Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

nalézáte se: ÚvodPsali o nás

Psali o nás

Tento digitální archiv obsahuje médii publikované informace související s činností akciové společnosti STRIX Chomutov od jejího založení po současnost.

  Strečno - Dubná skála, odstranenie havarijného stavu skalných stien a svahov

  Celá stavba bola z dovodu roznorodosti rozrušenia skalních hornín a z dovodu nemalej finančnej náročnosti rozdelená do desiatich samostatných objektov.
  Silnice železnice (01.08.2008)
  Další fotky

  V Bílině se opět sportovalo netradičně

  Bílinský turnaj byl krásný a úspěšný, ale nemohl by se uskutečnit za finanční podpory města Bíliny, společnosti STRIX Chomutov, a.s.,......
  Bílinský zpravodaj (03.07.2008)

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.