit i tradiční besídku. Záměrem bylo aby byla pojata také poněkud tvrději, což by však nemělo ohrozit její úspěch, ba naopak. S tímto záměrem jsme oslovili našeho kolegu Frantu Hájka a zvolili ho pro letošek „kulturním referentem“. Vzal to po svém a opravdu se „vycajchnoval“. Nevíme jak, ale dokázal přivézt celkem čtyři kapely, čímž z besídky vytvořit téměř takový rockový fesťáček. K „poslechu i tanci“ hrály kapely Abdera, Walda z Waldagengu, Láďa Šafránek se svojí kapelou a kapela Ex-rock. Faktem je, že to dokázaly rozbalit takovým způsobem, že nastal řádný všeobecný odvaz se vším všudy. Co by to bylo za rockovou kalbu, kdyby „nepadla facka na sále“, tak došlo i na ni - nic vážného, jen folklorní záležitost. Před druhou hodinou ranní jsme šli do finále, ne všichni si všechno budou pamatovat, ale to že to letos byl nářez jistě ano. Výzva - ti co si nezvládli odnést tašky s dárky, mohou si je do pátku vyzvednout na firmě. Veselé Vánoce a hodně štěstí, zdraví a úspěchů v roce příštím. DD

 

Informace závěrem :

  • tombola na podporu nadace Zdraví dětem přinesla výtěžek ve výši 17 000, – Kč

  • do elitní legie Prvních mezi rovnými byl letos pasován Pavel Sucháň

  • celkový počet účastníků cca 120 a všichni přežili.

vloženo: 18.12.2013
Další fotky

Vánoční dárky pro děti z dětských domovů

STRIX Chomutov, a.s. pomohla sponzorskými dary dětskému domovu.

vloženo: 18.12.2013
Další fotky

Vánoční čas ve Strixu

Koncem roku vrcholí naše pracovní sezóna. Vše naplánované se musí dodělat, navíc se téměř denně ozývají zákazníci, kteří zjistili, že na poslední chvíli musí „utratit“ peníze. Naštěstí počasí letos poměrně přálo. Ke stresu konce roku pochopitelně patří také práce, přípravy a akce spojené s Vánocemi jako takovými. Pro STRIXáky jsou to tradičně létající andělé. Letos v Ústí nad Labem v podání týmu výškových specialistů ve složení Honza Hanisch, Jirka Němec, Kuba Kunrt, Jindra Macháček a Petr Venhauer pod vedením Jiřího Sochora. Další již tradicí je několik nočních směn na balení kalendářů, kterými se letos budeme snažit potěšit tisícovku obdarovaných. Novinkou letos byla spolupráce na přípravách Vánočních slavností s městem Chomutov, pro které jsme na poslední chvíli měli připravit pódium pro představení a narážení vánočního piva z nově založeného 1.Občanského pivovaru v Chomutově – Karásek a Stülpner, v kterém je celá řada STRIXáků, jako správných patriotů rovněž angažována. Lešení bylo připraveno, ale po poradě s vedením akce byla situace vyřešena operativnějším přistavením a nazdobením dodávkového vozu. Dodávkové i osobní vozidla s označením STRIX se letos také dočkaly ztvárnění v netradičním perníkovém Betlémě, který je vystaven ve výloze STRIX SPORTu. V současné době vrcholí přípravy rovněž tradiční besídky. Tedy příprava tomboly, dárků, vyhlašování významných výkonů, zajištění zvukaře, kapely a tak dále, a tak dále. Skoro by se chtělo konstatovat „už aby to bylo za námi“. DD

vloženo: 16.12.2013
Další fotky

Sanace svahové deformace v obci Dubá

Další z řady letošních sanací svahových deformací byla realizace v Dubé. Jak je z fotografií patrno nejednalo se o standardní záležitost. Například odtěžení 750m3 sesuté zeminy bylo realizováno přes dvorek rodinného domu o šíři 1,2 metru. Zejména zde vyniklo mistrovství našeho bagristy Pavla Sucháně, který se s pásovým bagrem po připravených sjezdech mezi terasami pohyboval ve svahu se 70° sklonem. Díky jemu a díky celkovému vysokému pracovnímu nasazení bylo během neskutečných 36 dní zvládnuto celkové provedení, které obsahovalo : odtěžení svahu, založení gabionové opěry, zbudování osmi teras s drenážním pérem, provedení kanalizace, odvodnění svahu v délce 65 metrů včetně překopu silnice, stavba gabionové zdi včetně teras. VK

vloženo: 27.11.2013
Další fotky

Tábor – Zajištění skalního svahu v oblasti Granátové skály. Speciální technologie na zajištění skalních svahů „Biotec Vegetation Strips“ poprvé použita v České Republice!

Granátová skála v Táboře patří k nejdéle chráněným přírodním památkám v České republice. Ochrana tohoto zajímavého geologického objektu byla vyhlášena již v roce 1940. Lokalita je zajímavá nejen hojným výskytem poměrně velkých granátů (almandinů), ale z geologického hlediska i kontaktem dvou regionálních horninových celků – metamorfovaných migmatitů s obsahem granátů a vyvřelého táborského syenitu s typickým kulovitým rozpadem. V této kontaktní zóně jsou horniny méně odolné vůči zvětrávacím procesům a tedy náchylnější k rozpadu a nestabilitě, což se na této lokalitě dlouhodobě projevuje častým opadem jednotlivých kamenů a bloků a nebo drobným skalním řícením, které přímo ohrožuje komunikace a obytné objekty pod svahem. Zájmové území se nachází v ochranném pásmu přírodní památky Granátová skála a současně zasahuje i do ochranného pásma městské památkové rezervace Tábor. Při realizaci sanačních prací dle projektu byl tedy kladen velký důraz nejen na kvalitu prováděných prací, ale současně i na maximální účinnost a estetický vzhled použitých technologií. Z těchto důvodů zde byla pro stabilizaci a zpevnění skalního svahu zvolena speciální technologie vegetačních pásů Biotec vegetation strips, kdy k zajištění nestabilního svahu slouží nejen vysokopevnostní síť s kotvami, ale i speciální „kapsy“ vyplněné zeminou a osázené vybranou vegetací. V současné době jsou sanační práce dokončovány a stavba finišuje k předání investorovi – Město Tábor.

vloženo: 26.11.2013
Další fotky

Práce na Hazmburku finišují

V poslední fázi se nacházejí práce na první etapě rekonstrukčních prací severní strany Černé věže na zřícenině hradu Hazmburk. Veškeré síly jsou napnuty pro splnění úkolu ještě před nástupem zimy. Přinášíme několik momentek z realizace. JS.

vloženo: 25.11.2013
Další fotky

Mezinárodní konference zakládání staveb 2013

Ostatně tak jako každým rokem, ani letos jsme nemohli chybět na Mezinárodní konferenci "Zakládání staveb 2013" v Brně, která se konala 11. - 12.11.2013 v zázemí konferenčních sálů hotelu Voroněž. Tento ročník pojednával o dosti specifických tématech, jako o použití eurokodu 7 při navrhování stavebních konstrukcí. Sešli se zde opět kapacity ze svého oboru, zástupci vysokých škol, ale i realizačních firem. My jsme se letos účastnili jako vystavovatelé. Za dva jednací dny jsme předali a zároveň převzali mnoho užitečných informací a kontaktů. Můžu říci, že jsem se za tyto dva dny "nezastavil". Velkou měrou k tomu přispěla i videoreportáž z letošního sanačního zásahu na Kalvárii, kde byl poprvé v Čechách na obdobnou akci použit vrtulník. Prakticky každý kdo procházel okolo, zůstal hledět za zajímavé letecké záběry, ale i na dechberoucí prostřihy z kamer, které byly umístěny na přilbách našich výškových specialistů. Potkal jsem na místě mnoho dávno známých i nových kolegů a myslím si, že se sami přesvědčili, že pořád odvádíme dobrou práci. Za další rok se na stejném místě sejdeme opět znovu. VP

 

vloženo: 12.11.2013
Další fotky

Omlazování vozového parku v omlazené grafice

Pracujeme na skalách po celé republice, žijeme tedy na cestách. Auta jen „hoří“. Plánovanou obnovu vozového parku občas neplánovaně urychlí také nějaký ten karambol. Nově byla flotila posílena o tyto tři kousky: dvě dodávková vozidla Ford Transit 350L a jedno Volkswagen Multivan T4. Všechny vozy jsou v korporátním designu, avšak v novelizované podobě využívající fotografický podklad z unikátní instalace vysokopevnostních bariér s využitím vrtulníku na tzv. „Kalvárii“. Viz články a videa zde zveřejněná ve dnech : 12. 8. - 8.10. - 4.11. letošního roku. DD

vloženo: 11.11.2013
Další fotky

Kalvárie(Porta Bohemica) - kompletní videozáznam

Na youtube jsme vystavili videozáznam ve vysokém rozlišení z celého průběhu unikátní operace, kdy se za pomoci vrtulníku instalovaly vysokopevnostní bariéry.RŽ

vloženo: 04.11.2013

STRIXáci na Prašné bráně v Praze

Poslední pěkné podzimní dny přilákaly na prohlídku Prahy a jejích památek velké množství našich i zahraničních turistů. V tyto dny se do Prahy přijela památkám pověnovat i parta STRIXáků. Jmenovitě Prašné bráně. Avšak trochu jinak nežli zmiňovaní turisté. Lezecká skupina pod vedním Filipa Sedláčka byla společností specializující se na údržbu památek přizvána k provedení přípravných zajišťujících prací. Úkolem bylo potáhnout věž brány speciální PAD sítí, která do doby provedení rekonstrukce zajistí bezpečnost před možným opadem zvětralých nebo uvolněných fragmentů z výzdoby či soch. Vše bylo provedeno s využitím horolezecké techniky. Kdo si z fotografujících turistů počkal, mohl si odvézt unikátní záběry Karla IV., či Sv. Václava v kolektivu našich výškových specialistů, popřípadě lezce visící mezi anděly. Pár podobných záběrů přinášíme také. DD+PS

vloženo: 31.10.2013
Další fotky

STRIX partnerem akce JIRKOVSKÝ CROSSMARATHON – 13. ročník silničního a lesního běhu

 

Ač opožděně, tak rádi přinášíme několik fotografií z akce, které jsme mohli býti partnery.  Dne 8. června 2013 proběhl 13. ročník Jirkovského crossmarathonu. Účast byla velká ( 78 běžců, 74 cyklistů, 1chodec), dokonce nejstaršímu účastníkovi bylo 77 let. Trasa crossmarathonu vedla krušnohorskými obcemi, začínala a končila v Jirkově. Délka trasy 42,195 km s celkovým převýšením 962 m. Startující obdrželi při prezentaci mapu prostoru se zakreslenou trasou. Pole běžců uzavírali cyklisté, kteří v závěru odstraňovali značení trasy. Všichni účastníci obdrželi diplom, věcné ceny a jako sladkou tečkou nakonec byli odměněny perníkovou medailí. Jsme velice potěšeni podílet se na této akci ve formě sponzoringu. ST

vloženo: 24.10.2013
Další fotky

STRIX a monitoring činnosti galvanizačních anod v mostní konstrukci

V roce 2000 při opravě mostu na Vrbenského ulici v Praze – Holešovicích byly sanační firmou instalovány do konstrukce protikorozní prvky pro ochranu ocelové výztuže. Působí na principu obětované anody: použitá, převážně zinková anoda má samovolný korozní potenciál v zápornějších hodnotách než železo. Vodivým propojením těchto prvků je způsobena vyšší koroze zinku na úkor koroze železa.

U zmíněného mostu jsou v sanované části konstrukce k ocelové výztuži připojena zinková tělíska („patrony“), jejichž pouzdra tvoří hmota na cementové bázi, která obsahuje chemické přísady rozpouštějící zinkové korozní zplodiny. Tím se zabraňuje opouzdření tělísek a prodlužuje dobu jejich aktivity.

Do konstrukce byly rovněž osazeny 3 sady měřících patron propojených s měřícími skříňkami umožňujícími sledovat činnost patron. Z měření napětí a proudu je nejen patrná aktivita patron, ale z jejich hodnot lze usuzovat i o době, po kterou budou patrony v činnosti. Současně je měřena teplota a vlhkost vzduchu, jež elektrické hodnoty ovlivňuje.

První etapu čtvrtletních měření provedla v letech 2000 – 2005 firma sanující most. Po jednání s Technickou správou komunikací hl.m.Prahy přebírá pro léta 2013 – 2017 monitoring druhé etapy naše firma. Nicméně personál provádějící měření a vyhodnocení zůstává stejný…     ZF

vloženo: 21.10.2013
Další fotky

STRIXáci pomáhají při záchraně Pravčické brány.

Pravčická brána, kterou všichni známe ze školních výletů, je unikátní pískovcový geologický útvar a jako takový zcela přirozeně podléhá zvětrávacím procesům. Je nezvrtným faktem, že jednou přijde den, kdy i bez negativního působení člověka prostě spadne. Je velkou snahou Správy národního parku Česko-Saské Švýcarsko, aby tento den nezažila naše a ještě ani celá řada následujících generací jejích obdivovatelů. Z tohoto důvodu není již od osmdesátých let povolen vstup a procházky po jejích vrcholových partiích, aby nedocházelo ke zbytečnému obrušování. Dalším krokem SNPČŠ je snaha o pochopení a monitoring přirozených pohybů jednotlivých bloků, ze kterých je brána složena. Na základě těchto znalostí je možné přirozenou cestou ovlivnit degradaci a výrazně prodloužit životnost.

Naši specialisté z útvaru výzkumu a vývoje a útvaru geotechnických měření mohli přispět svým dílem k podpoření tohoto ušlechtilého zájmu. Ve spolupráci s odborníky SNPČŠ jsme se dohodli využít technické možnosti nově vyvinutého měřícího přístroje GEMON, který vznikl v rámci výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Přinášíme několik fotografií a zpravodajskou relaci z osazování čidel. PT OM DD

vloženo: 11.10.2013
Další fotky

Kalvárie(Porta Bohemica) další videoreportáž z instalace bariéry

Další reportáž z této unikátní akce při které se za pomoci vrtulníku instalovala vysokozátěžová bariéra MACCAFERRI. Reportáž pořídila společnost MISTRAL TV.RŽ

vloženo: 08.10.2013

STRIX Chomutov na YouTube

Byl vytvořen nový kanál na YouTube, na kterém můžete sledovat videonahrávky všeho zajímavého i neuvěřitelného kolem skal, jejich padání a strixáků. Po otevření YouTube stačí do vyhledávání zadat "Strix chomutov" a na prvním místě výsledků se zobrazí nový kanál, který si můžete přidat k odběru  (Odebírat) nebo se můžete podívat na seznam vystavených videozáznamů (KANÁL).RŽ

vloženo: 02.10.2013

STRIX TEAM čtvrtý v exhibiční plavecké štafetě profesionálů a amatérů

V sobotu 28. září se u příležitosti 30tého ročníku Velké ceny Chomutova konala první exhibiční plavecká štafeta družstev složených z profesionálů a amatérů. Plavce STRIX TEAMu, Marcelu a Martina Hájevské doplnili dva z šestnácti zúčastněných reprezentantů. Jmenovitě Tomáš Plevko, reprezentant a český rekordman na 50m volný způsob a Martina Moravčíková, reprezentantka a držitelka českého rekordu na 200m prsa. Výsledný čas 3:06,53 nebyl špatný, ale stačil pouze na nepopulární „bramborovou“ medaili za čtvrté místo.

Celkové pořadí :

SMP CZ a.s.                                     2:56,06

Kultura a sport Chomutov                   2:56,56

Vodohospodářská stavební s r. o.        3:01,24

STRIX Chomutov, a. s.                       3:06,53

BR Trading s r. o.

HC VERVA Litvínov

Město Chomutov

Fortuna a. s.

 

Sláva vítězům, čest poraženým! RF DD

vloženo: 01.10.2013
Další fotky

Most - křest ohněm

Počátkem srpna nám byla společností Energetické Opravny, a.s. nabídnuta spolupráce na akci „Rekonstrukce horkovodu ul. Prokopa Holého v Mostě“. Naším úkolem bylo zrealizovat netechnologickou část, tj. zemní práce, sadové úpravy, vybudování komunikací a chodníků. Krásná nabídka. Ale více než šibeniční termín a celá řada komplikací v podobě velmi špatně provedené práce předešlým zhotovitelem. Škody jsme museli operativně napravovat, aby se podařilo za sedm dní dílo dokončit včetně asfaltů. Avšak kdo chce, nehledá, proč to nejde, ale způsob jak to udělat. A podařilo se, sedmý den v podvečer bylo dobaleno. Poděkování patří všem zúčastněným za mimořádné nasazení. RF,DD

vloženo: 23.09.2013
Další fotky

Po práci legraci

Je u STRIXu letitým zvykem uspořádat po zdárném dokončení rozsáhlejší akce nějakou aktivitu, kde se parta potká jinak, nežli při práci. Tato zakončení bývají různá, pamětníci vzpomínají na parašutistický výcvik, později bungee jumping, bowling, kuželky, muzikál, nejčastěji však posezení u společné večeře. Vše dle výběru a ve spolupráci s těmi, kterým je touto akcí děkováno.

Po zdárném dokončení akce sanací skal na tzv. „Kalvárii“ (viz článek „Tak jsme nejlepší, no a co.“ ze dne 12.8.2013) se kolektiv rozhodl využít zbytky pěkného počasí ke společnému večernímu posezení na firmě nejen u grilovaného selete a točeného pivka.

Akci pěkně podpořila i projekce necenzurovaných videozáznamů a fotek z realizace. Všichni zúčastnění obdrželi mimo pamětních listů s poděkováním i věcné odměny ve formě toho nejpotřebnějšího – nových lan. Proběhlo také nezbytné vyhlášení a odměnění nejvýznamnějších gerojů. Ne všichni si pamatují na celý průběh akce :-), my co ano tvrdíme, že se vydařila. DD

 

vloženo: 17.09.2013
Další fotky

Odstraňování uvolňujícího se betonu říms mostu D1 – 030 přes potok Šmejkalka

Práce navazuje na naši činnost z let 2011 a 2012. Technický stav tohoto mostu - zejména říms - se postupně zhoršuje. Příčinou je nejen působení klimatu, ale i dlouhý čas po provedené sanaci, neboť o osudu mostu se u jeho správce diskutuje několik let. V rámci současné velké opravy a rozšíření D1 bylo rozhodnuto o náhradě tohoto mostu novým. K realizaci dojde cca za 3 roky, do té doby bude nutno udržet stav mostu takový, aby neohrožoval bezpečnost provozu pod mostem.

Proto byla i letos provedena prohlídka stavu říms, na porušených místech byly odstraněny nesoudržné části, ohrožující prostor pod mostem a obnažená místa byla ošetřena sanační stěrkou. ZF

 

vloženo: 19.08.2013
Další fotky

Citát : „Tak jsme nejlepší, no a co.“ autor : Jiří Sochor

Takováto sms mi od výše jmenovaného přišla po úspěšném zvládnutí akce, kterou připravil a které velel. Vím, samochvála smrdí, ale všichni přítomní pozorovatelé museli uznat, že ti co si o sobě myslí, nebo snad i tvrdí, že také sanují skály, mohli minulou sobotu spatřit, jak se to vlastně dělá. Oč šlo ? Ve sdružení se společností Chládek a Tintěra Pardubice provádíme akci „Sanace skal a svahu v km 415,700 – 415,970 tratě Všetaty – Děčín Prostřední Žleb, tzv. lokalita Porta Bohemica - Kalvárie – Tři Kříže“. Na nás jako na STRIXu je právě provedení instalací vysokozátěžových bariér MACCAFERRI a další speciální práce na skalním masívu. Vzhledem k posunutí termínu byly práce prováděny s rekordním nasazením, dokonce i v extrémních klimatických podmínkách minulých týdnů, kdy nám práci ztěžovaly nejdříve povodně, později tropická vedra. K urychlení jsme se rozhodli jako první v ČR využít i kombinaci nasazení skupiny výškových specialistů a možností letecké techniky. Vše vyvrcholilo příletem vrtulníku Mi8 minulou sobotu 10. srpna. Dlouhé a detailní přípravy postupu se vyplatily. I při koordinaci téměř čtyřicetičlenného týmu lezců, navigátorů, letecké obsluhy a dalších pracovníků vše probíhalo v souladu s minutovým koordinačním harmonogramem. I pouhé sledování z druhého břehu Labe bylo pro nás nezúčastněné pozorovatele opravdovým zážitkem. DD , JS, VP

 

Deset zajímavostí akce:

 

1 ) Doposud největší bariérová stavba v ČR.

( 70 m 5000kJ, 70 m 3000 kJ, 100 m 2000 kJ, 30m 1000kJ  - celková hmotnost materiálu bariér na skalní stěně cca 40t.)

2 ) Doposud nejodolnější instalované třídy bariéry v ČR.

( 5000kJ, výška 6 m )

3 ) Doposud nejnovější a nejmodernější instalované modely bariér MACCAFERRI v Evropě.

( typy RMC, udělení evropského certifikátu kvality dle ETAG 27 v červnu 2012 )

4 ) První nasazení letecké techniky pro instalaci bariér v ČR.

( vrtulník MI8, slovenské společnosti TECHMONT HELICOPTER COMPANY )

5 ) Délka letového provozu / spotřeba PHM.

( 250 min, / cca 3000 litrů leteckého benzínu  )

6 ) Nejtěžší komponent transportovaný pomocí leteké techniky.

( RING panel, oko 400, 6 x 10 m, hmotnost 650 kg - na bariéru RMC 500A - 5000 kJ )

7 ) Nejtěžší komponent vytažený ručně, nebo s využitím lanové techniky na skalní stěnu.

( 480 kg – nosný sloupek bariéry MACCAFERRI třídy RMC 500A - 5000 kJ  )

8 ) Výška vody během povodní.

( cca 210 cm – na příjezdové cestě )

9 ) Nejvyšší naměřená teplota při provádění prací během vlny veder.

( 38 °C ve stínu, teplota na černé prosluněné skalní stěně ? )

10 ) Rekordní doba realizace.

( předpokládané zkrácení termínu realizace oproti schválenému harmonogramu o 22 dní, termín dodání kompletní dodávky bariér z Itálie od podání objednávky 21 dní )

 

 

 

 

 

 

 

vloženo: 12.08.2013
Další fotky

Poděkování STRIXákům za spolupráci od pořadatelů JIRKOVSKÉ ATLETICKÉ LIGY 2013

Vážení,

dovolte, abychom Vám touto cestou ještě jednou poděkovali za podporu, kterou jste poskytli při přípravě a realizaci sportovní akce s názvem JIRKOVSKÁ ATLETICKÁ LIGA 2013. Díky Vám jsme mohli připravit první ročník atletických závodů pro veřejnost na úrovni, za kterou se nemusíme stydět. Potvrzují nám to ohlasy účastníků, především z řad dospělých, ať už přímých účastníků, nebo rodičů zúčastněných dětí.
Budeme rádi, pokud tuto sportovní akci podpoříte i v příštích ročnících.

Samozřejmě uvítáme, pokud ve startovní listině najdeme také Vaše zástupce z řad dospělých i dětí zaměstnanců ;-).

V příloze přikládáme krátký souhrn informací.
--
Pěkný den Martin Hájevský, předseda občanského sdružení Dům v Krušných horách - atletika Jirkov

vloženo: 30.07.2013
Další fotky

Wellness hotel Rajská zahrada – II fáze stabilizace skalního masívu „Rajská zahrada“ v Novém Městě nad Metují

 Minulý týden (16.7. 2013) byla úspěšně dokončena a předána stavba v Novém Městě nad Metují, kde jsme se podíleli významnou měrou na statické stabilizaci skalních pilířů, na kterých vyrůstá Wellness hotel Rajská zahrada. Naším úkolem bylo provedení speciálních geotechnických prací (jádrové vrtání v tektonických poruchách, šikmé vrty vrtané pneumatickým kladivem v porušených horninách, nízkotlaké a vysokotlaké etážové injektáže, instalace trvalých předepjatých kotev) ve velmi složitých geologických podmínkách. Opukový skalní masív je zde porušen řadou otevřených a zavalených tektonických poruch, jejichž průběh byl často jen odhadován. Pracovníci vrtné a injektážní party se museli potýkat s celou řadou těžkostí, jako např. časté havárie vrtů a jejich neustálé zavalování, ztráta injektážní směsi při nízkotlakých injektáží apod. Přes počáteční obtíže se dílo podařilo zdárně dokončit. Provedené vrtné práce a jejich důsledný popis přinesly cenné poznatky o geologické stavbě skalního masívu a průběhu tektonických poruch. P.T.

vloženo: 22.07.2013
Další fotky

Havarijní opatření v Havlíčkově Brodě

Většinu činnosti naší společnosti tvoří předcházení nebo následné řešení havarijních stavů. Obvykle však v geotechnické oblasti jako je řícení skal nebo sesuvy svahů. Občas, jako tomu bylo tentokrát v Havlíčkově Brodě, je vše jinak. Pro Generální finanční ředitelství ČR jsme realizovali havarijní opatření - dodávku a montáž ocelové pevnostní sítě MACCAFERRI na dvě stěny sklofasády jejich územního pracoviště. Jedná se o provizorní opatření pro zajištění bezpečnosti na rušné komunikaci pod budovou před opadávajícími skleněnými komponenty. DD

vloženo: 22.07.2013
Další fotky

STRIX a první botanická bioferráta v Čechách

Podle návrhu a projektu zpracovaného naším kolegou Mgr. Pavlem Tichým začali naši specialisté stavět v nově vznikající botanické zahradě v Bečově n. Teplou první bioferrátu v Čechách. Zajištěná stezka po skalním masivu nad říčkou Teplou by měla kromě přiměřeného adrenalinového zážitku zprostředkovat návštěvníkům botanické zahrady i pohledy zblízka na faunu a floru, která se vyskytuje jen v puklinách a trhlinách skalních výchozů. V současné době byla zahájena 1. etapa těchto prací. Celý projekt financuje správe Botanické zahrady v Bečově ČSOP Berkut za přispění Karlovarského kraje. Bioferráta bude zpřístupněna veřejnosti současně se slavnostním otevřením Botanické zahrady začátkem srpna 2013. PD

vloženo: 08.07.2013
Další fotky

Pomoc STRIXáků na povodních

Tradičně, jako při všech dosavadních povodních ani letos nezůstal STRIX stát stranou. Ihned v prvních hodinách byla poteciálně postiženým partnerům, kde momentálně působíme, kde jsme zasahovali minule, nebo probíhá jiná spolupráce, nabídnuta pomoc. V první dny nebyla využita. Zájem se dostavil po opadnutí vody. Působíme na Labi a na Berounce. Nakonec pomoc spočívá v poskytnutí techniky a ve vyklízecích pracích. DD
vloženo: 18.06.2013
Další fotky

Dětský den v Místě

Stalo se již pravidlem, že nás pravidelně každým rokem před Dětským dnem oslovují zástupci obce Místo s prosbou o prezentaci lezecké techniky. Po důkladné přípravě materiálu jsme v sobotu ráno přijeli na hřiště Místeckého fotbalového klubu, kde se oslava dětského dne konala. Instalovali jsme lanový traverz o délce 60m, který se již v loňském roce osvědčil. O oblíbenosti naší "atrakce" nás neustále přesvědčovala nekonečná fronta čekajících dětí a jejich rodičů, které byly natěšené na adrenalinovou jízdu. Po ustrojení do horolezeckého postroje a utažení přilby mohly vyzkoušet svojí odvahu hned při výstupu na vzrostlý strom. Odvážlivci si mohli vyzkoušet dvě cesty vzhůru. Jednu po klasickém skládacím žebříku a druhou, která byla pro zdatnější jedince, po žebříku provazovém. Po vystoupání na podestu mladé horolezce od sjezdu dělila jen pečlivá kontrola výstroje a po zajištění kladky si mohli užít pořádné jízdy. Stejně jako každým rokem se naše přítomnost setkala s velice kladným ohlasem, který nám potvrdilo i oficiální poděkování od starosty obce Místo. Příští rok se těšíme na Místeckém dětském dni opět nashledanou, desítky rozzářených dětských očí nám za to stojí. 

Pasecký Vít

vloženo: 08.06.2013
Další fotky

Jaro ve STRIXu ve znamení školení, auditů, kontrol a přípravy na sezónu

Trvající chladné a deštivé počasí neopozdilo pouze zahrádkáře, ale i zahájení některých našich velkých plánovaných staveb. Přes tyto klimatické překážky se nedá říci, že bychom zaháleli. Ke konci dubna máme na kontě více jak 60 realizovaných akcí z celkového průřezu nabízeného portfolia služeb. Naši specialisté na sanace skal byli ke spatření například na skalách v Liberci, Hřensku, Praze či ve Vraném. Vrtaři se předvedli například v Nazdickém zářezu, v Liberci či v Praze při specializovaných vrtech realizovaných pro národní památkový ústav při záchraně barokní fresky v Ledeburských zahradách na Malé Straně. Sanace s využitím těžké techniky byli k vidění zejména na akcích ŘSD při sanacích sesuvů náspů u silnice I/13 v okolí Chomutova či Ústí nad Labem. Řadu akcí mají na svém kontě také naši lešenáři a to nejen instalacemi ve stavebnictví, ale i v podnicích těžkého a chemického průmyslu nebo v energetice. Za časté působiště letošního jara lze také považovat litvínovský Chemopetrol. Takto bychom ve výčtu aktivit mohli pokračovat například přes trvalé monitoringy třeba až po práci na výzkumných úkolech. Nejsou však jen práce v terénu a na stavbách. Stále větší tlak je i na kvalitu administrativního zajištění. Pokud by té nebylo, nemohli bychom tak hladce a bez „ztráty květinky“ procházet snad systémovým tlakem nejrůznějších institucí a jejich kontrol a auditů, které si u nás podávají dveře. Připravenost na všech frontách se vyplácí, například jako při poslední kontrole bezpečnosti práce se čas věnovaný všem školením, revizím a ostatní přípravě opravdu v dobrém zúročil. Věříme, že tato připravenost bude dále úročena i po rozjezdu hlavní sezóny prací. DD
vloženo: 03.05.2013
Další fotky

Zakázanka v ZOO Praha již není zakázaná

Dne 16.3. 2013 byla v areálu ZOO Praha slavnostně otevřena a zpřístupněna veřejnosti stezka „Zakázanka“, která byla uzavřena přes 40 let z důvodu nestabilního skalního podloží. Naše firma se na zpřístupnění této nádherné vyhlídkové stezky podílela významnou měrou ve všech fázích procesu jejího obnovení. Ať už to bylo v prvotní fázi spolupráce s firmou G-Servis s.r.o. při geologickém průzkumu, dále pak při projekční přípravě spolupráce s hlavním projektantem a především pak realizace vlastní sanace a revitalizace skalního masivu a obnovení stezky ve spolupráci s firmou Swietelsky stavební s.r.o.. Veškeré práce byly prováděny ve velmi složitých geologických podmínkách, na stabilizaci masivu bylo nutno použít speciální geotechnické technologie (zakládání konstrukce stezky a opěrných zdí na pilotách, vysokotlaké injektáže, kotvení konstrukcí pomocí předepínaných lanových kotev). Návštěvníkům ZOO tak byl zpřístupněn další nádherný kout zahrady s famózním výhledem z odvážně umístěné vyhlídky na celou Prahu. K dalším perličkám stezky bezesporu patří procházka pestrou geologickou minulostí Pražské pánve zachycenou v unikátních odkryvech od starohor až po čtvrtohory (přes 600 mil. let). PT
vloženo: 05.04.2013
Další fotky

Protihlukové stěny VELOX - internetové stránky

Obsáhlé internetové stránky zaměřené na protihlukové stěny VELOX jsou zprovozněné. V sekci [obchodní činnost/protihlukové systémy VELOX] je možné získat podrobné informace o protihlukových stěnách spolu s technickými nákresy, montážními návody a řadou nákresů.RŽ
vloženo: 28.03.2013

Protihlukové stěny VELOX

Dne 3.9.2012 získala firma Hoffmann licenci na výrobu a montáž protihlukových stěn VELOX pro Českou republiku a Slovensko. Firma Hoffmann se spojila s naší společností, a společně vstupujeme se značkou VELOX na český trh. Navazujeme na více jak třicetiletou tradici jejich výroby v Rakousku, na mnohaletou tradici jejich výroby pobočkou rakouské firmy VELOX-WERK v České republice. Protihlukové stěny se vyrábí ve čtyřech variantách, jsou vhodné od použití pro odhlučnění okolí rodinných domů, odhlučnění komunikací, nádraží a příměstské železniční doprava až po variantu pro vysokorychlostní komunikaci a vysokorychlostní železniční koridory. Stěny mají velkou tvarovou i barevnou variabilitu, mimořádné hodnoty jak neprůzvučnosti, tak i pohltivosti zvuku. Mají dlouhou životnost. Zároveň vznikají obsáhlé internetové stránky zaměřené na prodej a montáž protihlukových systémů VELOX. (RŽ)
vloženo: 13.03.2013
Další fotky

Druhý běh týdenního specializovaného lezeckého kurzu za účasti špiček oboru

Další skupině STRIXáckých lezců se opět dostalo špičkové lezecké přípravy pod vedením odborných instruktorů z řad různých složek. Poděkování patří opět báňským záchranářům, letecké záchrance, policii, hasičům i instruktorům PSIHTu. Největší ohlas sklidil polygon báňských záchranářů, pohyb a záchrana v podzemních štolách, jakož i lanový traverz přes Malou Ameriku, což byly nejen poučné aktivity, ale především nevšední prima zážitek. DD

vloženo: 08.03.2013
Další fotky

Krušný víkend v Krušných horách

Vytrvalé sněžení a začínající víkend může pro naší odtahovou "zásahovou" skupinu znamenat jediné. Nudit se o víkendu rozhodně nebudeme. Letošní zima nezklamala a na telefon z Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova jsme od začátku letošního prvního pořádného sněžení nemuseli dlouho čekat. Poprvé se telefon rozezněl v pátek před osmou hodinou večerní. Situace jako okopírovaná z loňska. Autobus, který jel z poslední linky se na silnici vedoucí z Výsluní směrem ke Kýšovicím se vyhýbal protijedoucímu, ne moc ukázněnému řidici a při najetí na krajnici se již nezvládl dostat zpět. Jednalo se o situaci, kterou jsme dobře znali jen s tím rozdílem, že tentokrát nebylo času nazbyt. Náklon autobusu se každou chvílí zvětšoval a bylo nutno ho dostat zpět na kola co nejdříve. Za čtyřicet minut od telefonátu jsme měli autobus zapřažený za naše osmikolové Iveco, které jsme před tím ještě museli na našem skladu naložit kamenivem, aby jsme ho co nejvíce zatížili. Stačila chvilka přípravy, hrubá síla Iveca a autobus byl venku. Na řidiči, který celou dobu seděl uvnitř bylo vidět, že mu doopravdy spadnul kámen ze srdce. Na druhý telefon jsme si počkali až do neděle. Tentokrát se neodehrával žádný katastrofický scénář. Autobusu, který se chystal vyrazit z Božího daru vypověděl službu motor. Na nás zbývalo jediné, autobus zapřáhnout na tažnou tyč a vyrazit přes Jáchymov do chomutovského depa. Kromě úseku z "Božáku" do Jáchymova kde je sněhu opravdu více než dost, byla cesta absolutně bez problémů. Po odstavení osmikoly a uklizení výzbroje jsme si mohli oddechnout a jet si domů užít zbytku víkendu. Chtěl bych poděkovat Pavlovi Sucháňovi a Janu Hrdému, kteří si se mnou a s dopravním podnikem užili krušný víkend na Krušných horách. Díky jejich řidičskému umění a ochotě máme další plusové body. Vít Pasecký
vloženo: 24.02.2013
Další fotky

MASOPUST ROZTOKY 2013 a STRIXácká výpomoc

Skupina sedmi zaměstnanců naší společnosti se v sobotu 9. února významnou měrou podílela na organizaci Masopustu v Roztokách u Prahy. Roztocký masopust je vyhlášenou lidovou slavností, kterou pravidelně navštíví tisíce účastníků. Obří masopustní průvod (cca 3 000 – 4 000 lidí) vychází z Roztockého zámečku a následně prochází celou obcí a přes pole míří do vedlejší vesnice Únětice. Pracovníci STRIXu se zůčastnili masopustu jako pořadatelská služba, šli v čele a v závěru masopustního průvodu a v koordinaci s městskou a státní policií zajištovali regulaci dopravy. PT
vloženo: 22.02.2013

Týdenní specializovaný lezecký kurz za účasti špiček oboru

Ve STRIXU bylo vždy dbáno na odbornou úroveň vlastních výškových specialistů. Pochopitelně, vždyť většinu záběru tvoří právě výškové práce. V letošním roce se nám díky finanční podpoře z projektu „VZDĚLÁVEJTE SE“ podařilo tyto snahy posunout zase o kousek dále a laťku možností našich lezců opět pozvednout výše. Proběhl špičkový týdenní specializovaný praktický kurz, na kterém se o své zkušenosti a dovednosti podělili nejen výrobci OOPP ale zejména přední instruktoři průmyslového i sportovního lezení, báňské záchranné služby, policejního útvaru rychlého nasazení, či lékař traumatolog z letecké záchranné služby. Tato unikátní vzdělávací aktivita jistě přispěje nejen ke zvýšení bezpečnosti, ale i k rozšíření technologických možností a zvýšení produktivity práce, tedy konkurenceschopnosti na trhu. Účastníci i instruktoři referují zatím samé pozitivní zprávy. Další lezci si stejnou aktivitu zopakují koncem února. DD

vloženo: 20.02.2013
Další fotky

Ostravská konference 2013

S kolegou panem Mgr. Tichým se ve dnech 14. - 15. 02. účastníme tradičního, letos již 18. ročníku mezinárodního semináře "Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2012", který pod záštitou Českého tunelářského komitétu ITA/AITES pořádala VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, katedra geotechniky a podzemního stavitelství spolu s společností MINOVA BOHEMIA s.r.o. Tentokrát jsme do Ostravy vyrazili v "plné zbroji". Já mám v těchto dnech na starost prezentaci naší společnosti, produktů Maccaferri, výzkumných úkolů, havarijní služby a dalších náležitostí, které souvisí s naší společností a kolega dnes krátce po poledni přednesl svůj příspěvek o měřícím systému GEMON a jeho použití při monitoringu pohybů pískovcové věže v blízkosti hradu Valdštejn. Během dnešního dne jsme potkali řadu kolegů z řad inženýrských geologů a projektantů se kterými jsme probírali problematiku, která se týká naší práce. Příští rok se do Ostravy opět vrátíme a věříme, že ostatním účastníkům budeme mít co nabídnout. Vít Pasecký
vloženo: 14.02.2013
Další fotky

STRIX CUP 2012

Jako součást vánočního veselí proběhl v závěru roku i oblíbený STRIXCAP, tedy druhý ročník vánočního turnaje v sálové kopané. Turnaje se zúčastnilo šest týmů a formou zápasů každý s každým se rozhodovalo o mistru STRIXCAPU pro rok 2012. Po velkých bojích a i po překvapujících výsledcích nakonec uválčili výhru a obhájili titul z předchozího ročníku gabioňáci. Druzí skončili Tranďáci a bronzovou příčku obsadilo smíšené mužstvo kovodílny, skladu a kanclu. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Kuba Vašíček. Cenu FAIR PLAY získal za svůj čin Jindra Macháček. JS
vloženo: 04.01.2013
Další fotky

Vánoční besídka

Dne 20. prosince proběhla tradiční,dlouho připravovaná a očekávaná vánoční STRIXÁCKÁ besídka. Více jak 100 lidí mělo co slavit. Zejména to, že i přes dopad krize do stavebnictví a kontraproduktivní zásahy státu v oblasti politiky zaměstnanosti - (tažení proti Švarcsystému), poškozující stát, firmy a jejich pracovníky ( tedy nás všechny ) , jsme situaci se ctí ustáli. Pro všechny zúčastněné byl připraven bohatý raut z vybraných lahůdek, kterým je pan Šujan a jeho restaurace vyhlášena. Pivo a nejen to teklo proudem. Každý si odnesl plnou náruč vánočních dárků. Bohatá byla i tradiční tombola, kterou STRIX podporuje nadační fond ZDRAVÍ DĚTEM. Volnou zábavu během večera přerušilo několikeré vyhlašování vítězů a odměňování. Prvním bylo vyhlášení výsledků STRIX CAPu, dále byli odměněni hrdinové mimořádných výkonů ( záchrana života a pod. ). Vyhlášena byla i anticena za negativní propagaci. Za mimořádné zásluhy byli do „elitní legie cti“ pasováni ( a také odměněni ) dva vybraní hrdinové. Veselí probíhalo do brzkých ranních hodin. DD
vloženo: 04.01.2013
Další fotky

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.