Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

nalézáte se: ÚvodPsali o nás

Psali o nás

Tento digitální archiv obsahuje médii publikované informace související s činností akciové společnosti STRIX Chomutov od jejího založení po současnost.

  Horolezci dokončují protierozní zabezpečenízvětralé skály

  Práce na protierozním zabezpečení zvětralé skály v Turnově - Dolánkách se chýlí k závěru.
  Pojizeří (24.10.2003)

  Nebezpečnou skálu v Dolánkách zpevňují horolezci

  Sanace nebezpečné skály v Dolánkách
  MF Dnes (27.09.2003)

  Nebezpečnou skálu v Dolánkách zpevňují horolezci

  Očištění svahu a stabilizace uvolněných bloků.
  MF Dnes (26.03.2003)

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.