Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

nalézáte se: ÚvodPsali o nás

Psali o nás

Tento digitální archiv obsahuje médii publikované informace související s činností akciové společnosti STRIX Chomutov od jejího založení po současnost.

  Čistí Havraní skálu

  Horolezci odstraňují nebezpečné části kamení.
  Šíp (28.08.2007)

  Neukáznění řidiči komplikují práce

  Práci horolezcům komplikují neukáznění řidiči, kteří často nerespektují dopravní omezení v úseku stavby.
  Deník Českokrumlovsko (28.04.2007)

  Havraní skálu zabezpečili horolezci. Vrátí se v září

  "Pracovali jsme nepřetržitě i o sobotách a nedělích Naše parta je dobře sehraná, a tak se zadařilo. Předáváme stavbu."
  Krumlovský deník (10.04.2007)

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.