Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

nalézáte se: ÚvodPsali o nás

Psali o nás

Tento digitální archiv obsahuje médii publikované informace související s činností akciové společnosti STRIX Chomutov od jejího založení po současnost.

  Technici spoutají skalní masiv nad silnicí v Lokti

  Skály nad silnicí v Lokti budou bezpečné

  Karlovarský deník (15.08.2012)
  Další fotky

  Sanace zvětralých skal u města Lokte

  http://karlovarsky.denik.cz/z-regionu/sanace-zvetralych-skal-u-mesta-lokte-ma-zabranit-nebezpecnemu-odpadavani-kamenu-m83s.html
  www.karlovarský deník .cz (10.07.2012)

  Za pár dní bude hotovo, hlásí horolezci

  Lidé a domy pod skalním ostrohem v centru Českého Krumlova se budou cítit už opravdu bezpečně.
  Deník Českokrumlovsko (21.03.2012)

  Skála pod věží bude bezpečnější

  "Po průzkumu jsme zjistili, že skála se musí očistit, snést odtud všechny volné a pádem hrozící části masivu a ve dvou případech provést její ukotvení."
  Deník Českokrumlovsko (10.01.2012)

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.