Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

nalézáte se: ÚvodPsali o nás

Psali o nás

Tento digitální archiv obsahuje médii publikované informace související s činností akciové společnosti STRIX Chomutov od jejího založení po současnost.

  Skalní doktoři

  I o skály se musí pečovat. Chirurgickými nástroji jsou sedáky, prsáky, lana a páčidla.
  Týdeník Květy (30.08.2001)

  Marjánka hrozí skákavými kameny

  Horolezci upevňují ochranné sítě na skálu.
  Blesk (15.07.2001)

  Očistná kůra pokračuje

  Přes dvacet horolezců začalo v těchto dnech druhou fází čištění ústecké Mariánské skály od uvolněných a zvětralých balvanů.
  MF Dnes (14.06.2001)

  Už nebude hrozit

  Do podzimu by měli horolezci očistit druhou polovinu z více než 40 000 metrů čtverečních skály a upevnit část speciálního ochranného pletiva.
  Blesk (14.06.2001)

  Nebezpečná Mariánská skála

  Čnící skálu nad mezinárodní železniční tratí začali opět čistit horolezci.
  Deníky Bohemia (08.06.2001)

  Narušená skalní stěna

  Mariánskou skálu ošetřovala horolezecká skupina.
  Deníky Bohemia (07.06.2001)

  Pevná stěna zachytí padající kameny

  "Stojí už pár sloupků, jsou zapuštěny metr ve skále a ještě budou kotveny."
  Deník Bohemia (31.05.2001)

  Práce na skále

  Stavba je investiční akcí Českých drah a vyžádá si několikamilionové náklady.
  MF Dnes (17.05.2001)

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.