Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

nalézáte se: ÚvodO společnosti

O společnosti

Společnost STRIX Chomutov a. s. byla založena v roce 2005. Přímo navazuje na tradici firmy fungující v různých právních formách pod stejným jménem již od roku 1994. Předmětem zájmu nadále zůstává oblast pozemního a zejména speciálního stavitelství, skalní i důlní sanace, měření pohybů skalních masívů, speciální hloubkové velkoprůměrové vrty, injektáže, neexplosivní trhací práce technologií DARDA, jakož i kompletní inženýring v oblasti bezpečnosti práce prováděných prací.

Trvalým zájmem vždy byla a je snaha o rozvoj činnosti a kvality poskytovaných služeb. Mimo již zmiňovanou transformaci ve společnost akciovou tuto snahu jistě zřetelně prokazují i další skutečnosti jako například certifikace systému managmentu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009, certifikace enviromentálního managmentu dle EN ISO 14001:2005, certifikace managementu bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP) OHSAS 18001 : 2008, patentování obchodní značky společnosti, zvýšení pojistného krytí na 50 mil. Kč, trvalé zvyšování kvalifikovanosti zaměstnanců na všech stupních, jakož i investice do nového technologického vybavení.

Věříme, že dosažené úspěchy budou ku prospěchu a spokojenosti zákazníka.

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.